سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 106 صفحه
حجم : 4836 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 چکیده:
  در دنیای امروز به منظور کاهش هزینه یادگیری از طرفی و هزینه وقت از طرف دیگر که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، بهره گیری از سیستمهای جدید یادگیری همچون یادگیری الکترونیکی جایگاه خود را نمایان ساخته است. محققان تلاش می کنند برای پایین آوردن هزینه آموزش مستقل از زمان با تکیه بر فناوری های جدید بتواند علاوه بر آموزش موثر هزینه تولید را با بهره گیری از دانش اشتراکی در محیط وب کاهش داده و با تنوع بخشی محتوای آموزش الکترونیکی به کمک سیستم های انطباقی مبتنی بر شبکه وب معنایی به اطلاعات و داده های مرتبط برای یادگیرنده دست یایند.
در این تحقیق آنچه مورد نظر ماست شامل، بهره گیری از وب معنایی به منظور غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی برای افزایش اثر بخشی و ارتقاء کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و ارائه بهترین شیوه بکارگیری فناوری های وب معنایی در تنوع بخشی و غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی با تکیه بر آمار و کاربردها است. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده با ارائه و طراحی یک معماری توزیع شده در حوزه های مختلف وب معنایی مانند مدل سازی محتوایی مبتنی بر کلید واژه با بهره گیری از داده کاوی،  تولید محتوا  به روش های مشارکتی و اجتماعی، تولید محتوا به روش تفسیر متن بر اساس هستان شناسی و ارائه محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر هستان شناسی به تقویت و تنوع بخشی محتوای آموزشی اثر بخش دست یافت.
 ارزیابی عملکرد سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده مبتنی بر وب معنایی حاکی از افزایش اثر بخشی آموزش بر روی یادگیرندگان داشته است، که این مهم با محتوای معمول در سیستم های مدیریت یادگیری بر روی تعدادی از یادگیرندگان نمونه امتحان، و نتیجه میزان یادگیری بررسی شده است، به طوری که با بهره گیری از این سیستم می توان حداقل به افزایش توانمندی یادگیرندگان به میزان ۲۰% و علاقه مندی استفاده از سیستم به میزان ۴۰% برای آنان دست یافت.    
کلمات کلیدی:
آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب، وب معنایی، آنتولوژی، داده های پیوندی، داده کاوی، متن کاوی، سیستم های آموزش الکترونیکی
فهرست مطالب
فصل اول:« مقدمه»  1
۱-۱- تاریخچه آموزش الکترونیکی ۲
۱-۲- تعاریف و مفاهیم کلی ۲
۱-۳- ساختار و ترتیب محتوا ۶
۱-۴- تعامل آموزشی ۸
۱-۵- پورتال یادگیری الکترونیکی  8
۱-۶- تحقیق انجام شده در این پایان نامه   9
۱-۷- ساختار پایان نامه  11
فصل دوم:« پیش زمینه و بررسی کارهای مشابه» 13
۲- ۱- وب معنایی   14
۲-۲- RDF  16
۲-۳- هستی شناسی۱۹
۲- ۴- استفاده از تکنولوژی معنایی برای استخراج و یکپارچه سازی محتوا  20
۲- ۵- متدولوژي هاي متداول ساخت هستی شناسی ۲۳
۲-۵-۱- متدولوژي SENSUS-Based  23
۲-۵-۲- متدولوژي  METHODOLOGY23
۲-۵-۳- متدولوژي Uschold and King 24
۲-۵-۴- متدولوژي Gruninger and Fox 24
۲-۵-۵- متدولوژي Amaya Berneras   25
۲-۶- معرفي نرم افزار PROTÉGÉ در ساخت هستی شناسی ۲۶
۲-۶-۱- مراحل ساخت هستی شناسی ۲۶
۲-۶-۲- براي ساخت هستی شناسی مراحل زير را دنبال مي کنيم ۲۶
۲-۶-۲-۱- مشخص کردن دامنه و محدوده هستی شناسی ۲۶
۲-۶-۲-۲- بررسي استفاده از هستی شناسی هاي موجود ۲۷
۲-۶-۲-۳- مشخص کردن واژه هاي مورد استفاده در دامنه  27
۲-۶-۲-۴- تشخيص کلاس ها و ساختار آنها ۲۷
۲-۶-۲-۵- تعريف مشخصه کلاس ۲۸
۲-۶-۲-۶- تعريف محدوديت ها ۲۸
۲-۷- داده های پیوندی ۲۹
۲-۷-۱- تعریف داده های پیوندی  29
۲-۷-۲- تکنولوژی در داده های پیوندی ۲۹
۲-۷-۳- :LOD پروژه داده های باز و پیوندی ۳۱
۲-۷-۴- انتخاب واژگان URIS و RDF 32
۲-۷-۵- ایجاد لینک ۳۲
۲-۷-۶- ابزار انتشار  33
۲-۷-۷- Revyu 33
۲-۷-۸- APIS شبکه ۳۳
۲-۷-۹- بکارگیری تکنیک در داده های پیوندی ۳۳
۲-۸- پایگاه دانش DBpedia و کاربرد آن در دسترسی به محتوای موجود ۳۴
۲-۸-۱- شبکه ترکیب و ادغام داده ۳۵
۲-۸-۲- شبکه تفسیر محتوا ۳۵
۲-۸-۳- استفهام و بررسی و جستجو ۳۵
۲-۸-۴- تفسیر محتوا  36
۲-۹- مرور تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی۳۶
۲-۹-۱- پروژه GRAPPLE 36
۲-۹-۲- توسعه نرم برای یادگیری تطبیقی با همکاری مشارکتی ۳۸
    2-9-3- استخراج رفتار یادگیری دانشجو و خود ارزیابی برای تطبیق سیستم مدیریت آموزشی    39
۲-۹-۴- مدل یادگیرنده مبتنی بر هستی شناسی برای پشتیبانی از شخصی سازی آموزش الکترونیکی    40
۲-۹-۵- آنتولوژی مدلسازی یادگیرنده  41
۲-۹-۶- جنبه های معنایی در یادگیری الکترونیکی:  با استفاده از چرخه حیات دانش برای مدیریت معناشناسی جهت شبکه و سیستم های سرویس گرا    43
۲-۹-۷- شخصی و غنی سازی منابع یادگیری با استفاده از فن آوری های وب معنایی ۴۴
۲-۹-۸- پایان نامه های مرتبط که در ایران انجام و یا در حال انجام می باشد ۴۴
۲-۱۰- خلاصه فصل  44
فصل سوم :« روش پیشنهادی»   46
۳- ۱- مقدمه  47
۳-۲- مسئله غنی سازی محتوا ۴۸
۳-۳- مسئله غنی سازی محتوای پیکره باز در زمینه آموزش الکترونیکی ۵۰
۳-۴- رویکردهای موجود در مسئله غنی سازی آموزش الکترونیکی ۵۱
۳-۴-۱- محتوای انطباقی قابل توسعه ۵۱
۳-۴-۲- روش های مشارکتی و اجتماعی ۵۲
۳-۴-۳- تفسیر متن براساس هستی شناسی ۵۳
۳-۵- رویکردهای پیشنهادی  54
۳-۵-۱- غنی سازی محتوا بر اساس موضوع ۵۴
۳-۵-۲- غنی سازی محتوا بر اساس هستی شناسی ۵۶
۳-۶- پتانسیل های سیستم پیشنهادی: پشتیبانی از هدایت انطباقی یادگیرنده مبتنی بر موضوع برای آموزش الکترونیکی    57
۳-۷- جمع آوري دادههاي يک منبع داده از وب  58
۳-۷-۱- تبديل محتوای موجود گردآوری شده در پايگاه داده بصورت دادههاي پيوندي  58
۳-۸- محتوای ورودي سیستم  59
۳-۹- معماری پيشنهادی ۵۹
۳-۱۰- الگوریتم غني سازي محتوا ۶۱
۳-۱۰-۱- مرحله اول ۶۲
۳-۱۰-۲- مرحله دوم برای غنی سازی محتوا ۶۳
۳-۱۱- جهت دهی مبتنی بر مفهوم ۶۴
۳- ۱۲- غنی سازی محتوای آموزشی به روش( تقریباً) خودکار  64
۳-۱۳- خلاصه فصل  65
فصل چهارم: « پیاده سازی و ارزیابی » . 66
۴-۱- مقدمه  67
۴-۲- پیاده سازی سیستم پیشنهادی ۶۷
۴-۲-۱- بررسی چالشهاي موجود در ايجاد ارتباط بين منابع داده و راه حل هاي ممكن۶۷
۴-۳- ساخت آنتولوژی های مورد نیاز در سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده پیشنهادی    69
۴-۳-۱- ساخت آنتولوژی در دامنه یادگیری الکترونیکی و  سرفصل موضوعی محتوای مورد نظر    69
۴-۳-۱-۱- مرحله اول : شناسایی دامنه آنتولوژی مدلسازی در یادگیری  69
۴-۳-۱-۲- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها ۷۰
۴-۳-۳-۳- تعریف slotها ۷۰
۴-۳-۳-۴- امتحان آنتولوژی ۷۱
۴-۴- روش ارزیابی در این تحقیق ۷۲
۴-۴-۱- محاسبه بازده دانش  72
۴-۴-۲- ارزیابی میزان فعالیت خود جوش یادگیرنده ۷۳
۴-۴-۳- مرحله نهایی ارزیابی ۷۳
۴-۵- ارزیابی مبتنی بر موضوع و مدل سازی کاربری  73
۴-۶- تأثیر سازگاری مبتنی بر موضوع بر یادگیری یا آموزش ۷۵
۴-۷- ارزیابی کمی و کیفی سیستم از دید یادگیرندگان ۷۵
۴-۸- خلاصه فصل  79
فصل پنجم:« نتیجه گیری و کارهای آتی» 80
۵- نتیجه‌گیری و کارهای آتی  81
۵-۱- نتیجه‌گیری  81
۵-۲- کارهای آتی   82
منابع    83
ضمائم  87
    

    
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت