سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه طراحی بهینه لرزه ای قاب های فولادی
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 127 صفحه
حجم : 140 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
در مهندسي عمران بهينه سازي سازه‌ها براي بارگذاريهاي استاتيكي به طور قابل ملاحظه-اي توسعه داده شده‌اند. ليكن، در بهينه‌سازي براي بارهاي لرزه اي مشكلات عديده‌اي مانند وابستگي قيود نسبت به زمان، متغير بودن فضاي طراحي در زمان و محاسبات گراديان نمود پيدا مي كند. براي بهينه سازي در برابر زلزله در اين تحقيق از روش تحليل دینامیکی طيفي استفاده شده است كه دقت قابل قبولي داشته و با مشكلات فوق الذكر نيز درگير نمي باشد. براي اين منظور، به بهينه سازي قاب هاي فولادي كوتاه، متوسط و بلند در برابر زلزله پرداخته شده است. نتایج حاصل از بهینه سازی با استفاده از روش کلاسیک‌ (روشهاي بر مبناي گراديان) با نتایج حاصل از بهینه سازی گسسته الگوریتم ژنتیکی، براي اطمينان از بدست آمدن طرح بهينه كلي، مقایسه شده‌اند. در روش کلاسیک، براي محاسبه گرادیان ها و تحلیل حساسیت، از روش تفاضل محدود پیش رونده استفاده شده است. با استفاده از تحليل المان محدود، تحلیل استاتیکی انجام شده و با در نظر گرفتن جرم سازه بصورت سازگار از فرض ساده کننده قاب برشی، اجتناب گردیده است. با در نظر گرفتن سختی هندسی، اثرات ثانویه در تحلیل استاتیکی اعمال شده است. جهت انجام تحلیل لرزه ای، با محاسبه طیف پاسخ الاستیک زلزله دلخواه، به تحلیل دینامیکی طیف پاسخ سازه پرداخته شده است.
در این پایان نامه، قابليت روشهاي ارائه شده با حل چند مساله از نوع بهينه سازي قاب-هاي فولادی مهاربندي شده و مهاربندی نشده و بارعايت ضوابط فني و آيين نامه اي تنش مجاز مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان، ارائه شده است. نتایج با یکدیگر مقایسه و اقتصادیترین سیستم سازه ای در برابر ارتفاع مشخص شده است.
کلید واژه: روش المان محدود، ماتریس جرم سازگار، تحلیل استاتیکی خطی، تحلیل طیف پاسخ، روش های گرادیانی، الگوریتم ژنتیکی

 
فهرست مطالب
فصل اول :مقدمه……………………………………………………………………………………………۱
۱-۱- زمینه تحقیق …………………………………………………………………………………………۲
۱-۲-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳- لزوم انجام تحقیق……………………………………………………………………………………..۵
۱-۴- شیوه تحقیق……………………………………………………………………………………………۵
۱-۵- خلاصه پایان نامه…………………………………………………………………………………….۹
فصل دوم :مروری بر تحقیقات گذشته………………………………………………………………………۱۰
۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۲- تاریخچه تحقیقات……………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۲-۱-روش های برنامه ریزی ریاضی…………………………………………………………………۱۲
۲-۲-۲-روش های معیار بهینگی…………………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۳-الگوریتم های تکامل……………………………………………………………………………….۲۲
۲-۳- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….۲۷
فصل سوم : روش تحقیق…………………………………………………………………………………….۲۹
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….۳۰
۳-۲- دلیل بکارگیری روش تحقیق………………………………………………………………………….۳۰
۳-۳-مراحل کار و جزئیات آن………………………………………………………………………………۳۱
۳-۴-صحت سنجی برنامه نوشته شده برای بارگذاری های مختلف………………………………………….۴۶
۳-۵- روش های بهینه سازی………………………………………………………………………………۵۰
۳-۵-۱- روش بهینه سازی گرادیانی SQP………………………………………………………………..50
۳-۵-۲- روش بهینه سازی اکتشافی GA…………………………………………………………………..52
۳-۶- فرمولبندی مساله بهینه سازی…………………………………………………………………………۵۵
۳-۶-۱- تابع هدف…………………………………………………………………………………………..۵۵
۳-۶-۲- قیود طراحی………………………………………………………………………………………..۵۵
۳-۷- مزایای تحقیق انجام گرفته…………………………………………………………………………….۵۸
۳-۸- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………۵۹
فصل چهارم : تحلیل نتایج و بحث…………………………………………………………………………….۶۰
۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….۶۱
۴-۲- اطلاعات بدست آمده برای موضوعات تحقیق…………………………………………………………..۶۱
۴-۲-۱-  مساله اول (قاب چهار طبقه و سه دهانه)……………………………………………………………۶۲
۴-۲-۲-  مساله دوم (قاب ده طبقه و پنج دهانه)……………………………………………………………….۶۸
۴-۲-۳-  مساله سوم (قاب هجده طبقه و هفت دهانه)…………………………………………………………..۷۴
۴-۳-  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………۷۹
فصل پنجم : نتیجه گیری و کاربرد…………………………………………………………………………….۸۱
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۸۲
۵-۲- نتيجه‌ گيري كلي درباره مساله اصلي تحقيق……………………………………………………………….۸۲
۵-۲-۱- بهينه‌ سازي لرزه ای…………………………………………………………………………………..۸۳
۵-۲-۲- روش های بهینه سازی……………………………………………………………………………..۸۳
۵-۲-۳- مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق و تحقیقات پیشین…………………………………………………..۸۴
۵-۳- كاربردهاي نظري و تحقيقي………………………………………………………………………………۸۵
۵-۴- كاربردهاي عملي…………………………………………………………………………………………۸۶
۵-۵- پيشنهاد تحقيقات آتي………………………………………………………………………………………۸۶
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………۸۸
پیوست ………………………………………………………………………………………………………….۹۶

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت