سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه عناصر تراژدي شاهنامه در داستان‌هاي جمشيد و سياوش
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 156 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده 
از ابتدای زندگی انسان، بحث مرثیه، سوگ و سوگ چامه مطرح بوده است و در گوشه و کنار این جهان پهناور همه انسان‌ها با گام نهادن در مرز هستی و نیستی به اندیشه تراژدی دست یافته‌اند و همواره به‌نحوی با فلسفه و اندیشه تراژدی سروکار داشته‌اند. اقوام و ملت‌‌های باستانی جهان، آثار حماسی خود را عموماً در سال‌های نخستین دوران حیات قومی خود سروده‌اند و پس از آن‌که مراحلی از ترقی و پیشرفت فرهنگی را طی کرده و به پایه‌ای از کمال ذوقی و معنوی رسیده‌اند، به ایجاد و ابداع آثار درامی و تراژدی نائل شده‌اند. درصورتی‌که شاهنامه فردوسی، در تاریخ چندین هزار ساله‌ی ما ایرانیان، در زمانی به‌وجود آمده که ملت ایران دوره‌‌های درخشانی از تمدن و فرهنگ و معرفت را پشت سر گذاشته است و این امر در کمال و تمامیت این شاهکار بزرگ حماسی، چه از لحاظ ادبی و چه از لحاظ داستان‌پردازی، تأثیر و دخالت داشته است. داستان‌‌های این حماسه‌ی گران‌سنگ قابل قیاس با حماسه دیگر ملت‌ها نیست؛ چراکه برخی از آن‌ها دارای ویژگی‌هایی است که در داستان‌‌های حماسی دیگر ملت‌ها دیده نمی‌شود و آن عنصر درام و تراژدی است. عنصر درام و تراژدی که وجه ممیزه حماسه ملی ایران از دیگر حماسه‌‌های جهان است، در دو داستان جمشید و سیاوش به‌خوبی بیان گردیده است. این پژوهش تلاش شده است زمینه‌های تراژدی در این دو داستان تحلیل و بررسی گردد.
کلید واژگان: شاهنامه، تراژدی، جمشید، سیاوش. 

فهرست مطالب
چکیده     1
مقدمه    2 
فصل اول: کلیات و مفاهیم
۱ـ۱ـ پیشینه پژوهش    3 
۱ـ۲ـ ادب دراماتیک یا نمایشی    5 
۱ـ۳ـ جشنواره‌ها (فستیوال‌ها)    7 
۱ـ۴ـ دیونوسوس، شخصیت شگفت    8 
۱ـ۵ـ معنای حقیقی و مجازی تراژدی    10 
۱ـ۶ـ ادب دراماتیک در ایران    15 
۱ـ۷ـ تراژدی چیست؟    19 
۱ـ۷ـ۱ـ انواع تراژدی    24 
۱ـ۷ـ۲ـ تراژدی رمانتیک    25 
۱ـ۷ـ۳ـ تراژدی‌‌های مدرن یا نوگرا    26 
۱ـ۷ـ۴ـ سیر تاریخی تراژدی    27 
۱ـ۸ـ موضوع    31 
۱ـ۹ـ افسانه مضمون (طرح)    31 
۱ـ۱۰ـ سیرت    34 
۱ـ۱۱ـ شخصیت    36 
۱ـ۱۱ـ۱ـ اشخاص بازی پیچیده و اشخاص بازی ساده    37 
۱ـ۱۱ـ۲ـ ترسیم سیمای اشخاص بازی    38 
۱ـ۱۱ـ۳ـ شخص بازی محوری و شخص بازی مخالف    39 
۱ـ۱۱ـ۴ـ اشخاص بازی اصلی (درجه یک)، درجه دو    40 
۱ـ۱۱ـ۵ـ شخصیت پویا و ایستا    40 
۱ـ۱۱ـ۶ـ توصیف اشخاص از سه بعد جسمی، اجتماعی و روانی    41 
۱ـ۱۲ـ اندیشه و گفتار    42 
۱ـ۱۳ـ موارد کاربرد گفت‌و‌گو    44 
۱ـ۱۴ـ منظر نمایش و آواز    46 
۱ـ۱۵ـ نقیصه تراژیک، خدشه تراژیک    46 
۱ـ۱۶ـ تضاد و تعارض تراژیک    47 
۱ـ۱۷ـ تقدیر    47 
۱ـ۱۸ـ رابطه علت و معلولی    48 
۱ـ۱۹ـ وحدت‌‌های سه‌گانه    48 
۱ـ۲۰ـ ساختمان تراژدی    50 
۱ـ۲۱ـ کاتارسیس (تزکیه نفس)    52 
فصل دوم: داستان جمشید
۲ـ۱ـ جمشید در اوستا    56 
۲ـ۲ـ جمشید در متون پهلوی    60 
۲ـ۳ـ خلاصه داستان جمشید در شاهنامه    62 
۲ـ۴ـ عناصر تراژدی در داستان جمشید    65 
۲ـ۴ـ۱ـ موضوع    65 
۲ـ۴ـ۲ـ طرح    65 
۲ـ۴ـ۳ـ سیرت    67 
۲ـ۴ـ۴ـ شخصیت    68 
۲ـ۴ـ۴ـ۱ـ اشخاص بازی پیچیده، بازی ساده    68 
۲ـ۴ـ۴ـ۲ـ ترسیم سیمای اشخاص    69 
۲ـ۴ـ۴ـ۳ـ اشخاص بازی اصلی (درجه یک) و درجه دو    70 
۲ـ۴ـ۴ـ۴ـ شخصیت پویا و ایستا    70 
۲ـ۵ـ اندیشه و گفتار    70 
۲ـ۶ـ تک گفتارها    70 
۲ـ۷ـ فرمان    71 
۲ـ۸ـ پاسخ خوالیگر    72 
۲ـ۹ـ نقیصه تراژیک    73 
۲ـ۱۰ـ تضاد و تعارض تراژیک    73 
۲ـ۱۱ـ تقدیر    74 
۲ـ۱۲ـ رابطه علت و معلولی    75 
۲ـ۱۳ـ وحدت سه‌گانه    75 
۲ـ۱۳ـ۱ـ وحدت زمان و وحدت مکان    77 
۲ـ۱۴ـ ساختمان تراژدی    78 
۲ـ۱۵ـ کابارسیس (تزکیه نفس)    79 
فصل سوم: داستان سیاوش
۳ـ۱ـ خلاصه داستان    80 
۳ـ۲ـ موضوع    87 
۳ـ۳ـ طرح    87 
۳ـ۴ـ سیرت    89 
۳ـ۵ـ کیکاووس    91 
۳ـ۶ـ افراسیاب    93 
۳ـ۷ـ شخصیت    99 
۳ـ۷ـ۱ـ اشخاص بازی پیچیده و اشخاص بازی ساده    99 
۳ـ۷ـ۲ـ ترسیم سیمای اشخاص بازی    100 
۳ـ۷ـ۳ـ اشخاص بازی اصلی (درجه یک) و درجه دو    103 
۳ـ۷ـ۴ـ شخصیت پویا و ایستا    103 
۳ـ۸ـ توصیف اشخاص از سه بعد جسمانی، اجتماعی و روانی    104 
۳ـ۸ـ۱ـ سیاوش    104 
۳ـ۸ـ۲ـ سودابه    105 
۳ـ۸ـ۳ـ کاووس    106 
۳ـ۸ـ۴ـ پیران ویسه    106 
۳ـ۸ـ۵ـ گرسیوز    107 
۳ـ۸ـ۶ـ افراسیاب    108 
۳ـ۸ـ۷ـ پیلسم    109 
۳ـ۸ـ۸ـ فرنگیس    110 
۳ـ۸ـ۹ـ جریره    110 
۳ـ۹ـ تک گفتارها    116 
۳ـ۱۰ـ نقیصه تراژیک (خدشه تراژیک)    121 
۳ـ۱۱ـ تضاد و تعارض تراژیک    121 
۳ـ۱۲ـ تقدیر    123 
۳ـ۱۳ـ رابطه علت و معلولی    126 
۳ـ۱۴ـ وحدت‌های سه‌گانه    126 
۳ـ۱۵ـ ساختمان تراژدی    127 
۳ـ۱۶ـ کاتارسیس    130 
فصل چهارم: نتیجه‌گیری
۴ـ۱ـ نتیجه‌گیری    134 
فهرست منابع    137 

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل