سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه
حجم : 1224 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 چکيده
اغلب رویکردهای نوین ترجمه در حوزه ترجمه ماشینی از جمله ترجمه ماشینی آماری، ترجمه ماشینی مبتنی بر مثال و ترجمه ماشینی ترکیبی از مجموعه متون هم‌ترجمه تحت عنوان پیکره‌های متنی موازی به عنوان داده آموزشی اصلی استفاده می‌کنند. اما برای اغلب زبان‌ها پیکره‌های موازی به میزان بسیار کمی در دسترس هستند و یا مربوط به دامنه خاصی از نوشتجات می‌شوند. در طرف دیگر پیکره‌های تطبیقی قرار دارند که مواد اولیه آنها به راحتی به دست می‌آید. پیکره‌های تطبیقی شامل متون هم‌ترجمه نیستند اما در آن هر دو متن در دو زبان مختلف از نظر شباهت معیارهایی چون محتوا، تاریخ انتشار، عنوان و … با یکدیگر قابل تطبیق هستند.
پیکره‌های تطبیقی شامل جملاتی هستند که می‌توانند ترجمه خوبی برای یکدیگر باشند. هدف این رساله ساخت خودکار پیکره موازی با استخراج اینگونه جملات از پیکره تطبیقی است. مدلی که در این پژوهش ارائه می‌شود از سه مرحله اصلی تشکیل می‌شود: (۱) انتخاب جفت جملات کاندیدای موازی بودن با استفاده از فیلتر نسبت طول جملات و فیلتر تعداد کلمات مشترک (۲) انتخاب جفت جملات موازی با استفاده از طبقه‌بند آنتروپی بیشینه و در نظر گرفتن ویژگی‌های مربوط به طول دو جمله، کلمات مشترک آنها و ویژگی‌های مبتنی بر همترازی در سطح کلمه بین دو جمله (۳) بالابردن دقت جفت جملات استخراج شده با انتخاب تنها یکی از جملات جفت شده با هر جمله. این کار را می‌توان بوسیله محاسبه نزدیکی آن جمله با ترجمه جملات جفت شده از طرف مقابل توسط معیار TER و انتخاب نزدیک‌ترین جمله انجام داد.
در انتها کارآیی مدل ارائه شده در دو بخش (۱) ارزیابی طبقه‌بند آنتروپی بیشینه طراحی شده و (۲) ارزیابی میزان سودمندی جفت جملات موازی استخراج شده در بهبود کیفیت ترجمه ماشینی بررسی می‌شود.
کلید واژه:پیکره متنی موازی-پیکره متنی تطبیقی
 
فهرست مطالب
۱٫ مقدمه    2
۱-۱٫ مقدمه    2
۱-۱-۱٫ ترجمه ماشینی مبتنی بر فرهنگ لغت    3
۱-۱-۲٫ ترجمه ماشینی مبتنی بر قانون    4
۱-۱-۳٫ ترجمه ماشینی مبتنی بر دانش    5
۱-۱-۴٫ ترجمه ماشینی مبتنی بر پیکره    5
ترجمه ماشینی آماری    6
ترجمه ماشینی مبتنی بر مثال    6
ترجمه ماشینی مبتنی بر متن    7
۱-۲٫ ضرورت ساخت پیکره موازی    7
۱-۳٫ مسئله تحقیق: ساخت پیکره موازی    9
۱-۴٫ هدف تحقیق: ساخت پیکره موازی از روی پیکره تطبیقی    10
۱-۵٫ سرفصل‌ها    10
۱-۵-۱٫ فصل دوم: مبانی نظری    10
۱-۵-۲٫ فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده    11
۱-۵-۳٫ فصل چهارم: مدل پیشنهادی    11
۱-۵-۴٫ فصل پنجم: ارزیابی و نتیجه گیری    12
۲٫ مبانی نظری    14
۲-۱٫ پیکره    14
۲-۱-۱٫ پیکره موازی    15
۲-۱-۲٫ پیکره تطبیقی    17
۲-۲٫ همترازی    18
۲-۲-۱٫ همترازی در سطح سند    19
۲-۲-۲٫ همترازی در سطح جمله    19
۲-۲-۳٫ همترازی در سطح کلمه (همترازی لغوی)    21
همترازی لغوی با استفاده از مدل‌های آی‌بی‌ام    22
۲-۳٫ ارزیابی ترجمه ماشینی    23
۲-۳-۱٫ بلو    23
۲-۳-۲٫ متریک NIST    24
۲-۳-۳٫ نرخ خطای کلمه    24
۲-۳-۴٫ نرخ خطای ترجمه (TER)    25
۳٫ مروری بر تحقیقات انجام شده    28
۳-۱٫ مقدمه    28
۳-۲٫ ساخت پیکره موازی از روی متون هم‌ترجمه    28
۳-۳٫ استخراج جملات موازی از وب    30
۳-۴٫ استخراج جملات موازی از پیکره‌های تطبیقی    32
۳-۵٫ تشخیص جملات موازی با استفاده از طبقه‌بند آنتروپی بیشینه    34
۳-۶٫ ساخت پیکره موازی انگلیسی – فارسی    36
۴٫ مدل پیشنهادی    39
۴-۱٫ مقدمه    39
۴-۲٫ انتخاب جفت جملات کاندید موازی بودن    40
۴-۲-۱٫ فیلتر کلمات مشترک    41
تبدیل کدگذاری کاراکترها    42
مشخص کردن مرز جمله‌ها و کلمه‌ها    43
ریشه‌یابی    44
حذف کلمات پرتکرار    45
رفع ابهام    45
جستجوی معانی از دیکشنری    46
گروه بندی کلمات تکراری جمله به همراه تعداد رخدادشان در جمله    46
الگوریتم یافتن نرخ کلمات مشترک (از طرف مبدأ)    47
۴-۳٫ انتخاب جفت جملات موازی از بین جفت جملات کاندید    48
۴-۳-۱٫ طبقه‌بند آنتروپی بیشینه    48
۴-۳-۲٫ ویژگی‌های عمومی    49
ویژگی‌های مبتنی بر طول دو جمله    49
نرخ کلمات مشترک    50
۴-۳-۳٫ ویژگی‌های مبتنی بر همترازی در سطح کلمه یک جفت جمله    50
کلمات همتراز نشده    50
باروری    51
محدوده پیوسته    52
نمره همترازی    53
۴-۴٫ بالا بردن دقت جفت جملات موازی استخراج شده    54
۴-۵٫ شیوه ارزیابی مدل    55
۵٫ ارزیابی و نتیجه گیری    58
۵-۱٫ ارزیابی طبقه‌بند آنتروپی بیشینه    58
۵-۱-۱٫ ارزیابی ویژگی‌ها    58
۵-۱-۲٫ حساسیت به دامنه    60
۵-۲٫ تنظیمات و آزمایشات ساخت پیکره موازی از پیکره تطبیقی    63
۵-۲-۱٫ پیکره تطبیقی مورد استفاده    63
پیکره تطبیقی فارسی – انگلیسی دانشگاه تهران (UTPECC)    63
پیکره تطبیقی گرفته شده از مقالات ویکی پدیا    65
۵-۲-۲٫ پارامترهای تنظیم شده و ابزار مورد استفاده    66
انتخاب جفت جملات کاندید:    66
انتخاب جفت جملات موازی:    68
بالا بردن دقت جفت جملات استخراج شده:    69
۵-۲-۳٫ ارزیابی جملات موازی استخراج شده با استفاده از ماشین ترجمه    69
۵-۳٫ نتیجه گیری    72
۵-۴٫ پیشنهادات آینده    75
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل