سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه فرهنگ عامه مردم بخش صوغان
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 189 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
مجموعه ای از دانستنی ها شامل آداب و رسوم و خرافات و احساس و عواطف که حیات مادی و معنوی شخص را در بر می گیرند و انسان از بدو تولد تا هنگام مرگ با آنها در رابطه است، فرهنگ مردم « فولکلور » نام دارد.
آداب و رسوم مخزن و مأوایی به جز سینه مردم ندارند که آن هم در طول زمان به عللی از قبیل مرگ سالخوردگان و تهاجم فرهنگ های بیگانه به دست فراموشی سپرده می شوند و یا اصالت و ویژگی خود را از دست می دهند، لذا وظیفه فرهنگ دوستان است که با صبر و حوصله و دقت و وسواسی بیش از حد تا دیر نشده در صدد جمع آوری مطالبی که بیانگر روحیات و شخصیت و طرز تفکر آبا و اجدادشان است بکوشند و به عمد یا غیر عمد در صدد نابودی آن برنیایند زیرا بعضی از مردم حفظ آداب و سنن گذشته را دلیل بی تمدنی و عقب ماندگی می دانند و از اینکه آداب و رسومی را به خود و ملتشان نسبت دهند ننگ دارند، در حالیکه این تصور کاملاً غلط است زیرا فرهنگ ملتها مهمترین وسیله ارتباطی و شناسایی آنهاست و ملت بدون فرهنگ همانند شخص بدون شناسنامه است که برای معرفی و شناساندن خود با مشکلات فراوانی مواجه می شود.
بنده ی حقیر هم به نسبت خود در این راه تحقیقاتی انجام داده و نتیجه کوششم را به عنوان مجموعه ای از فرهنگ عامیانه و گویش محلی بخش صوغان از توابع شهرستان ارزوئیه گردآوری کرده ام که اقرار می کنم خالی از عیب و نقص نیست.
این تحقیق شامل پنج فصل می باشد که در  فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم گویش محلی صوغان، فصل سوم ادبیات شفاهی منطقه شامل: چیستان، ضرب المثل، دوبیتی، لالایی و  قصه ها و در فصل چهارم آداب و رسوم منطقه که شامل: مراسم و اعیاد، عقاید و باورها، بازی های محلی، غذاهای محلی و نان محلی و در فصل پنجم نتیجه گیری،  پیشنهادات و محدودیت های پژوهش گنجانده شده است.

فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………..    1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..    2
فصل اول« کلیات تحقیق »
بیان مسأله    …………………………………………………………………………………………….5
فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………   7
اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………    7
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………..    7
پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………….    8
روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………….    9
حیطه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..    9
وجه تسمیه صوغان……………………………………………………………………………………………..    9
مشخصات جغرافیایی، مشاغل و آثار تاریخی……………………………………………………………    10
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………..    13
فصل دوم« گویش »
کلید تلفظ واژه ها ……………………………………………………………………………………………    15
همخوان ها……………………………………………………………………………………………………. ۱۶  
الف………………………………………………………………………………………………………………..    21
ب………………………………………………………………………………………………….    26
پ………………………………………………………………………………………………………………….    29
ت…………………………………………………………………………………………………………………۳۳
ج………………………………………………………………………………………………………………….    36
چ………………………………………………………………………………………………………………….    39
ح………………………………………………………………………………………………………………….    41
خ………………………………………………………………………………………………………………….    42
د…………………………………………………………………………………………………………………..    44
ر…………………………………………………………………………………………………………………..    47
ز…………………………………………………………………………………………………………………..    50
س…………………………………………………………………………………………………………………    52
ش…………………………………………………………………………………………………………………    55
ص………………………………………………………………………………………………………………..    57
ط………………………………………………………………………………………………………………….    58
ع…………………………………………………………………………………………………………………..    59
غ………………………………………………………………………………………………………………….    60
ف…………………………………………………………………………………………………………………    61
ق………………………………………………………………………………………………………………….    62
ک…………………………………………………………………………………………………………………    64
گ…………………………………………………………………………………………………………………    68
ل…………………………………………………………………………………………………………………..    72
م……………………………………………………………………………………………………………………    75
ن…………………………………………………………………………………………………………………..    78
و…………………………………………………………………………………………………………………..    81
ه……………………………………………………………………………………………………………………    83
ی………………………………………………………………………………………………………………….    85
فصل سوم« ادبیات شفاهی »
بخش اول« داستان »…………………………………………………………………………………………..    87
بخش دوم « دو بیتی »……………………………………………………………………………………….    101
بخش سوم« لالایی »…………………………………………………………………………………………    111
بخش چهارم« چیستان »……………………………………………………………………………………    117
بخش پنجم« ضرب المثل »………………………………………………………………………………..    119
فصل چهارم« آداب و رسوم »
بخش« مراسم و اعیاد »……………………………………………………………………………………..    132
بخش دوم« عقاید و باورها »………………………………………………………………………………    147
بخش سوم« بازی های محلی »………………………………………………………………………….    160
بخش چهارم« نان محلی »………………………………………………………………………………….    165
بخش پنجم« غذاهای محلی »……………………………………………………………………………..    167
بخش ششم« پوشاک »………………………………………………………………………………………    172
فصل پنجم« نتیجه گیری »
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..    176
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..    177
محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………    178
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….    179
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………۱۸۰    
صفحه عنوان انگلیسی………………………………………………………………………………………۱۸۱ 

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل