سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: شهرآذرشهر
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 102 صفحه
حجم : 120 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده 
ظرفیت باربری مجاز یا ظرفیت باربری مطمئن عبارت از یک فشار مجازی است که محدوده اطمینانی را در برابر فروریختگی ناشی از گسیختگی برشی تأمین می کند و معمولاً ظرفیت باربری مجاز کسری از ظرفیت باربری نهایی خالص می باشد که باربری نهایی خالص نیز حداکثر تنش فشاری است که خاک می تواند تحمل کند. با این توصیف، مبنای اصلی احداث هر بنای، تعیین دقیق ظرفیت باربری خاک بوده و باید بطور دقیق مشخص گردد. با عنایت به زمان بر و پرهزینه بودن روش های مرسوم(در جا و آزمایشگاهی) برای تعیین ظرفیت باربری خاک، در این تحقیق نشان خواهیم داد که به کمک شبکه های عصبی مصنوعی می توان ظرفیت باربری خاک را در حد قابل قبول و مورد اطمینان، پیش بینی کرد. برای رسیدن به بهترین جواب سه مدل شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار۱، لایه برگشتی۲ و همبستگی آبشاری۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. بر اساس نتایج بدست آمده بهترین شبکه، یعنی مدل شبکه عصبی مصنوعی همبستگی آبشاری برای پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک در محدوده مورد مطالعه انتخاب و پیشنهاد می گردد.
کلمات کلیدی : ظرفیت باربری خاک، شبکه عصبی مصنوعی، همبستگی آبشاری

 
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
۱-۱    مقدمه …………………………………………………………………………………………………………   2
۱-۲    بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………   4
۱-۳    ضرورت و اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………   5
۱-۴    هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………..   6
۱-۵    سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………  6
۱-۶    فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………..  6 
۱-۷    متغیرها ……………………………………………………………………………………………………….  7
۱-۸    روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………   10
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
   2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….  12
   2-2 تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………   12
فصل سوم : روش ها و مواد
   3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………   18
   3-2 معرفی متدولوژی و روش انجام کار ………………………………………………………………………….  19
   3-3 شبکه های عصبی مصنوعی …………………………………………………………………………………… ۲۰
   3-4 جنبه های ریاضیاتی …………………………………………………………………………………………… ۲۳
   3-5 یادگیری شبکه ………………………………………………………………………………………………..  24
   3-6 پس انتشار ……………………………………………………………………………………………………. ۲۶
  3-6-1 الگوریتم پس انتشار …………………………………………………………………………………………۲۷
   3-7 الگوریتم های درهم آمیختن درجه بندی شده …………………………………………………………………… ۳۳
   3-8 تابع شعاع مبنا ……………………………………………………………………………………………….. ۳۴
   3-9 الگوریتم همبستگی آبشاری …………………………………………………………………………………..  36
   3-10 شبکه های عصبی مصنوعی بازگشت کننده یا بازرخدادگر ……………………………………………….. 38
   3-11 نقشه های ویژگی خودسازمان دهنده ………………………………………………………………………. ۳۹
   3-12 جنبه های مهم مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی ………………………………………………………. ۴۱
  3-12-1 انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی …………………………………………………………………۴۱
   3-12-2 جمع آوری و پردازش داده …………………………………………………………………………… ۴۲
  3-12-3 طراحی شبکه عصبی مصنوعی ……………………………………………………………………. ۴۳
  3-12-4 آموزش و آموزش متقابل …………………………………………………………………………….  45
  3-12-5 تصدیق اعتبار مدل ………………………………. …………………………………………… ۴۷
   3-13 برخی مشکلات دیگر ……………………………………………………………………………….. ۴۷
   3-14 نقاط قوت و محدودیتها ………………………………………………………………………………. ۴۸
   3-15 برخی از قابلیتهای شبکه های عصبی در مهندسی عمران ………………………………………….   50
   3-16 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازه ها ………………………………………    50
   3-17 معرفی نرم افزار Matlab…………………………………………………………………………….     51
   3-18 مراحل مدل سازی ………………………………………………………………………………….  53
فصل چهارم : نتایج مدل شبکه ی عصبی مصنوعی برای پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک 
   4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………..  56
   4-2 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مهندسی عمران ……………………………………………………… ۵۶
   4-2-1 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازه ها ………………………………………….۵۷
   4-3 محدوده مورد مطالعه …………………………………………………………………………………… ۵۷
   4-4 روند انجام مدل سازی ………………………………………………………………………………… ۶۰
   4-4-1 پارامترهای مورد استفاده …………………………………………………………………………….۶۱
  4-4-2 مرتب سازی داده ها …………………………………………………………………………………  62
  4-4-3 مشخصات مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک ………..  64   
   4-4-4 ارزیابی مدل ها ……………………………………………………………………………………… ۶۶
  4-4-4-1 ساخت مدل ………………………………………………………………………………………… ۶۶
  4-4-4-2 شبکه پس انتشار FFBP…………………………………………………………………………..    66
  4-4-4-3 شبکه لایه برگشتی LRN ……………………………………………………………………….   70
  4-4-4-4 شبکه همبستگی آبشاری CFBP………………………………………………………………    72
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
   5-1 ارزیابی شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ظرفیت باربری خاک ………………………………… ۷۸
   5-2 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….۸۱
   5-3 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………    82
   5-4 منابع ………………………………………………………………………………………………………. ۸۳   

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها