سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 203 صفحه
حجم : 1899 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
با توجه به سازماندهی مجدد و وسیع فرآیندها و ساختارهای کسب وکار و همچنین دنیای در حال تغییر صنعت، مفهوم زنجیره تامین و مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این رویکرد سازمان‌ها به جای اینکه مجبور باشند در تمامی زمینه‌ها بهترین عملکرد را داشته باشند، می‌توانند از توانمندی‌های محوری سایر سازمان‌ها به منظور بهینه‌سازی قابلیت‌ها و افزایش اثربخشی خود بهره گرفته و سطح رضایتمندی مشتریان را ارتقاء دهند. بر این اساس یکی از چالش‌هایی که مسئولین مرتبط با امور لجستیک و زنجیره تامین در شرکت‌ها با آن روبرو هستند، نحوه شناسایی مشکلات موجود در حوزه لجستیک و زنجیره تامین است. با شناسایی این شکاف‌ها و ارائه پروژه‌های بهبود، می‌توان زنجیره تامین شرکت را تقویت کرده و آن را بهبود داد. در این رساله یک رویکرد نوین مبتنی بر فعالیت‌های مدل APQC جهت شناسایی عارضه‌های موجود در زنجیره تامین ارائه شده است. با بکارگیری استاندارد حداقل نیازمندی‌های زنجیره تامین (CSCMP) برای هر کدام از این فعالیت‌ها جهت شناسایی عارضه‌ها و استفاده از مدل خودارزیابی MMOG/LE برای اولویت‌بندی آنها، می‌توان این شکاف‌ها را تجزیه و تحلیل نمود و بر اساس رتبه بدست آمده، پروژه‌های بهبودی ارائه داد. در نهایت جهت پیاده سازی مدل پیشنهادی از یک مطالعه موردی در شرکت دارویی استفاده شده است.
کلمات کلیدی: عارضه‌یابی، زنجیره تامین، مدل طبقه‌بندی فرآیندی APQC، استاندارد حداقل نیازمندی‌های زنجیره تامین.
 
فهرست مطالب
فصل ۱ کلیات پژوهش‌    1
۱-۱ مقدمه    2
۱-۲ اهمیت موضوع پژوهش    3
۱-۳ مفروضات و اهداف پژوهش    4
۱-۴ مراحل انجام پژوهش    5
۱-۵ ساختار پایان‌نامه    6
فصل ۲ مروری بر ادبیات پژوهش    8
۲-۱ مقدمه    9
۲-۲ زنجیره تامین    9
۲-۳ مدیریت زنجیره تامین    10
۲-۳-۱ مولفه‌های اصلی مدیریت زنجیره تامین    11
۲-۳-۲ اندازه‌گیری و ارزیابی زنجیره تامین    12
۲-۳-۳ ضرورت اندازه‌گیری عملکرد در یک زنجیره تامین    14
۲-۳-۳-۱ عدم وجود یک روش متعادل    14
۲-۳-۳-۲ عدم تمایز مشخص بین معیارها در سطوح استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی    14
۲-۴ عارضه‌یابی زنجیره تامین    15
۲-۴-۱ تاریخچه عارضهیابی زنجیره تامین    17
۲-۵ شاخص‌ها و معیارهای عملکرد در یک زنجیره تامین    19
۲-۵-۱ مقالات اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد زنجیره تامین    21
۲-۵-۲ مدل‌های مدیریت و ارزیابی عملکرد    29
۲-۵-۲-۱ مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR)    31
۲-۵-۲-۲ مدل GSCF    36
۲-۵-۲-۳ مدل CPFR    37
۲-۵-۲-۴ مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)    39
۲-۵-۲-۵ مدل APQC    42
۲-۵-۳ روش‌های عارضه‌یابی زنجیره تامین    44
۲-۵-۳-۱ روش جستجوی سریع    47
۲-۵-۳-۲ روش تعیین ارزش مشتری    53
۲-۵-۳-۳ روش MMOG/LE    56
۲-۵-۳-۴ روش لامبرت    63
۲-۵-۳-۵ روش CSCMP    66
۲-۵-۴ جمع بندی روش‌های عارضه‌یابی مطرح    69
فصل ۳ معرفی شرکت مورد کاوی (شرکت داروسازی ایران داروک)    71
۳-۱ مقدمه    72
۳-۲ کلیات شرکت    73
۳-۳ معرفی اجمالی شرکت    75
۳-۳-۱ بخش کنترل کیفیت    76
۳-۳-۲ تضمین کیفیت    78
۳-۳-۳ آزمایشگاه تحقیق و توسعه    80
۳-۳-۴ برنامه‌ریزی و انبار    81
۳-۳-۵ فناوری و اطلاعات    82
۳-۳-۶ فنی و مهندسی    83
۳-۳-۷ تولید    83
۳-۳-۸ امور اداری و منابع انسانی    84
۳-۳-۹ بازرگانی و پشتیبانی    85
۳-۳-۱۰ بازاریابی و فروش    85
۳-۴ شناسایی فرآیندهای مرتبط با زنجیره تامین    86
۳-۵ جریان مواد و اطلاعات    89
۳-۶ جمع بندی    90
فصل ۴ معرفی روش پیشنهادی برای عارضه‌یابی زنجیره تامین و بهبود آن    91
۴-۱ انتخاب هسته مدل پیشنهادی    92
۴-۲ استخراج نیازمندی‌ها    94
۴-۳ طراحی پرسش‌نامه    96
۴-۴ اجرای مصاحبه‌ها    101
۴-۵ نتایج مصاحبه‌ها    103
۴-۶ متن کاوی عارضه‌ها    120
۴-۷ پروژه‌های بهبود    124
۴-۸ اولویت‌بندی پروژه‌های بهبود    133
۴-۸-۱ معیارهای اولویت‌بندی    133
۴-۸-۲ پرومتی    134
۴-۸-۳ نتایج اولویت‌بندی    141
۴-۹ جمع بندی    145
فصل ۵ جمع بندی و پیشنهاد تحقیقات آتی    147
۵-۱ نتایج بدست آمده    148
۵-۲ زمینه‌های تحقیقاتی    151
منابع    152
پیوست الف: نتایج پرسش‌نامه    157
پیوست ب: شمایی از محیط نرم‌افزار پرومتی    181
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت