سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149 صفحه
حجم : 5684 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکيده    
با پیشرفت دانش‌ها و علوم مختلف، مرزهای دانش به‌هم رسیده و در برخی از زمینه‌ها ما شاهد آمیختگی علوم مختلف هستیم. یکی از زمینه‌های مهم و بسیار کاربردی و گسترده " مهندسی سیستم‌های رهایش دارو" است که مرز مشترکی با بسیاری از علوم ازجمله: داروسازی، بیولوژی، بافت شناسی، آنالیز ریاضی، مهندسی پلیمر، مهندسی بیومتریال و … دارد. این زمینه یکی از جوان‌ترین موضوعات مطرح در علوم روز دنیا است و امروز سهم عمده از تحقیقات مهندسان را به خود اختصاص داده است. هدف از طراحی این سامانه‌ها کاهش تکرار مصرف، افزایش اثر دارو و کاهش عوارض ناشی از آن است.
در اين پایان¬نامه به بررسی و مدل‌سازی فرآیند حاصل از رهایش دارو از هموپلیمر(پلی ɛ- کاپرولاکتون)، کوپلیمر( پلیDL لاکتید –کو- گلایکولیداسید) و مخلوطی از این دو پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر پرداخته شده‌است. فرایند درنظر گرفته شده برای این سامانه نفوذ همراه با واکنش شیمیایی است، به این معنی که دارو از راه واکنش شیمیایی اتفاق افتاده درون پلیمر(شامل تخریب پلیمر که اساساً براساس هیدرولیز) آزاد می‌شود و از طریق نفوذ به محیط بیرون رهایش می‌یابد. بنابراین مدل براساس تخریب پلیمر پایه‌گذاری گردیده، معادلات تخریب پلیمر توسط معادلات ممان ساده سازی گردیده و در نهایت معادلات حاکم همراه با شرایط مرزی و اولیه به روش تفاضل محدود- ضمنی حل عددی گردیده است. این مدل قادر است میزان رهایش دارو را در مکان و زمان مشخص پیش‌بینی نماید. جهت تعیین میزان دقت مدل پیشنهادی از نتایج تجربی موجود در مقالات برای داروی پاکلیتاکسل استفاده گردیده است. که باتوجه به نتایج حاصل از مدل و مقایسه با مقادیر تجربی، میزان دقت بالای مدل ارائه شده تأیید می‌گردد.
کلمات کليدي: رهایش دارو، دوفازی، پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر، مدل‌سازی، نفوذ، واکنش شیمیایی
 
فهرست مطالب
  فصل اول: مقدمه و کلیات    1
  مقدمه    3
۱-۱    سامانه‌های آزادسازی کنترل شده دارو    3
۱-۱-۱    تفاوت بین سیستم‌های نوین وسنتی    4
۱-۲    مکانیسم رهایی    5
۱-۳    فرآیندهای ارتقاء دهنده یا مانع شونده از رهایش    7
۱-۴    پلیمر در داروسازی    8
۱-۴-۱    پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر    9
۱-۵    تخریب پلیمر    9
۱-۶    فرسایش پلیمر    10
۱-۶-۱    فرسایش سطحی و حجمی    12
۱-۶-۲    طبقه بندی پلیمرهای زیست فرسایش پذیر سنتزی    13
۱-۶-۲-۱    پلی استرها    13
۱-۶-۲-۱    پلی ارتواسترها    14
۱-۶-۲-۳    پلی انیدریدها    14
۱-۶-۲-۴    دیگر پلیمرهای زیست فرسایش پذیر    14
۱-۷    هدف از پژوهش    15
۱-۸    ساختار کلی پایان¬نامه    16
    فصل دوم: پیشینه تحقیق    17
۲-۱    مدل‌سازی ریاضی    19
۲-۲    تئوری‌های واقع بینانه ماشینی نگری    19
۲-۲-۱    تئوری‌های براساس قانون نفوذ فیک    20
۲-۴-۲    تئوری‌های مربوط به تورم پلیمر    28
۲-۳    مدل‌های ریاضی تجربی و نیمه تجربی    29
۲-۳-۱    معادلات Peppas    29
۲-۳-۲    مدل Hopfenberg    30
۲-۴-۱    مدل Cooney    30
۲-۳-۴    شبکه‌های عصبی مصنوعی    31
۲-۴    روش‌های مدل‌سازی برای فرسایش و تخریب پلیمر    31
۲-۴-۱    مدل‌های وابسته به پدیده‌شناسی    33
۲-۴-۲    مدل‌های احتمالی    34
۲-۴-۳    مدل‌های بر اساس نفوذ و واکنش شیمیایی    36
۲-۴-۳-۱    مدل های بر اساس غیر مونت‌کارلو    36
۲-۴-۳-۲    مدل‌های بر اساس مونت‌کارلو    41
۲-۵    پروفیل رهایش    42
۲-۶    عوامل تأثیر گذار بر رهایی    43
۲-۶-۱    تأثیر PVP روی الگوی رهایش    43
۲-۶-۲    دمای انتقال شیشه‌ای    44
۲-۶-۳    osmolarity  محیط کشت رهایی    45
۲-۶-۴    PH محیط کشت رهایی    45
۲-۶-۵    دمای محیط کشت رهایی    46
۲-۶-۵-۱    تأثیر دمای نهفتگی روی تخریب ذرات PLGA    47
۲-۶-۶    اثر شدید PH روی تخریب پلیمر    47
۲-۷    مروری کلی بر تحقیقات گذشتگان    48
    فصل سوم: داده‌های تجربی    59
۳-۱    مواد    61
۳-۱-۱    پلیمر پلی (D,L- لاکتید- کو-گلیکولید) اسید    61
۳-۱-۱-۱    فرایندهای فیزیکی-شیمیایی اتفاق افتاده در DDSs بر پایۀ PLGA    62
۳-۱-۲    پلیمر پلی (ε- کاپرولاکتون)    63
۳-۱-۳    داروی پاکلیتاکسل    63
۳-۱-۴    محلول بافر فسفات سالین    64
۳-۲    تهیه نمونه‌ها    65
۳-۳    تعیین میزان رهایش    66
۳-۴    مقادیر تجربی    67
    فصل چهارم: مدل پیشنهادی    69
۴-۱    قانون دوم نفوذ فیک همراه با واکنش شیمیایی    71
۴-۱-۱    مدل‌سازی تخریب پلیمر    72
۴-۱-۲    مدل‌سازی رهایش دارو    75
۴-۲    مدل‌سازی عددی    76
۴-۲-۱    معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی    77
۴-۲-۱-۱    روش تفاضل محدود    77
۴-۲-۱-۲    روش ضمنی    77
۴-۳    روش حل معادلات    79
۴-۴    مقادیر موردنیاز جهت مدل‌سازی    81
    فصل پنجم: تحلیل و بحث    83
۵-۱    فاز خالص PCL    85
۵-۱-۱    میزان تخریب پلیمر    85
۵-۱-۲    میزان رهایش دارو    88
۵-۱-۳    محاسبه‌ی خطا    89
۵-۲    فاز خالص PLGA    90
۵-۲-۱    میزان تخریب پلیمر    90
۵-۲-۲    میزان رهایش دارو    92
۵-۲-۳    محاسبه‌ی خطا    93
۵-۳    ترکیب دوفاز به صورت ۵۰/۵۰    94
۵-۳-۱    میزان رهایش دارو    94
۵-۳-۲    محاسبه‌ی خطا    95
    فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات    97
۶-۱    نتایج    99
۶-۲    پیشنهادات    101
پیوست ۱    103
پیوست۲     109
مراجع    111
 
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران