سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه عشق در اشعار نیمایی (با تکیه بر اشعار نیمایوشیج، فریدون مشیری، سهراب سپهری، هوشنگ ابتهاج و فروغ فرخزاد)
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 98 صفحه
حجم : 100 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
یکی از درون مایه های غالب شعری، در شعر اغلب شاعران، از دوره ی آغازین تاکنون، عشق است. در باره ی عشق تعاریف زیادی ارائه شده است و هر کسی به اقتضای درک و فهم  خود از عشق و عاشقی سخن گفته است. از طرفی تعدادی از شاعران و نویسندگان، حکیمان و فیلسوفان نیز دریافت و برداشتی متفاوت از عشق را به تصویر کشیده اند. از شاعران معاصر، نیما، فروغ، ابتهاج، مشیری و سپهری به عنوان شخصیت های برتر در عرصه عرفان و ادب فارسی نیز به تعریف و توصیف عشق پرداخته اند که دیدگاه هر کدام متناسب با مقصود مورد نظر خود و بيان تجربيات عرفاني، مفاهيم اخلاقي، سیاسی، موضوعات مختلف حكمي و تعليمي و در نهايت براي بيان رموز عشق و شور و شوق عاشقانه قابل تأمل و بررسی است. پژوهشگر در این پژوهش، تلاش خواهد کرد که به نقد و بررسی عشق در شعر این پنج شاعر معاصر بپردازد. مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر، پی بردن به مفهوم عشق در شعر این شاعران و چگونگی مضمون پردازی با آن است. می توان گفت که عشق در شعر این شاعران، به صورت های مختلف، از قبیل عشق به معشوق زمینی، عشق به معشوق آسمانی، عشق به طبیعت و عشق به مردم بازتاب داشته است.
کلید واژگان: عشق، شعر معاصر، نیما، فروغ، ابتهاج، مشیری، سپهری. 

 
«فهرست مطالب»
چکیده        1
مقدمه        2
پیشینه تحقیق    6
اهداف تحقیق    8
روش کار    8
فصل اول: عشق و سیر آن در شعر فارسی از آغاز تا امروز
تعریف عشق    10
۱-۱-انواع عشق    11
۱-۲- عشق عرفانی    11
۱-۲-۱-  عشق زمینی    12
۱-۳-سیر عشق از آغاز شعر فارسی تا امروز    12
۱-۳-۱عشق در شعر خراسانی    12
۱-۳-۲-عشق در سبک آذربایجانی    15
۱-۳-۳-عشق در سبک عراقی    17
۱-۳-۴- عشق در مکتب وقوع واسوخت    21
۱-۳-۵- عشق در سبک هندی    21
۱-۳-۶- عشق در دوره ی بازگشت    22
۱-۳-۷- عشق در دوره ی معاصر    22
فصل دوم: شعر نیمایی و زندگی¬نامه شاعران
۲-۱- علل پیدایش شعر نیمایی    24
۲-۲- بنیانگذار شعر نیمایی    25 
۲-۳- ویژگی های شعر نیمایی    26
۲-۳-۱- فرم و ساختار شعر نیمایی    26
۲-۳-۲- زبان شعر نیمایی    26
۲-۳-۳- عشق در شعر نیمایی    27
۲-۳-۴- اندیشه در شعر نیمایی    28
۲-۴- نیما و پیروان او    29
۲-۴-۱- نیما یوشیج    29    
۲-۴-۱-۱-آثار نیما یوشیج    31
۲-۴-۱-۲- پایان زندگانی نیما    32 
۲-۴-۲- سهراب سپهری    32
۲-۴-۲-۱- سبک و شیوه شاعری سهراب سپهری    34
۲-۴-۳- فروغ فرخزاد    36
۲-۴-۳-۱- سبک و شیوۀ شاعری فروغ فرخزاد    38
۲-۴-۴- فریدون مشیری    40
۲-۴-۴-۱-آثار فریدون مشیری    41
۲-۴-۴-۲- سبک و شیوه شاعری فریدون مشیری    42
۲-۴-۵- هوشنگ ابتهاج    43
۲-۴-۵-۱- آثار هوشنگ ابتهاج    44
۲-۴-۵-۲- آثار هوشنگ ابتهاج    45
۲-۴-۵-۳- سبک شعری هوشنگ ابتهاج    46
فصل سوم: بررسی عشق در اشعار نیمایی نیما یوشیج، سهراب سپهری، فریدون مشیری،
 فروغ فرخزاد و هوشنگ ابتهاج
درآمد    48
۳-۱- عشق در شعر نیما    48
۳-۱-۱- عشق به طبیعت    49
۳-۱-۲- عشق به جامعه    51
۳-۱-۳- عشق به معشوق    53
۳-۲- عشق در شعر فروغ    56
۳-۲-۱- عشق زمینی    56
۳-۲-۲- عشق به طبیعت    61
۳-۳- عشق در شعر سهراب سپهری    62
۳-۴- عشق از دیدگاه مشیری    65
۳-۵- عشق در شعر هوشنگ ابتهاج    72
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها
۴-۱- نتیجه گیری    77
۴-۲- پیشنهادها    78
منابع و مآخذ    79
چکیده انگلیسی     85

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان