سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 146 صفحه
حجم : 160 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
برای پایدارسازی گودها از روش های متفاوتی استفاده می‌شود که از میان آن ها روش میخ کوبی و روش انکراژ از روش های متداول بوده و ازنظر روش اجرا به هم شبیه اند. در این پژوهش سعی شده تا دو روش مذکور را باهم ترکیب کرده و به یک مدل بهتر،ایمن تر و اقتصادی تر برای ایجاد سازه نگهبان گود رسید تا بتوان آن را جایگزین روش‌های قدیمی تر و غیر ایمن و غیراقتصادی نمود.
هدف این پژوهش تأمین پایداری لازم برای گود از طریق ایجاد یک سازه نگهبان ترکیبی بهینه هست که زاویه و طول و چیدمانی بهینه برای میخ خاک ها و انکربولت‌ها  بدهد. به‌ نحوی‌ که موجب گسیختگی و تغییرشکل مخرب در گود نشود، که به‌ وسیله نرم‌افزار پلکسیس مدل‌ سازی انجام می شود. برای این منظور ابتدا باید روش میخ‌ کوبی مدل‌ سازی شود، سپس زمانی که نتایج مطلوب بدست آمد، انکرها به سازه میخ‌ کوبی شده اضافه می شود و نتایج روش میخ کوبی و روش ترکیبی باهم مقایسه می شود.
در این پژوهش میزان تغییر شکل ها و پایداری سازه نگهبان در گودبرداری های عمیق به روش میخ کوبی و روش ترکیبی میخ کوبی و انکر در عمق های  9و۱۸و۲۷ متري در شرایط خاك هموژن و در حالت اجرای میخ‌خاک‌ها با زاویه ۰،۵،۱۰،۱۵،۲۰ درجه و با طول متفاوت،۷/۰ و۱ و ۲/۱ برابر ارتفاع گود  مورد بررسی قرارگرفته است.
مشاهده می شود که استفاده از انکر در قسمت بالای دیواره سازه نگهبان سبب کاهش تغییرشکل ها در آن می شود و استفاده از میخ خاک در قسمت های پایین‌دیواره سبب افزایش پایداری سازه می شود درحالی‌که هزینه¬های اجرایی کاهش می یابد.کاربرد این پژوهش در جهت اجرای سازه نگهبان عمیق ایمن اقتصادی  می باشد.
کلمات کلیدی: گودبرداری، میخ کوبی، انکر، روش ترکیبی ،آنالیز عددی
فهرست
فصل اول مقدمه و کلیات    1
۱-۱ مقدمه    3
۱-۲ روش تحقیق    4
۱-۳ لزوم انجام تحقیق    5
۱-۴ فصل بندی مطالب    5
فصل دوم مطالعات انجام‌شده    7
۲-۱ مقدمه    9
۲-۲ پیشینه میخ‌ کوبی خاک    10
۲-۳ مطالعات انجام‌شده درروش میخ‌ کوبی    12
۲-۴ اجرای روش میخ‌ کوبی    14
۲-۴-۱  گودبرداری    14
۲-۴-۲  حفاری چال برای اجرای میخ    15
۲-۴-۳  نصب میخ و دوغاب ریزی    15
۲-۴-۴ ساخت پوشش شاتکریت موقتی    16
۲-۴-۵  ساخت دیواره میخ‌ کوبی شده تا عمق موردنظر    16
۲-۴-۶  ساخت پوشش دائمی و نهایی    17
۲-۴-۷  مقاومت چسبندگی بین خاک و ملات در دیوارهای میخ‌ کوبی شده    17
۲-۴-۸  تأثیر شرایط خاک بر مقاومت بیرون کشیدگی میخ    18
۲-۵ شرایط مطلوب خاک برای میخ‌ کوبی    18
۲-۵-۱ خاک‌های ریزدانه سفت یا سخت    19
۲-۵-۲ خاک‌های دانه‌ای متراکم تا خیلی متراکم باکمی چسبندگی ظاهری    20
۲-۵-۳ سنگ هوازده بدون هیچ‌ گونه سطوح شکست    20
۲-۵-۴ رسوبات یخچالی    21
۲-۶ طراحی سازه نگهبان به‌وسیله روش حدی    21
۲-۷ روش لیو و همکاران    24
۲-۸  تحقیقات فان و لئو    30
۲-۹ مطالعات انجام‌ شده درروش مهاری    33
۲-۹-۱ انواع روش مهاری با انکر    35
۲-۹-۲  مزایای پیش تنیدگی    36
۲-۹-۳  اعضا ضروری در پیش تنیدگی    38
۲-۹-۴ قسمتهای مربوط به مهار کردن و بستن سر انکر    39
۲-۹-۵ کاربرد پیش تنیدگی    40
۲-۱۰ دیوار برلنی    41
۲-۱۱  مقایسه تغییرشکل گودهای عمیق به روش میخ‌ کوبی و روش مهاری با بلوک بتنی    43
۲-۱۲ روش ترکیبی میخکوبی و انکر    47
فصل سوم معرفی نرم‌افزار PLAXIS و صحت سنجی    49
۳-۱ مقدمه    51
۳-۱-۱ صفحات    52
۳-۱-۲ فصل مشترک    53
۳-۱-۳ ایجاد شبکه    54
۳-۱-۴ مدل رفتاری    55
۳-۱-۵ مدل موهر – کولمب    56
۳-۲ صحت سنجی    61
فصل چهارم مدل‌ سازی و تحلیل نتایج    67
۴-۱ مقدمه    69
۴-۲ مفروضات و مشخصات تحلیل‌ها    69
۴-۳ مدل‌ سازی و تحلیل نتایج درروش میخ‌ کوبی    72
۴-۳-۱ ضریب ایمنی طراحی    73
۴-۳-۲ جابه‌ جایی افقی سطح زمین پشت گود    75
۴-۳-۳ جابه‌ جایی قائم سطح زمین پشت گود    77
۵-۳-۴ جابه‌ جایی افقی در ارتفاع دیواره گود    78
۴-۳-۵ نیروی محوری میخ‌ خاک‌ها    84
۴-۳-۶ توزیع نیروی محوری در طول میخ‌ خاک    90
۴-۳-۷ مقایسه ضریب اطمینان طراحی و نهایی    93
۴-۴ روش ترکیبی میخ‌ کوبی و انکر    95
۴-۴-۱ ضریب ایمنی طراحی درروش ترکیبی    97
۴-۴-۲ مقایسه جابه‌ جایی افقی در ارتفاع دیواره  درروش ترکیبی و روش میخ‌ کوبی    98
۴-۴-۳ جابه‌ جایی قائم سطح زمین پشت گود    105
۴-۴-۴ جابه‌ جایی افقی سطح زمین پشت گود    106
۴-۴-۵ نیروی محوری  و توزیع آن در میخ خاک ها درروش ترکیبی    112
فصل پنجم نتیجه‌ گیری و پیشنهاد‌ها    115
۵-۱ نتیجه گیری    117
۵-۲ پیشنهادها برای ادامه تحقیق    121
منابع    123

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت