سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مطالعه تحلیلی و عددی جهت دهی بردار پیشران به روش سیال غیر همراستا
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 154 صفحه
حجم : 8525 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 چکیده
 جهت دهی بردار پیشران سیالی به عنوان یک تکنولوژی مهم برای عملکرد بالا وسایل نقلیه هوایی پدیدار شده است. این تکنولوژی می تواند قدرت مانور هواپیما را با تغییر جریان نازل و انحراف آن از جهت محوری خود بهبود بخشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات جریان مکشی ثانویه در جریان اصلی خروجی از یک موتور جت کوچک که با یک داکت استوانه ای شکل و یک شیپوره واگرا یکپارچه شده است، و همچنین بررسی اثر پارامترهای سیالی و هندسی  و ارزیابی عملکرد جهت دهی بردار پیشران سیالی می باشد. مطالعات عددی و تحلیلی جهت دهی بردار پیشران برای اولین بار به صورت جریان غیر همراستا بر روی این نازل انجام شد و سپس یک سری از تحقیقات و بررسی ها در جهت بهینه¬سازی هندسی با کمک تحلیلهای عددی انجام شد. محاسبات عددی برای شرایط مختلف جریان با و بدون مکش جریان ثانویه و در ارتفاع های متفاوت شکاف ثانویه و شعاع های انحنای متفاوت کولار  بررسی شده است. شبیه سازی عددی جریان نازل با حل معادلات ناویر استوکس انجام شده است، و پارامترهای ورودی به منظور مطابقت بیشتر با شرایط تجربی تنظیم شده اند. این مطالعات در نرخ جریان جرمی اولیه و فشارهای مکشی متفاوت برای سه ارتفاع شکاف ثانویه ۱، ۵/۱ و ۲ میلیمتر و سه شعاع انحنای کولار ۱۰۶، ۱۲۰ و ۳۰۰ میلیمتر و زاویه قطع کمان ۴۲ درجه بررسی شده است. اثر این پارامترهای سیالی و هندسی در جهت دهی بردار پیشران و عملکرد نازل بحث شده است و نتایج نشان می دهد که این پارامترها اثر مستقیم بر عملکرد جهت دهی و کنترل بردار پیشران دارند. در مطالعات تحلیلی دو روش نوین توسعه یافته به منظور تحلیل بهتر این پدیده در شیپوره ارائه گردیده است. درروش اول با در نظر گرفتن یک حجم کنترل و مطابق با قوانین ممنتوم خطی و یک سری فرضیات روابط ساده شده‌ای توسعه داده شده است و در روش دوم تحلیل این پدیده با استفاده از معادلات حرکت جریان بر روی دیواره های موج دار یا سینوسی تحقق پیدا کرده است.
کلید واژه ها : جهت دهی نیروی پیشران، جریان غیرهمراستا، سطح کواندا، دیواره موج دار، دینامیک سیالات محاسباتی
فهرست مطالب
چکیده :    ‌د
فصل ۱: پیشگفتار    1
۱-۱- اهداف و انگیزه ها ی پژوهشی    2
۱-۲- معرفی کنترل بردار نیروی پیشران و پیشرفت های این تکنولوژی    2
۱-۲-۱- محدودیت هایی از سیستم های کنترل سنتی    3
۱-۲-۲- مزایای کنترل بردار پیشران    4
۱-۲-۳- روش مکانیکی جهت دهی بردار نیروی پیشران    5
۱-۲-۳-۱- نسل اول    5
۱-۲-۳-۲- نسل دوم    7
۱-۲-۴- روش سیالی جهت دهی بردار نیروی پیشران    9
۱-۲-۴-۱- روش کنترل به وسیله موج شوک    12
۱-۲-۴-۲- روش اُریب کردن گلوگاه    14
۱-۲-۴-۳- روش جت ترکیبی (دیافراگم نوسانی)    16
۱-۲-۴-۴- روش جریان همراستا    18
۱-۲-۴-۵- روش جریان غیر همراستا    19
۱-۳- تعریف مسئله    28
۱-۴- بازنگری تاریخچه و تحقیقات پیشین    30
۱-۵- طرح کلی و ساختار تحقیق حاضر    33
فصل ۲: معادلات حاکم بر میدان جریان    34
۲-۱- مقدمه    35
۲-۲- معادلات ناویر – استوکس    35
۲-۳- مدلسازي نوسانات ميدان سيال    37
۲-۳-۱- آشفتگی    37
۲-۳-۲- روش میانگین گیری رینولدز    39
۲-۳-۲-۱- روش بوزینسک    41
۲-۳-۲-۲- روش انتقالی تنش رینولدز    41
۲-۳-۳- روش شبیه سازی گردابه های بزرگ    42
۲-۴- مدل های آشفتگی    42
۲-۴-۱- مدل های صفر معادله ایی    43
۲-۴-۲- مدل های یک معادله ای روش اسپالارت آلماراس    43
۲-۴-۳- مدل های دو معادله ایی    44
۲-۴-۳-۱- مدل k-ε استاندارد    44
۲-۴-۳-۲- مدل k-ε RNG    45
۲-۴-۳-۳- مدل k-ε Realizable    46
۲-۴-۳-۴- مدل k-ω استاندارد    46
۲-۴-۳-۵- مدل انتقال برشی k-ω    46
۲-۴-۴- مدل تنش رینولدز    47
۲-۵- انتخاب مدل آشفته    48
فصل ۳: روش حل عددی و تحلیلی جهت دهی سیالی به روش جریان غیر همراستا    49
۳-۱- تحلیل عددی جهتدهی سیالی به روش جریان غیرهمراستا    50
۳-۱-۱- دینامیک سیالات محاسباتی    50
۳-۱-۲- شبکه بندی    53
۳-۱-۲-۱- بررسی شبکه بندی نزدیک دیواره در جریان های آشفته محصور    55
۳-۱-۲-۲- توصیف شبکه بندی مجموعه نازل مورد نظر برای مسئله جهت دهی سیالی    58
۳-۱-۳- طراحی توسط نرم افزار گمبیت و استفاده از روش ژورنالی    59
۳-۱-۳-۱- معرفی گمبیت    59
۳-۱-۳-۲- محیط ژورنال نویسی    60
۳-۱-۴- پارامتر های هندسی تاثیر گذار    61
۳-۱-۵- شبکه محاسباتی    63
۳-۱-۶- تحلیل عددی با کمک نرم‌افزار فلوئنت    65
۳-۱-۶-۱- معرفی فلوئنت    65
۳-۱-۶-۲- پارامترهای سیالی تأثیر گذار    65
۳-۱-۶-۳- تنظیم شرایط مرزی و پارامترهای حل    66
۳-۱-۶-۴- روش حل عددی    70
۳-۲- روش تحلیلی جهت دهی سیالی به روش جریان غیر همراستا    71
۳-۲-۱- تحلیل حجم کنترل    71
۳-۲-۲- تحلیل با استفاده از معادلات حرکت جریان بر روی یک دیواره موج دار    76
فصل ۴: بررسی نتایج    81
۴-۱- مقدمه    82
۴-۲- مشخص نمودن سطوح جهت نمایش گرافیکی نتایج    82
۴-۳- نتایج کیفی تحلیل عددی    84
۴-۳-۱- همگرایی باقیمانده ها    84
۴-۳-۲- بررسی کانتورهای دما، سرعت و فشار    85
۴-۳-۳- بررسی خطوط مسیر و بردار های سرعت    92
۴-۴- نتایج کمی تحلیل عددی    94
۴-۴-۱- تغییرات زاویه جهت دهی با پارامترهای هندسی در فشار های متفاوت    94
۴-۴-۲- تغییرات زاویه جهت دهی با نرخ جریان جرمی ثانویه به اولیه متفاوت    97
۴-۴-۳- تلفات تراست و تغییرات نسبت تراست برآیند با پارامترهای هندسی و سیالی    100
۴-۵- اعتبار سنجی    102
۴-۶- جمع بندی و ارائه پیشنهادات    106
۴-۶-۱- نتیجه گیری    106
۴-۶-۲- پیشنهادات ادامه پژوهش    108
فهرست مراجع    109
پیوست    113
پیوست الف )       توسعه فایل متنی در محیط گمبیت ( ژورنال فایل )    114
پیوست ب )         انواع الگوريتم هاي حل عددي در نرم افزار فلوئنت    124
پیوست ج)          تنظیمات نرم افزار فلوئنت    127
پیوست د)           جزئیات حل معادلات جریان زیر صوت بر روی یک دیوار سینوسی    130
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل