سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه مطالعه مردم شناختی کاربرد داروهای گیاهی در درمان مردم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه
حجم : 6371 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده پايان نامه
از آغازين زمان تمدن، مردم با گياهان پيرامونشان ارتباط داشته¬اند. اعتقاد به قدرت شفادهي گياهان شايد خيلي پيش¬تر از اين¬که آن¬ها به ثبت برسند در ميان مردمان وجود داشته¬است. گياهان علاوه بر اين¬که در زندگي و حيات مادي انسان¬ها نقش داشته¬اند، در شکل¬گيري ساختار اسطوره-ها، باورها و اعتقادات نيز دخيل بوده¬اند.
وابستگي انسان به طبيعت به منظور تامين نيازهاي اساسي مادي خود همچون خوراک، پوشاک و مسکن، بيش از همه با گياه ارتباط مي¬يابد، تعريف جامعه انساني بدون توجه به وابستگي آن به قلمرو گياهي معنا ندارد.
بررسي چگونگي اين ارتباط تنگاتنگ ميان انسان و گياه در قالب علم قوم¬گياه¬شناسي انجام مي¬گيرد. قوم¬گياه¬شناسي Ethnobotany علمي است ميان¬رشته¬اي و از ديدگاه مردم¬شناسي، به مطالعه روابط بسيار   پيچيده¬اي که بين انسان و گياه وجود داشته و دارد مي¬پردازد و رشته¬اي است فراگير، زيرا هيچ گروهي از مردم را نمي¬توان يافت که زندگي ايشان به گياهان وابسته نباشد، از گياهان بهره¬برداري نکنند و بر نام¬گذاري و طبقه-بندي گياهان در بوم¬گاهشان نپرداخته باشند.
ایران به¬دلیل سابقه تاریخی طولانی و نیز اقوام، نژاد، زبان و اقلیم¬های متفاوت، کشوری سرشار از تجارب و آرا و عقاید طبی شفاهی است. مردم کرد کرمانج که این پژوهش با هدف بررسي مردم¬شناختي كاربرد گياهان دارويي در درمان، میان آنان و با تکیه بر روش پژوهش میدانی تنظیم شده¬است نیز، از این تجارب طبی و  روش¬های درمانی استفاده مي¬کنند. به همین سبب و با توجه به این امر که حفظ تجربیات مردم و جمع¬آوری و مکتوب نمودن آن موجب احیاء این علم در كنار پیشرفت¬های طب مدرن می¬گردد، کابردهای مردمی گیاهان و دانش بومی آنان با مطالبی که در کتب قدیمی و مرجع ثبت شده و نیز کاربردهای درمانی نوین مقایسه شده و این نتیجه حاصل آمده که بسیاری از گیاهانی مورد استفاده در میان این مردم در پزشکی نوین نیز از جایگاه درمانی برخوردار هستند. همچنین بسیاری از روش¬های درمان مردمی مورد تایید می¬باشند.
واژه¬های کلیدی؛ قوم گیاه شناسی، درمان، طب سنتی، کرد کرمانج، ایران

فهرست مطالب

چكيده
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه    3
۱-۲  بیان موضوع    5
۱-۳ اهداف پژوهش    6
۱-۴ پرسشهای پژوهش    7
۱-۵ روش پژوهش    7
۱-۶ قلمروپژوهش    8
۱-۷ تعریف مفاهیم    11
فصل دوم:ادبیات پژوهش
بخش اول    19
۲-۱)  پیشینه پژوهش    19
۲-۲) طب و طبابت در ایران باستان    20
۲-۳)  طب در اسلام    28
۲-۴)  اصول طب و بهداشت در دین اسلام و روایت معصومین    30
۲-۵) طب درجهان    31
بخش دوم:مبانی نظری پژوهش    35
۲-۶) نظریه کارکردگرایی    35
۲-۷) کارکردگرایی ساختاری    36
۲-۸) نظریه تکاملگرایی    37
۲-۹) محیط شناسی فرهنگی    38
۲-۱۰) کنش متقابل نمادین    39
فصل سوم:روش پژوهش
۳-۱)  روش پژوهش    42
۳-۲)  ابزار پژوهش    43
فصل چهارم:داده ها
۴-۱)  گیاه درمانی    45
۴-۲)  تاریخچه گیاهان دارویی    45
۴-۳)  زمان جمعآوری اندامهای گیاهان دارویی    48
۴-۴) گیاهان دارویی مورد استفاده در منطقه؛    49
فصل پنجم:استنتاج
نتیجه گیری    115
منابع و مآخذ    123

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت