سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه مطالعه مردم شناختی کاربرد داروهای گیاهی در درمان مردم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه
حجم : 6371 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده پايان نامه
از آغازين زمان تمدن، مردم با گياهان پيرامونشان ارتباط داشته¬اند. اعتقاد به قدرت شفادهي گياهان شايد خيلي پيش¬تر از اين¬که آن¬ها به ثبت برسند در ميان مردمان وجود داشته¬است. گياهان علاوه بر اين¬که در زندگي و حيات مادي انسان¬ها نقش داشته¬اند، در شکل¬گيري ساختار اسطوره-ها، باورها و اعتقادات نيز دخيل بوده¬اند.
وابستگي انسان به طبيعت به منظور تامين نيازهاي اساسي مادي خود همچون خوراک، پوشاک و مسکن، بيش از همه با گياه ارتباط مي¬يابد، تعريف جامعه انساني بدون توجه به وابستگي آن به قلمرو گياهي معنا ندارد.
بررسي چگونگي اين ارتباط تنگاتنگ ميان انسان و گياه در قالب علم قوم¬گياه¬شناسي انجام مي¬گيرد. قوم¬گياه¬شناسي Ethnobotany علمي است ميان¬رشته¬اي و از ديدگاه مردم¬شناسي، به مطالعه روابط بسيار   پيچيده¬اي که بين انسان و گياه وجود داشته و دارد مي¬پردازد و رشته¬اي است فراگير، زيرا هيچ گروهي از مردم را نمي¬توان يافت که زندگي ايشان به گياهان وابسته نباشد، از گياهان بهره¬برداري نکنند و بر نام¬گذاري و طبقه-بندي گياهان در بوم¬گاهشان نپرداخته باشند.
ایران به¬دلیل سابقه تاریخی طولانی و نیز اقوام، نژاد، زبان و اقلیم¬های متفاوت، کشوری سرشار از تجارب و آرا و عقاید طبی شفاهی است. مردم کرد کرمانج که این پژوهش با هدف بررسي مردم¬شناختي كاربرد گياهان دارويي در درمان، میان آنان و با تکیه بر روش پژوهش میدانی تنظیم شده¬است نیز، از این تجارب طبی و  روش¬های درمانی استفاده مي¬کنند. به همین سبب و با توجه به این امر که حفظ تجربیات مردم و جمع¬آوری و مکتوب نمودن آن موجب احیاء این علم در كنار پیشرفت¬های طب مدرن می¬گردد، کابردهای مردمی گیاهان و دانش بومی آنان با مطالبی که در کتب قدیمی و مرجع ثبت شده و نیز کاربردهای درمانی نوین مقایسه شده و این نتیجه حاصل آمده که بسیاری از گیاهانی مورد استفاده در میان این مردم در پزشکی نوین نیز از جایگاه درمانی برخوردار هستند. همچنین بسیاری از روش¬های درمان مردمی مورد تایید می¬باشند.
واژه¬های کلیدی؛ قوم گیاه شناسی، درمان، طب سنتی، کرد کرمانج، ایران

فهرست مطالب

چكيده
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه    3
۱-۲  بیان موضوع    5
۱-۳ اهداف پژوهش    6
۱-۴ پرسشهای پژوهش    7
۱-۵ روش پژوهش    7
۱-۶ قلمروپژوهش    8
۱-۷ تعریف مفاهیم    11
فصل دوم:ادبیات پژوهش
بخش اول    19
۲-۱)  پیشینه پژوهش    19
۲-۲) طب و طبابت در ایران باستان    20
۲-۳)  طب در اسلام    28
۲-۴)  اصول طب و بهداشت در دین اسلام و روایت معصومین    30
۲-۵) طب درجهان    31
بخش دوم:مبانی نظری پژوهش    35
۲-۶) نظریه کارکردگرایی    35
۲-۷) کارکردگرایی ساختاری    36
۲-۸) نظریه تکاملگرایی    37
۲-۹) محیط شناسی فرهنگی    38
۲-۱۰) کنش متقابل نمادین    39
فصل سوم:روش پژوهش
۳-۱)  روش پژوهش    42
۳-۲)  ابزار پژوهش    43
فصل چهارم:داده ها
۴-۱)  گیاه درمانی    45
۴-۲)  تاریخچه گیاهان دارویی    45
۴-۳)  زمان جمعآوری اندامهای گیاهان دارویی    48
۴-۴) گیاهان دارویی مورد استفاده در منطقه؛    49
فصل پنجم:استنتاج
نتیجه گیری    115
منابع و مآخذ    123

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران