سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه عناصر فرهنگ عامه در مرزبان نامه
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 312 صفحه
حجم : 450 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
پژوهش حاضر به بررسي عناصر فرهنگ عامّه در مرزبان نامه مي پردازد. فرهنگ عامّه، مجموعه ي تجربيات و تفكرات بشر در طي قرون و اعصار است. همين تجربيات و سنت هاي مرسوم يك جامعه است كه به آنجامعه، شخصيت و هويت مي بخشد. «وان ژنيب» فرانسوي (متوفي ۱۹۷۵) يكي از محققان فرهنگ عامّه معتقد است : هر چيزي كه عادت آدمي است مي تواند جزء فرهنگ مردم به شمار آيد.
قلمرو فرهنگ عامه گسترده است. دانش ها، فنون، هنرها، ادبيات، آيين ها، آداب و رسوم، جشن ها، سرگرمي ها و بازي ها عناصر فرهنگ عامّه را تشكيل مي دهد. 
اين عناصر به شكل هاي گوناگون در مرزبان نامه  ديده مي شود. در اين پايان نامه، ابتدا به معرفي فرهنگ عامّه مي پردازيم، سپس مواردي از عناصر فرهنگ عامّه كه از مرزبان نامه  به دست آمده، طبقه بندي شده و مورد بررسي قرار مي گيرند. آشنايي با اين عناصر، موجب درك بهتر باورها و فرهنگ عاميانه ي آن زمان مي شود.

 
فهرست مطالب
چكيده    1
فصــل اول: مقدمه
۱-۱-شرح مسئله    3
۱-۲-اهميت موضوع    3
۱-۳-پيشينه ي تحقيق    4
۱-۴-پرسش هاي اصلي تحقيق    6
۱-۵-فرضيه هاي تحقيق    6
۱-۶-روش تحقيق    7
۱-۷-اهداف تحقيق    7
۱-۸- ضرورت تحقيق    8
فصــل دوم:تعاريف وكليات
۲-۱- مرزبان نامه    10
۲-۲- سبک مرزبان نامه    10
۲-۳-زندگینامه    11
۲-۴- تعاريف فرهنگ عامّه    12
۲-۵- فولکلور در ایران    13
۲-۶- ویژگی های فولکلور    13
۲-۷- فرهنگ عامّه ، میراث غیر مادّی ملت ها    14
۲-۸- کارکردهای فرهنگ عامّه در اجتماع    15
۲-۸-۱- ایجاد همبستگی قومی و نژادی و نزدیک نمودقومیت ها و ملیت ها به یکدیگر    15
۲-۸-۲- فرهنگ عامّه حافظه تاریخ سیاسی و اجتماعی ملتها    16
۲-۸-۳-فرهنگ عامّه رابط فرهنگی نسلهای مختلف    17
۲-۹- جایگاه فرهنگ عامّه در ادب فارسی    17
۲-۱۰- سخن آخر    19
فصــل سوم :عناصرفرهنگ عامه درمرزبان نامه
سه عنصر مهم در زندگی    23
۳-۱تولد    22
۳-۱-۱- دایه گرفتن    23
۳-۱-۲- ناف ‌بریدن    23
۳-۲ ازدواج    24
۳-۲-۱- خواستگاري    25
۳-۲-۲-كابين(مهريه)    25
۳-۲-۳- شیر بها    25
۳-۲-۴- عقدبستن    26
۳-۲-۵- تحفه فرستادن    26
۳-۲-۶- نفقه    26
۳-۳مرگ    27
فصل چهارم: عناصردیگردر زندگی
۴-۱آداب و رسوم پادشاهی    30
درآمد    31
۴-۱-۱- آداب ملك و شرايط و رسوم پادشاهي    32
۴-۱-۲- آداب خدمتگزاري در دربار پادشاهان    32
۴-۱-۳- استکانت زدن به درب دربار وبارگاه شاهان    32
۴-۱-۴- حضور کاردانان ومشاوران و اهل علم در دربار    33
۴-۱-۵- رايزنيكردن    33
۴-۱-۶-رعايت رعيت(رعایا)    33
۴-۱-۷- انتقال قدرت در دربار پادشاهان    34
۴-۱-۸- بردرپادشاهیزدن    34
۴-۱-۹- نوبت پادشاهی بسرآمدن    34
۴-۱-۱۰- سكه زدن به نام پادشاهان    35
۴-۲-آداب جنگ و حربه    36
۴-۲-۱-آداب جنگ وگردآوری لشکر    37
۴-۲-۲-كوس    37
۴-۲-۳- نای رویین    37
۴-۲-۴- جوشن    38
۴-۳-آرایشها و زینتها    39
درآمد    40
۴-۳-۱-عنبر    42
۴-۳-۲- عود    42
۴-۳-۳- مشك    43
۴-۴-اصطلاحات موسیقی    44
درآمد    45
۴-۴-۱-ارغنون    47
۴-۴-۱-۱-اغانیداوودی    47
۴-۴-۲- چنگ    47
۴-۴-۳-حدی    47
۴-۴-۴- موسیقار    48
۴-۴-۵- عود    48
۴-۴-۶- رباب    48
۴-۴-۷- سماع    49
۴-۵-اصطلاحات آشپزی    50
درآمد    51
۴-۵-۱- آلات و اسباب آشپزی    52
۴-۵-۱-۱-توابل    52
۴-۵-۲- خوراکیها    52
۴-۵-۲-۱- ادام(ج ادم)    52
۴-۵-۲-۲- زیره    52
۴-۵-۲-۳- وزقه    52
۴-۵-۲-۴- سکبا    53
۴-۵-۲-۵- لوزینه    53
۴-۵-۲-۶- هریسه    53
۴-۶- اعداد وارقام    54
درآمد    55
۴-۶-۱- دوازده    57
۴-۶-۲- سه    57
۴-۶-۳- هفت    57
۴-۶-۴- هزار    58
۴-۷- اعلام واشارهای اساطیری    60
درآمد    61
۴-۷-۱- آب    63
۴-۷-۲- آب زندگانی    63
۴-۷-۳- آز    64
۴-۷-۴- آتش    64
۴-۷-۵- فر    65
۴-۷-۶- طوبی    66
۴-۷-۷- ضحاک    66
۴-۷-۸- كیقباد    67
۴-۸-اعلام اشخاص    68
۴-۸-۱- اعلام تاریخی    69
۴-۸-۱-۱- اسکندر    69
۴-۸-۱-۲- بهرام گور    69
۴-۸-۱-۳- جمشید    70
۴-۸-۱-۴- قیصر    71
۴-۸-۱-۵- نوشين روان (انوشيروان)    71
۴-۸-۲- اعلام مذهبی    71
۴-۸-۲-۱- ادريس    71
۴-۸-۲-۲- اصحاب کهف    72
۴-۸-۲-۳- بلال    72
۴-۸-۲-۴- بلقیس    73
۴-۸-۲-۵- خضر(ع)    73
۴-۸-۲-۶- داود(ع)    74
۴-۸-۲-۷- سلیمان (ع)    74
۴-۸-۲-۸- صالح (ع)    75
۴-۸-۲-۹- صهیب    76
۴-۸-۲-۱۰- عيسي(ع)    76
۴-۸-۲-۱۱- مريم (س)    76
۴-۸-۲-۱۲- فرعون    77
۴-۸-۲-۱۳- موسي (ع)    77
۴-۸-۲-۱۳-۱-یدبیضاء    78
۴-۸-۲-۱۴-یاجوج    78
۴-۹- اوزان و مقادیر    79
درآمد    80
۴-۹-۱-باع    81
۴-۹-۲- ثوانی    81
۴-۹-۳- خرسنگ    81
۴-۹-۴- خروار    81
۴-۹-۵- ذراع    82
۴-۹-۶- درم    82
۴-۹-۷- رطل دوگانی    82
۱۰-۴- بازیهاو سرگرمی ها    83
درآمد    84
۴-۱۰-۱- چوگان    85
۴-۱۰-۲- شطرنج    85
۴-۱۰-۲-۱- اصطلاحات شطرنج    85
۴-۱۰-۲-۱-۲- پياده و فرزين    85
۴-۱۰-۲-۱-۳- پياده(بيدق)    86
۴-۱۰-۲-۱-۴- خانه شاه    86
۴-۱۰-۲-۱-۵- خانه گیر    86
۴-۱۰-۲-۱-۶- شه مات    86
۴-۱۰-۲-۱-۷- فرزین    87
۴-۱۰-۳- نرد    87
۴-۱۰-۳-۱- کعب    87
۴-۱۰-۳-۲- شش    87
۴-۱۱- باورها    88
درآمد    89
۴-۱۱-۱- چشم زده    90
۴-۱۲-پوشیدنیها    91
درآمد    92    
۴-۱۲-۱- ازار    94
۴-۱۲-۲- اطلس    94
۴-۱۲-۳- بوقلمون    94
۴-۱۲-۴- پای افزار    94
۴-۱۲-۵- جلباب    94
۴-۱۲-۶- جوشن    95
۴-۱۲-۷- خرقهقصب    95
۴-۱۲-۸- دثار    95
۴-۱۲-۹- دستار    95
۴-۱۲-۱۰- دیبا    96
۴-۱۲-۱۱- سراویل    96
۴-۱۲-۱۲- شعار    96
۴-۱۲-۱۳- عیبه    96
۴-۱۲-۱۴- حله    96
۴-۱۲-۱۵- رزم    96
۴-۱۲-۱۶- دراعه    97
۴-۱۲-۱۷- صدره    97
۴-۱۲-۱۸- خارا    97
۴-۱۲-۱۹- قبا (ردا)    97
۴-۱۲-۲۰- قباچه    97
۴-۱۲-۲۱- مرقع    97
۴-۱۲-۲۲- فوطه    98
۴-۱۲-۲۳- معجر    98
۴-۱۲-۲۴- نقاب    98
۴-۱۳-تعهدات    99
درآمد    100
۴-۱۳-۱- ضمانت كسي را كردن    101
۴-۱۳-۲- عهد بستن    101
۴-۱۴- جادو وجادوگری    102
درآمد    103
۴-۱۴-۱- افسون    106
۴-۱۴-۲- شعبده    106
۴-۱۴-۳- سحره‌ي فرعون    106
۴-۱۴-۴- طلسم    106
۴-۱۴-۵- غیلت    107
۴-۱۴-۶- مشعبذ    108
۴-۱۴-۷- پریدرشیشهکردن    108
۴-۱۵- جانوران وحیوانات    110
درآمد    111
۴-۱۵-۱-پرندگان    112
۴-۱۵-۱-۱- باز    112
۴-۱۵-۱-۲- بط    112
۴-۱۵-۱-۳- بلبل    113
۴-۱۵-۱-۴- بنجشگ    113
۴-۱۵-۱-۵-بوم    113
۴-۱۵-۱-۶- جغد    114
۴-۱۵-۱-۷- تذرو    115
۴-۱۵-۱-۸- چرغ    115
۴-۱۵-۱-۹- سیمرغ    116
۴-۱۵-۱-۱۰- شاهین    116
۴-۱۵-۱-۱۱- صعوه    117
۴-۱۵-۱-۱۲- طاووس    117
۴-۱۵-۱-۱۳- طوطي    117
۴-۱۵-۱-۱۴- کبک    118
۴-۱۵-۱-۱۵- کبوتر    118
۴-۱۵-۱-۱۶- عقاب    119
۴-۱۵-۱-۱۷- غراب    119
۴-۱۵-۱-۱۸- عقعق    120
۴-۱۵-۱-۱۹- كركس    120
۴-۱۵-۱-۲۰- گنجشک    121
۴-۱۵-۱-۲۱- هما    122
۴-۱۵-۱-۲۲- هدهد    122
۴-۱۵-۱-۲۳-هزاردستان    123
۴-۱۵-۱-۲۴-زاغ    123
۴-۱۵-۱-۲۵- زغن    123
۴-۱۵-۱-۲۶- چکاوک    123
۴-۱۵-۱-۲۷-خروس    124
۴-۱۵-۱-۲۸- دجاج    124
۴-۱۵-۱-۲۹- دراج    124
۴-۱۵-۱-۳۰- کلاغ    124
۴-۱۵-۱-۳۱- دواب(ج دابه)    125
۴-۱۵-۲- چهارپایان    125
۴-۱۵-۲-۱- آهو    125
۴-۱۵-۲-۲- بزغاله    126
۴-۱۵-۲-۳- تازی    126
۴-۱۵-۲-۴- تیس    126
۴-۱۵-۲-۵- جمل    126
۴-۱۵-۲-۶- خر    126
۴-۱۵-۲-۷- خرگوش    126
۴-۱۵-۲-۸- سمند    127
۴-۱۵-۲-۹- شتر    127
۴-۱۵-۲-۱۰- غزال    128
۴-۱۵-۲-۱۱- هیون    128
۴-۱۵-۲-۱۲- ناقه    128
۴-۱۵-۳- خزندگان    128
۴-۱۵-۳-۱- راقم (ج ارقم)    128
۴-۱۵-۳-۲- اژدها    128
۴-۱۵-۳-۳- افعی    129
۴-۱۵-۳-۴- سمندر    129
۴-۱۵-۳-۵- سنگ پشت    129
۴-۱۵-۴-۶- کشف    130
۴-۱۵-۴-۷- مار    130
۴-۱۵-۴-۸- ثعبان    130
۴-۱۵-۴سایر جانوران    130
۴-۱۵-۴-۱- پشه    130
۴-۱۵-۴-۲- خارپشت    131
۴-۱۵-۴-۳- شیم    131
۴-۱۵-۴-۴- غوک    131
۴-۱۵-۵-۴- کیک    131
۴-۱۵-۶-۴- مگس    131
۴-۱۵-۵- وحوش    132
۴-۱۵-۵-۱- خرس    132
۴-۱۵-۵-۲- روباه    132
۴-۱۵-۵-۳- ذئاب    132
۴-۱۵-۵-۴- گرگها    132
۴-۱۵-۵-۵- سباع(ج سبع)    132
۴-۱۵-۵-۶- سوام(ج سامه)    133
۴-۱۵-۵-۷- سوائم(ج سائمه)    133
۴-۱۵-۵-۸- شیر    133
۴-۱۵-۵-۹- شگال    133
۴-۱۵-۵-۱۰- ضراغم(ج ضرغام)    134
۴-۱۵-۵-۱۱-کفتار    134
۴-۱۵-۵-۱۲- گرگ    134
۴-۱۵-۵-۱۳- گراز    135
۴-۱۵-۵-۱۴- یوز    135
۴-۱۶- جواهرات    136
درآمد    137
۴-۱۶-۱- پیروزه(فیروزه)    138
۴-۱۶-۲- دٌر    138
۴-۱۵-۳- زر    139
۴-۱۵-۴- زمرد    139
۴-۱۵-۵- لاجورد    139
۴-۱۵-۶- لعل    140
۴-۱۵-۷- مرجان    140
۴-۱۷-خرافات    141
درآمد    142
۴-۱۷-۱- افسانه آفرینش    144
۴-۱۷-۲- به فال بد گرفتن    144
۴-۱۷-۳- افزایش قوای جسمی با استفاده از گوشت گنجشک    144
۴-۱۷-۴- مهرة مار    144
۴-۱۷-۵- گنج ‌بانی مار    145
۴-۱۷-۶- باورمربوط به خرگوش    145
۴-۱۷-۷- شومی جغد    146
۴-۱۷-۸- باورهای مربوط به غراب    147
۴-۱۷-۹- طالع بيني    148
۴-۱۷-۱۰-طالع وقتي (اختيار و تعيين وقت)    149
۴-۱۷-۱۱- ماه و كتان    149
۴-۱۷-۱۲- نعل در آتش    149
۴-۱۷-۱۳- اشك    150
۴-۱۷-۱۴- پیشانی‌داشتن    151
۴-۱۷-۱۵- نكویی دیدار    151
۴-۱۷-۱۶- چشم‌زخم    152
۴-۱۷-۱۷- خون و شیر    153
۴-۱۷-۱۸- ماه و کتان    154
۴-۱۸- دعا و نیایشها    155
درآمد    156
۴-۱۸-۱- دعا نیایش    157
۴-۱۹-سفیر و سفارت    158
درآمد    159
۴-۱۹-۱- بسفارت فرستادن    160
۴-۲۰-سوگند خوردن    161
درآمد    162
۴-۲۰-۱- سوگندخوردن    163
۴-۲۱-شکنجه و مجازات ها    164
درآمد    165
۴-۲۱-۱- به پاي فيل افكندن    166
۴-۲۲-ضرب المثل    167
درآمد    168
۴-۲۳-طب وطبابت    179
۴-۲۳-۱- بیماریها    180
درآمد    180
۴-۲۳-۱-۱- اخلاط اربعه (ج خلط)    182
۴-۲۳-۱-۲- بلغم    182
۴-۲۳-۱-۳- دق    182
۴-۲۳-۱-۴- سودا    182
۴-۲۳-۱-۵- صفرا    183
۴-۲۳-۱-۶- مزاج    183
۴-۲۳-۱-۷- پادزهر    184
۴-۲۳-۱-۸- زهر    184
۴-۲۳-۱-۹- وسواس    185
۴-۲۳-۱-۱۰- نور چشم    185
۴-۲۳-۱-۱۱- پیوستگی رگ و جان    186
۴-۲۳-۲- گیاهان دارویی    188
درآمد    188
۴-۲۳-۲-۱- اراک    189
۴-۲۳-۲-۲- خیزران    189
۴-۲۳-۲-۳- ضمیران    189
۴-۲۳-۲-۴- بيد    189
۴-۲۳-۲-۵- سرو    190
۴-۲۳-۲-۶- سنبل    190
۴-۲۳-۲-۷- عقاقیر(ج عقار)    190
۴-۲۳-۲-۸- عناب    190
۴-۲۳-۲-۹- گز    191
۴-۲۳-۲-۱۰- در منه    191
۴-۲۴-کنایات    192
درآمد    193
۴-۲۴-۱- شتاب زدگی درکار    196
۴-۲۴-۲- رنج بردن در گردش ایام    196
۴-۲۴-۳- ناف را شکم خواری بستن    196
۴-۲۴-۴- دیوآزمودهبهازمردمناآزموده    196
۴-۲۴-۵- شب خیر بودن(سحر خیز بودن)    196
۴-۲۴-۶- روزرابهشب اندودن    197
۴-۲۴-۷- بادوستودشمنراهاحسانسپردن    197
۴-۲۴-۸- دوست در دنیا داشتن    197
۴-۲۴-۹- بر خود فرمانده بودن    197
۴-۲۴-۱۰- یار هم کاسه وهم درد داشتن    197
۴-۲۴-۱۱- تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون    198
۴-۲۴-۱۲- دماراز وجود کسی در آوردن    198
۴-۲۴-۱۳- امید خیر نداشتن    198
۴-۲۴-۱۴- منتظر قضا وتقدیر بودن    198
۴-۲۴-۱۵- از سایه گریختن    198
۴-۲۴-۱۶- دست رد به سینه باز نهادن    199
۴-۲۴-۱۷- سنگ دردندان آمدن    199
۴-۲۴-۱۸- سخن بر مذاق وفاق افتادن    199
۴-۲۴-۱۹- بپای خود استقبال مرگ می کنی    199
۴-۲۴-۲۰- کسی نقد وقت را به نسیه متوهم باز کند    199
۴-۲۴-۲۱- چون بدی پیش آید از بتر بترس    199
۴-۲۴-۲۲- دوست نادان بر دشمن دانا مگزین    200
۴-۲۴-۲۳- ازدستبرآمدن    200
۴-۲۴-۲۴- سرکه در پیشانی آوردن    200
۴-۴-۲۵- آتش در خرمن تمنای کسی زدن    200
۴-۲۴-۲۶- چشمزخمرسیدن    201
۴-۲۴-۲۷- حلقهبردرزدن    201
۴-۲۵-مشاغل    202
درآمد    203
۴-۲۵-۱- بازرگان    204
۴-۲۵-۲- باغبان    204
۴-۲۵-۳- برزیگر    204
۴-۲۵-۴- حجابت    205
۴-۲۵-۵- جولاهه    205
۴-۲۵-۶- خزاز    205
۴-۲۵-۷- خنیاگر    205
۴-۲۵-۸- خول    206
۴-۲۵-۹- درودگر    206
۴-۲۵-۱۰- دهقان    206
۴-۲۵-۱۱- راعی    207
۴-۲۵-۱۲- رمهسالار    207
۴-۲۵-۱۳- زاهد    207
۴-۲۵-۱۴- زراد    207
۴-۲۵-۱۵- امیر سلاح    208
۴-۲۵-۱۶- عطار    208
۴-۲۵-۱۷- قاضی    208
۴-۲۵-۱۸-قزاز    209
۴-۲۵-۱۹-قصاب    209
۴-۲۵-۲۰-كفشگر    209
۴-۲۵-۲۱- مشاطه    210
۴-۲۵-۲۲- منجم    210
۴-۲۵-۲۳-وزیر    211
۴-۲۶-موجودات ماورایی    212
در آمد    213
مظاهرطبیعی    214
۴-۲۶-۱-تواریدیوان    214
۴-۲۶-۲-ارغنونسازفلک    214
۴-۲۶-۳- پیوستگیرگوجان    215
۴-۲۶-۴- ديو    215
۴-۲۶-۵- شیطان    216
موجوداتخیالی    217
۴-۲۶-۱- رجمشیاطین    217
۴-۲۶-۱- دیودرشیشهکردن    218
۴-۲۶-۳- نعلدرآتش    218
۴-۲۷-نجوم    220
درآمد    221
۴-۲۷-۱- اثیر    223
۴-۲۷-۲- اخترشوم    223
۴-۲۷-۳- آسمان    223
۴-۲۷-۴- آفتاب    224
۴-۲۷-۴- ۱-ارغنون‌ساز فلك    224
۴-۲۷-۵- بنات    225
۴-۲۷-۶- بناتالنعش    225
۴-۲۷-۷- بهرام    226
۴-۲۷-۸- مریخ    226
۴-۲۷-۹- پروین    226
۴-۲۷-۱۰-تيغ آفتاب    227
۴-۲۷-۱۱-تنین    227
۴-۲۷-۱۲-جوزا    228
۴-۲۷-۱۳-خرشید    228
۴-۲۷-۱۴-خوشهثریا    228
۴-۲۷-۱۵-کنترل شوم    229
۴-۲۷-۱۶-دوازدهبرج    229
۴-۲۷-۱۷-زحل    231
۴-۲۷-۱۸ -زمهرير    231
۴-۲۷-۱۹-زهره    232
۴-۲۷-۲۰- اجرام علوی    232
۴-۲۷-۲۱-شاه سیارات    232
۴-۲۷-۲۲-عطارد    233
۴-۲۷-۲۳-عیوق    234
۴-۲۷-۲۵-عینالثور    234
۴-۲۷-۲۶-فلک    235
۴-۲۷-۲۷-ماهيتوشكلفلك    235
۴-۲۷-۲۸- قران کردن    235
۴-۲۷-۲۹- کیوان    236
۴-۲۷-۳۰- ماه    236
۴-۲۷-۳۱- مریخ    236
۴-۲۷-۳۲- مشتری    237
۴-۲۷-۳۳- منجم    237
۴-۲۷-۳۴- ناهید    238
۴-۲۷-۳۵- هفتمجمره گردون    238
۴-۲۷-۳۶-کلب اکبر    238
۴-۲۷-۳۷- ساباطعلوی    239
۴-۲۷-۳۸- طاوسمشرق    239
۴-۲۷-۳۹-کسوف    239
۴-۲۷-۴۰- قوس قزح    240
۴-۲۷-۴۲- دب اصغر    240
۴-۲۷-۴۳- میزان    241
فصــل پنجم:نتیجه گیری
۱-۵- نتیجه گیری    243
فهرست منابع    245
کتاب ها    245
مقالات    257
منابع الکترونیکی    261
چکیده انگلیسی    262

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل