سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 132 صفحه
حجم : 150 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
آنالیز ترافیک یک جزء ضروری و پیچیده سیستم های حمل و نقل است. برای انجام این تحلیل‌ها، ابزارهای آنالیز مختلفی وجود دارد که هر کدام  بر اساس یک نیاز خاص طراحی شده‌اند. این ابزارها به طور کلی در محدودیت ها، قابلیت‌ها، متدلوژی، نیازهای ورودی و خروجی متفاوت هستند. هدف از متدلوژی انتخاب ابزارهای آنالیز ترافیک، کمک به مهندسان ترافیک، طراحان، و متخصصان عملیات ترافیکی در انتخاب نوع صحیح ابزار آنالیز ترافیک برای تسریع عملیات است. هدف دیگر، کمک به ایجاد ثبات‌ و یکنواختی تحلیل ها در سراسر بخش‌های حمل‌ونقل دولتی و آژانس‌های حمل‌ونقل فدرالی/ منطقه ای / محلی می باشد. انتخاب ابزارهای مناسب آنالیز ترافیک برای یک پروژه ، نیاز به قضاوت، بینش و دانش دارد که تنها از سال‌ها تجربه و برنامه¬های کاربردی بدست می آید.
 در حال حاضر یک سیستم خبره وجود دارد که کار را به طور قابل ملاحظه ای ساده تر می کند. با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد ویژگی‌های کلیدی پروژه، سیستم خبره نوع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک را برای رسیدن به پاسخهای روشن ،کامل و سازگار که برای تصمیمات سرمایه گذاری حمل و نقل در جامعه ضروری است را پیشنهاد می دهد.
کلمات کلیدی: حمل و نقل، متدلوژی، تجزیه و تحلیل، ترافیک، سیستم خبره
 
 
فهرست مطالب
دفاع      ج
تقدیم      د
سپاسگذاری      ه
چکیده          و
فهرست مطالب        ز
فهرست شکل ها      ط
فهرست جدول ها       ی
فصل اول: كليات تحقيق    1
۱-۱ کلیات    2
۱-۲  بیان مساله اساسی تحقیق    2
۱-۳  سوال تحقیق    3
۱-۴  فرضیه‌ها    3
۱-۵  اهداف مشخص تحقیق    3
۱-۶ اهداف کاربردی    4
۱-۷  روش تحقیق    4
۱-۸  متغیرهای مورد بررسی    4
۱-۹  ساختار پایاننامه    5
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    7
۲-۱ مقدمه    8
۲-۲ مدل‌های شبیه‌سازی    8
۲-۳ طبقه بندی مدلهای شبیه سازی ترافیکی    9
۲-۴ معرفی و مقایسه نرم افزار شبیه ساز ترافیک    11
۲-۴-۱ نرم‌افزار  VISSIMو  VISUM    11
۲-۴-۲ نرم‌افزار  TRANSCAD    12
۲-۴-۳ نرم افزار شبیه ساز PARAMIC      12
۲-۴-۴ نرم افزار شبیه ساز    12
۲-۴-۵ نرم افزار NETSIM      13
۲-۴-۶ نرم افزار شبیه ساز CORSIM    13
۲-۴-۷ نرم افزار  GETRAM    15
۲-۴-۸ نرم افزار  SYNCHRO    15
۲-۴-۹ نرم افزار  AIMSUN NG    16
۲-۴-۱۰ معایب علم شبیه سازی    26
فصل سوم: مواد و روش‌ها    27
۳-۱  مقدمه    27
۳-۲ نقش ابزارهای آنالیز ترافیک    29
۳-۳ طبقه بندی ابزارهای آنالیز ترافیک    32
۳-۳-۱ ابزارهای طرح- برنامه‌ریزی    32
۳-۳-۲ مدل تقاضای سفر    33
۳-۳-۳  ابزارهای تحلیلی و قطعی (مبتنی برHCM)    34
۳-۳-۴ ابزارهای بهینه سازی علائم ترافیک    34
۳-۳-۵ مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپیک    35
۳-۳-۶ مدل‌های شبیه سازی مزوسکوپی    36
۳-۳-۷ مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی    36
۳-۴ مقایسه HCM و شبیه سازی    37
۳-۴ -۱ بررسی اجمالی روش HCM    38
۳-۴-۲ نقاط قوت و محدودیت‌های  HCM    38
۳-۴-۳ نقاط قوت و محدودیت‌های شبیه سازی    39
۳-۴ -۴ اقدامات و عملکرد ترافیک( تفاوت بین شبیه ساز و HCM)    40
۳-۴ -۵ استراتژی برای غلبه بر محدودیت‌های  HCM    41
۳-۵ معیارهای انتخاب ابزار مناسب جهت آنالیز ترافیک    42
۳-۵-۱ زمینه تحلیلی    44
۳-۵-۲ معیار انتخاب ابزار تحلیلی و ارزیابی توانمندی ابزارها    47
۳-۶ روش انتخاب ابزار آنالیز ترافیک    70
۳-۶-۱ مراحل انتخاب دسته ابزار مناسب    70
فصل چهار: بحث و نتایج    80
۴-۱ مقدمه    81
۴-۲  مشخصات محدوده طرح    82
۴-۳  پاسخگویی به مسافر    86
۴-۴  اندازه گیری عملکردها    86
۴-۵  استراتژیهای مدیریت، اهداف و برنامه های طرح    87
۴-۶  الزامات اجراي طرح (برنامه ها)    89
۴-۷  آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي    91
۴-۸  هزینه سرمایه گذاری ابزارها    92
۴-۹  ویژگیهای سیستم    95
۴-۱۰  مرکز کنترل    96
۴-۱۱  ثبت وقایع    98
۴-۱۲  مزایا و تجهیزات لازم برای توسعه    99
۴-۱۳  ارزیابی پروژه    100
۴-۱۴   زمینه و اهداف پروژه    100
۴-۱۵  مرحله پیاده سازی    102
۴-۱۵-۱  تعریف کردن چارچوب  پروژه و اختصاص دادن مقدار به چارچوب مربوطه    103
۴-۱۵-۲  اختصاص دادن اوزان  به زیرمجموعه معیارها    103
۴-۱۷  بحث و بررسی نتایج    114
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    117
۵-۱ مقدمه    118
۵-۲ نتیجه گیری    118
۵-۳ پیشنهادات    119
مراجع    120

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت