سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه طراحی لرزه ای خاکریزهای خاک مسلح بر اساس محاسبه قابلیت اطمینان
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 110 صفحه
حجم : 130 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
خاک مسلح مصالحی ویژه است که از ترکیب خاک و عضو مسلح کننده بوجود می آید. مسلح کننده اجزاء مقاوم در برابر نیروهای کششی است و به صورت سیم ، نوار، شبکه، پارچه، نمد و… که از جنس فولاد، آلومینیوم، پلاستیک، مواد پلیمری و یا هر ماده دیگری می تواند باشد. اصولا خاک در برابر کشش و برش ضعیف است و ایده خاک مسلح در حقیقت راه حلی برای رفع این نقیصه می باشد. مشارکت مسلح کننده ها و خاک مصالح ویژه ای را ایجاد می نماید که دارای خواصی کاملا متفاوت با خواص اجزاء تشکیل دهنده آن است و امکان ساخت سازه های اقتصادی که قادر به مهار نیروهای کششی باشد را فراهم می سازد. استفاده از مسلح کننده های پلیمری سبب شد خاک مسلح در طیف وسیعی از سازه های خاکی نظیر دیوارهای حائل، شیروانی های خاکی و … کاربرد گسترده ای پیداکند. ژئوسنتتیک ها به عنوان المان مسلح کننده و عناصر کششی در توده خاک قرار داده می شوند و باعث افزایش باربری خاک می شوند.
تاکنون روش های مختلفی برای آنالیزها وطراحی خاک مسلح ارائه شده است. براساس مطالعات انجام شده اغلب روشهای طراحی شیروانی های خاکی مسلح با ژئو تسنتتیک بر اساس روش های حدی استوار می باشند که روش تعادل حدی و روش اجزاء محدود نسبت به بقیه کاربرد بیشتری دارد.
از سوی دیگر در مسائل ژئوتکنیک ، نامعینی و تغییر پذیری ذاتی در پارامترهای مقاومتی خاک به شکل محسوس دیده می‌‌شود. علاوه بر این سایر خطاها نظیر خطاهای اندازه گیری و تقریب در مدل، باعث ایجاد خطای غیر قابل اجتناب در مسائل ژئوتکنیک می شود. در مورد پایداری شیروانی‌ها که از جمله مسائل مهم ژئوتکنیکی است نیز موارد ذکر شده وارد است. با توجه به طبیعت تغییر ناپذیر و نامعینی در مساله ی پایداری شیروانی ها، بحث تحلیل احتمالاتی مفهوم پیدا می‌‌کند.
 یکی از روشهای در نظر گرفتن اثر نامعینی ها در مسائل ژئوتکنیکی و انجام تحلیلهای احتمالاتی، روش مونت کارلو است. در روش شبیه سازی مونت کارلو که روشی‌ احتمالاتی است، برای پارامترهای ورودی تغییر پذیر تابع توزیع احتمال در نظر گرفته می شود و با نمونه گیری تصادفی‌ از این توابع توزیع، ضریب اطمینان در دفعات بسیار محاسبه می شود و در نهایت یک تابع توزیع احتمال برای ضریب اطمینان بدست می آید.
 در این پایان نامه زاویه ی اصطکاک داخلی، وزن مخصوص، مقاومت کششی مسلح کننده ها و ضریب شبه استاتیکی زلزله بعنوان پارامترهای نامعین و تغییرپذیر در نظر گرفته شده و نحوه طراحی شیروانی های خاکی از دیدگاه احتمالاتی مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه آن بدست آمدن طرحی اقتصادی و بهینه میباشد. 
کلمات کلیدی: خاک مسلح،قابلیت اعتماد پذیری،ضریب اطمینان،روش شبیه سازی مونت کارلو
 
 
فهرست مطالب
فصل ۱: کلیات…………………………………………………………………………………………..۰
  1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………..۱
  1-2 تعریف ها و مفاهیم کلی خاک مسلح و قابلیت اطمینان……………………………………………..۲
  1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………۴
  1-4  ساختار پایان نامه ………………………………………………………………………………..۵
فصل ۲: مروری بر ادبیات فنی خاک مسلح و مفاهیم آماری……………………………………………..۶
  2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………..۷
  2-2 تاریخچه استفاده از خاک مسلح…………………………………………………………………..۹ 
  2-3 مسلح کننده ها………………………………………………………………………………….. ۱۳
  2-4 ژئو سنتتیک ها………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۴-۱ انواع اصلی ژئو سنتتیک ها وکاربردهای آنها    …………………………………………….. 16
۲-۴-۱-۱ ژئوتکستایل ها……………………………………………………………………………….۱۶
۲-۴-۱-۲ ژئوگریدها……………………………………………………………………………………۱۸
۲-۴-۱-۳ ژئونت ها……………………………………………………………………………………۱۹
۲-۴-۱-۴ژئوکامپوزیت‌ها………………………………………………………………………………۱۹
  2-5 مقدمه ای بر آمار و احتمال……………………………………………………………………. ۲۰
۲-۵-۱ تعریف واریانس……………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۵-۲ انحراف معیار:………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۵-۳ تابع توزیع نرمال:……………………………………………………………………………..۲۱
۲-۵-۴ ضریب تغییرات:………………………………………………………………………………۲۲
۲-۵-۵ جدول ضریب تغییرات برخی پارامترهای مشخصه خاک………………………………………۲۲ 
فصل ۳:روش های طراحی……………………………………………………………………………..۲۴
  3-1مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۲۵
  3-2 روش تنش مجاز………………………………………………………………………………….۲۵
  3-3طراحي بر اساس ضرايب بار و مقاومت………………………………………………………….۲۹
  3-4 طراحی بر اساس قابلیت اطمینان………………………………………………………………….۳۰
۳-۴-۱ روش شبیه سازی مونت کارلو …………………………………………………………………۳۳
۳-۴-۲ احتمال گسیختگی……………………………………………………………………………….۳۸
۳-۴-۳ شاخص اعتمادپذیری……………………………………………………………………………۳۸
۳-۴-۴ مقادیر مجاز در احتمال گسیختگی و شاخص اعتمادپذیری………………………………………۳۹
۳-۴-۵ منابع نامعینی و خطا در مهندسی ژئوتکنیک…………………………………………………….۴۰
فصل ۴:مروری بر برنامه اسلاید و مدل مورد مطالعه………………………………………………….۴۳
  4-1مقدمه……………………………………………………………………………………………..۴۴
  4-2 مروری بر برنامه اسلاید …………………………………………………………………………۴۵ 
۴-۲-۱ آنالیز احتمالاتی به وسیله اسلاید ………………………………………………………………….۴۵
  4-3 انتخاب هندسه و مشخصات مدل……………………………………………………………………۴۶
  4-4 مشخصات  مدل مورد استفاده……………………………………………………………………….۴۶
  4-5 تعیین خصوصیات مصالح ………………………………………………………………………..۴۷
  4-6 روش تحلیل ………………………………………………………………………………………..۴۷
  4-7 بارهای وارده …………………………………………………………………………………….. ۴۸
۴-۷-۱ تحليل هاي شبه استاتيكي پايداري لرزه اي شيرواني هاي خاكي…………………………………….۴۸
۴-۷-۲ بررسي پارامترهاي موثر بر ضريب زلزله شبه استاتيكي ………………………………………….۴۹ 
۴-۷-۳ روشهاي ارائه شده توسط محققين مختلف براي انتخاب ضريب زلزله شبه استاتيكي…………………۵۰
  4-8 مسلح کننده ها………………………………………………………………………………………۵۱
  4-9 روش قابلیت اطمینان…………………………………………………………………………………۵۱
فصل ۵: محاسبات………………………………………………………………………………………….۵۳
  5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………..۵۴
  5-2 محاسبات……………………………………………………………………………………………۵۳ 
۵-۲-۱ بررسی اثر فاصله بین مسلح کننده ها……………………………………………………………55
۵-۲-۲ بررسی اثر طول مسلح کننده ها………………………………………………………………….۵۸
۵-۲-۳ تاثیر مقاومت کششی مسلح کننده ها…………………………………………………………………۶۰
۵-۲-۴ بررسی اثر زاویه اصطکاک داخلی سیستم………………………………………………………….۶۲
۵-۲-۵ اثر وزن مخصوص خاک ……………………………………………………………………………۶۳
۵-۲-۶ بررسی اثر زاویه و ارتفاع شیب …………………………………………………………………….۶۵
۵-۲-۷ بررسی اثر ضریب زلزله…………………………………………………………………………….۶۷
  5-3 تاثیر ضریب تغییرات زاویه اصطکاک داخلی برروی قابلیت اطمینان ………………………………..۶۸
  5-4نتیجه تحقیق در قالب یک مثال…………………………………………………………………………۶۹
۵-۴-۱ بررسی برخی از نمودار های آماری     …………………………………………………………….71
۵-۴-۱-۱ نمودار هیستوگرام………………………………………………………………………………….۷۱
۵-۴-۱-۲ نمودار تجمعی…………………………………………………………………………………….۷۲
۵-۴-۱-۳ نمودار پراکندگی…………………………………………………………………………………..۷۳
۵-۴-۱-۴ نمودار همگرایی…………………………………………………………………………………..۷۳
فصل ۶: پیشنهادات و نتیجه گیری……………………………………………………………………………..۷۵
  6-1 جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………….۷۶
  6-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………۷۷
فصل۷: مراجع…………………………………………………………………………………………………۷۸ 
فصل۸: پیوست……………………………………………………………………………………………….۸۱
  7-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………..۸۲
۷-۱-۱روش های محاسبه ی پایداری شیب ها…………………………………………………………………۸۲

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل