سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مطالعه تاثیر سیستم های مقیدکننده طولی بر عملکرد لرزه ای پل های متداول کشور
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 171 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده 
پل های تیر و دال بتنی با تکیه گاه های نِئوپرن از متداول ترین پل های بزرگراهی کشور می‌باشند. در این پل ها با توجه به لزوم تامین حرکت آزاد عرشه، ناشی از تغییرات دما و عدم استفاده از کلید برشی در راستای طول پل، افتادن عرشه از روی پایه ها و یا ضربه زدن عرشه به کوله، در هنگام ارتعاش طولی عرشه، از موارد مهم خرابی پل ها در زلزله های گذشته می باشد. یکی از روش های موثر جلوگیری از افتادن عرشه و یا ضربه زدن به کوله، استفاده از مقیدکننده حرکت در راستای طول پل می باشد. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی اثر استفاده از مقید کننده های طولی بر عملکرد لرزه ای پل های متداول تیر و دال بتنی می-باشد. بدین منظور یک پل سه دهانه با دهانه های برابر و یک پل سه دهانه با دهانه های نامساوی مجهز به مقیدکننده های طولی در پایه و در کوله ها مدل سازی شده و عملکرد لرزه ای پل ها با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی، بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد استفاده از مقیدکننده های طولی، موجب کاهش قابل ملاحظه جابه جایی نسبی عرشه و هم چنین کاهش شدت اصابت عرشه به کوله می شود. علاوه براین، عملکرد لرزه ای پایه های پل نیز به طور قابل ملاحظه ای بهبود می یابد.
واژه های کلیدی: پل، زلزله، شریان حیاتی، میراگر، مقیدکننده، تحلیل غیرخطی

 
فهرست مطالب
چکیده                                             ج
فهرست مطالب                                        ه
فهرست تصاویر                                        و
فهرست اشکال                                        ز
فصل اول: کلیات و موضوع تحقیق                  1
۱-۱-    مقدمه                                        2
۱-۲-    انواع مقیدکننده های طولی                     3
۱-۳-    تاریخچه طراحی لرزه ای پل ها و لزوم بررسی آسیب پذیری لرزه ای پل های موجود            5
۱-۴-    معرفی فصل های گزارش                                6
فصل دوم: آسیب پذیری لرزه ای پل های بتنی وتاریخچه عملکرد پل ها و کابل های مهاری        8    
۲-۱-مقدمه                                        9
۲-۲- آسیب پذیری لرزه ای پل های بتنی                                9    
۲-۲-۱- سقوط عرشه از تکیه گاه ها                            9
۲-۲-۲- ضعف های لرزه ای ستون ها                            11
۲-۲-۳- ضعف های لرزه ای تیر سرستون و گره های اتصال تیر به ستون                14
۲-۲-۴- ضعف های لرزه ای دیوارپایه ها                            15
۲-۲-۵- شالوده                                    15
۲-۲-۶- کوله ها                                    16
۲-۲-۷- آسیب پذیری ناشی از اثر روانگرایی خاک                        17    
۲-۳- تاریخچه عملکرد پل ها و کابل های مهاری در زلزله های گذشته                    21
۲-۴- انواع مقید کننده های طولی                                24
۲-۴-۱- مهارهای کابلی و میلیه ای                            24
۲-۴-۲- آلیاژهای تغییرشکل ماندگار (SMA)                        25
۲-۴-۳- مقیدکننده های طولی FRP                            26
۲-۵- شیوه های طراحی مقیدکننده های طولی                            27
۲-۵-۱- روش استاتیکی معادل Caltrans 1990                    27
۲-۵-۲- روش طراحی AASHTO                            27
۲-۵-۳- روش آیین نامه ژاپن                                27
۲-۵-۴- روش پیشنهادی TROCHALAKIS و همکاران (۱۹۹۷)                28
۲-۵-۵- روش پیشنهادی DESROCHES و  FENVES )2000(            28    
۲-۶- تاریخچه پژوهش ها                            31
۲-۷- بررسی اثر طول نشیمنگاه در طراحی لرزه ای پل ها                        33
۲-۷-۱- عوامل موثر بر طول نشیمنگاه پل ها                        33
۲-۷-۲- بررسی موضوع طول نشیمن در آیین نامه های معتبر دنیا                33
فصل سوم: تشریح مدل سازی                            35
۳-۱- مقدمه                                        36
۳-۲- پل های مورد مطالعه                                    36
۳-۳- مدل اجزای محدود                                        37
۳-۴- بارگذاری لرزه ای                                    39
۳-۵- روش تحلیل                                        42
۳-۵-۱- تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی                        43
۳-۶-  انواع سیستم های مقیدکننده                                46
۳-۶-۱- کابل فولادی                                46
۳-۶-۲- مقیدکننده های قفل شونده                            48
۳-۶-۳- ميراگرهاي ويسكوز                                52
فصل چهارم: بررسی نتایج                                    55
۴-۱- مطالعات موردی و ارائه نتایج                                56
۴-۱-۱- کابل فولادی                                56
۴-۱-۲- کابل فولادی غیرخطی                            64
۴-۱-۳- میله فولادی کمانش ناپذیر                            72
۴-۱-۴- میراگر ویسکوز                                78
۴-۲- مقایسه سیستم های مقیدکننده طولی                            89
فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات                            94
مراجع                                            98
پیوست الف                                        100
پیوست ب                                        104
چکیده انگلیسی                                        157

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل