سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابرخرابی پیشرونده
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 198 صفحه
حجم : 250 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
امروزه، کاربرد سازه های فضاکار برای دهانه های بزرگ، تبدیل به یک نیاز شده است. یکی از انواع پرکاربرد سازه های فضاکار، گنبدها هستند. از آنجا که معمولاً سازه های فضاکار برای پوشش فضاهایی به کار می روند که محل تجمع افراد زیادی می باشد، مسئله ی ایمنی در این سازه ها از اهمیت زیادی برخوردار می شود. از این رو در این تحقیق به بررسی آسیب پذیری گنبدهای فضاکار در برابر پدیده ی خرابی پیشرونده و مقاوم سازی آنها به منظور جلوگیری از وقوع این پدیده، پرداخته شده است. در این بررسی از چهار روش موجود آنالیز خرابی پیشرونده: آنالیز استاتیکی خطی، آنالیز استاتیکی غیرخطی، آنالیز دینامیکی خطی و آنالیز دینامیکی غیرخطی استفاده شده است و معایب و مزایای هر یک مورد بررسی قرار گرفته است. سازه های مورد بررسی در این تحقیق، چهار گنبد فضاکار از نوع دیاماتیک، لملا، دنده¬دار و اشودلر می باشند که تحت بار مرده و بار برف قرار دارند. همچنین، بارگذاری سازه بر اساس معیارهای آیین نامه ی ANSI صورت گرفته است. نتایج به دست آمده از آنالیز، با استفاده از محدودیت های دستورالعمل GSA کنترل می شود و امکان وقوع خرابی پیشرونده، تعیین می گردد. سپس، بر اساس نتایج آنالیز سازه ها، گنبدهای فضاکار مورد بررسی، مقاوم سازی می شوند. در نهایت مطالعاتی بر روی ترکیبات بار ارائه شده در دستورالعمل GSA انجام شده و میزان صحت آنها مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار و مقاوم سازی آنها در برابر خرابی پیشرونده می باشد.
واژگان کلیدی: سازه های فضاکار گنبدی، آسیب پذیر، خرابی پیشرونده، روش مسیر جایگزین نیرو، پایداری

 

 

فهرست مطالب
۱-۱- تاریخچه ی سازه های فضاکار ……………………………………………………………………………۱
۱-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………….۳
۱-۳- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۴
فصل دوم: معرفی سازه های فضاکار
۲-۱- دسته بندی سازه های فضاکار از لحاظ شکل هندسی ………………………………………………………..۶
۲-۱-۱- شبکه ها …………………………………………………………………………………………………۷
۲-۱-۲- چلیک ها ………………………………………………………………………………………………..۷
۲-۱-۳- گنبدها …………………………………………………………………………………………………..۸
۲-۱-۴- سازه های چادری ……………………………………………………………………………………..۹
۲-۲- اجزای تشکیل دهنده ی سازه های فضاکار مشبک ………………………………………………………۱۰
۲-۲-۱- سیستم پیونده ای ……………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۲-۱-۱- سیستم پیونده ای گوی سان …………………………………………………………………………۱۰
۲-۲-۱-۱-۱- سیستم پیونده گوی سان مرو ………………………………………………………………………۱۱
۲-۲-۱-۱-۲- سیستم پیونده گوی سان کراپ منتال ……………………………………………………………..۱۳
۲-۲-۱-۱-۳- سیستم پیونده گوی سان اوربا هیوب ……………………………………………………………….۱۴
۲-۲-۱-۱-۴- سیستم پیونده گوی سان زوبلین ………………………………………………………………………۱۴
۲-۲-۱-۱-۵- سیستم پیونده گوی سان یونی تراس ………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۱-۱-۶- سیستم پیونده گوی سان اورونا ………………………………………………………………………۱۸
۲-۲-۱-۱-۷- سیستم پیونده گوی سان کی تی تراس ……………………………………………………………….۱۹
۲-۲-۱-۱-۸- سیستم پیونده گوی سان اسکن اسپیس ………………………………………………………………..۲۰
۲-۲-۱-۲- سیستم پیونده نیامی ………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۲-۱-۲-۱- سیستم پیونده نیامی نیپون استیل ……………………………………………………………………….۲۱
۲-۲-۱-۲-۲- سیستم پیونده نیامی اسفروبت ……………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۱-۲-۳- سیستم پیونده نیامی تیوبال ……………………………………………………………………………….۲۳
۲-۲-۱-۲-۴- سیستم پیونده نیامی کاسان (آکام فلز) …………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۱-۳- سیستم پیونده صفحه¬ای …………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۱-۳-۱- سیستم پیونده ی صفحه ای کی ای تراس ……………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۱-۳-۲- سیستم پیونده ی صفحه ای پاور استرات ………………………………………………………………..۲۵
۲-۲-۱-۳-۳- سیستم پیونده ی صفحه ای یونی استرات ……………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۱-۳-۴- سیستم پیونده ی صفحه ای تمکور ……………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۱-۳-۵- سیستم پیونده ی صفحه ای  اُکتا تیوب ……………………………………………………………………۲۷
۲-۲-۱-۳-۶- سیستم پیونده ی صفحه ای  تری دیماتیک ………………………………………………………………..۲۷
۲-۲-۱-۳-۷- سیستم پیونده ی صفحه ای  توراس گِستو ………………………………………………………………….۲۸
۲-۲-۱-۳-۸- سیستم پیونده ی صفحه ای پراتو ……………………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۱-۴- سیستم پیونده ی شکافی …………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۱-۵- سیستم پیونده ی پوسته ای ………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۱-۵-۱- سیستم پیونده ی پوسته ای اُکتا پلیت …………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۱-۵-۲- سیستم پیونده ی پوسته ای نودوس …………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۱-۵-۳- سیستم پیونده ی پوسته ای SDC ……………………………………………………………………………..31
۲-۲-۲- سیستم های واحدی ………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۲-۲-۱- سیستم های واحدی اسپیس دِک ………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۲-۲-۲- سیستم های واحدی یونی بت ………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۲-۳- سیستم های واحدی کیوبیک …………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲-۳- سیستم ترکیبی …………………………………………………………………………………………………۳۵
فصل سوم: بررسی اثر خرابی پیشرونده در سازه ها
۳-۱- خرابی پیشرونده ………………………………………………………………………………………………۳۸
۳-۱-۱- تئوری خرابی پیشرونده ……………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۱-۱-۱- تعیین درجه ی مقاومت سازه بر اساس سختی ………………………………………………………………۳۹
۳-۱-۱-۲- تعیین درجه ی مقاومت سازه بر اساس میزان خرابی ایجاد شده ……………………………………………۴۰
۳-۱-۱-۳- تعیین درجه ی مقاومت سازه بر اساس انرژی ……………………………………………………………۴۱
۳-۱-۲- انواع خرابی پیشرونده ………………………………………………………………………………………۴۲
۳-۱-۲-۱- خرابی کلوچه مانند ……………………………………………………………………………………….۴۲
۳-۱-۲-۲- خرابی زیپ مانند …………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۱-۲-۳- خرابی دومینو مانند ………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۱-۲-۴- خرابی پیشرونده در سطح مقطع …………………………………………………………………………….۴۵
۳-۱-۲-۵- خرابی ناشی از ناپایداری …………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۱-۲-۶- حالت ترکیبی خرابی پیشرونده ……………………………………………………………………………۴۷
۳-۱-۳- عوامل موثر در ایجاد خرابی پیشرونده ……………………………………………………………………….۴۷
۳-۲- آسیب پذیری ساختمان ها در برابر خرابی پیشرونده ……………………………………………………………۴۷
۳-۳- اشکال مختلف ناپایداری در سازه های فضاکار ………………………………………………………………۵۰
۳-۳-۱- ناپایداری موضعی در سطح مقطع اعضا …………………………………………………………………….۵۰
۳-۳-۲- ناپایداری عضوی ………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۳-۳- ناپایداری گرهی ……………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۳-۴- ناپایداری پیچشی گرهی …………………………………………………………………………………….۵۲
۳-۳-۵- ناپایداری کوپل ……………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۳-۶- ناپایداری مسیری ……………………………………………………………………………………………۵۳
۳-۳-۷- ناپایداری عمومی ………………………………………………………………………………………………۵۳
۳-۴- روش های آنالیز خرابی پیشرونده ………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۴-۱- روش استاتیکی خطی …………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۴-۲- روش استاتیکی غیرخطی ……………………………………………………………………………………..۵۵
۳-۴-۳- روش دینامیکی خطی ……………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۴-۴- روش دینامیکی غیرخطی ……………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۵- طراحی مقاوم در برابر خرابی پیشرونده …………………………………………………………………………..۵۷
۳-۵-۱- آیین نامه ها و دستورالعمل ها ……………………………………………………………………………………۵۷
۳-۵-۲- دلایل نامناسب بودن آیین نامه های طراحی موجود ……………………………………………………………….۵۸
۳-۵-۳- روش های طراحی در برابر خرابی پیشرونده …………………………………………………………………….۵۹
۵-۵-۳-۱- روش طراحی مستقیم …………………………………………………………………………………………۵۹
۵-۵-۳-۲- روش طراحی غیرمستقیم ………………………………………………………………………………………..۶۰
فصل چهارم: مقاوم سازی گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده
۴-۱- طراحی اولیه ی سازه ی گنبدها ……………………………………………………………………………………۶۲
۴-۱-۱- مشخصات هندسی گنبدها ……………………………………………………………………………………….۶۲
۴-۱-۲- مشخصات مصالح و مقاطع مورد استفاده در طراحی اولیه …………………………………………………….۶۲
۴-۱-۳- مشخصات اتصالات و قیود تکیه گاهی ………………………………………………………………………..۶۴
۴-۱-۴- آیین نامه های مورد استفاده در بارگذاری و طراحی سازه ………………………………………………………۶۴
۴-۲- مقاوم¬سازی سازه ها در برابر خرابی پیشرونده ………………………………………………………………….۶۶
۴-۲-۱- آنالیز خرابی پیشرونده ……………………………………………………………………………………………۶۸
۴-۲-۱-۱- آنالیز استاتیکی خطی ……………………………………………………………………………………….۶۸
۴-۲-۱-۲- آنالیز استاتیکی غیرخطی …………………………………………………………………………………..۶۸
۴-۲-۱-۳- آنالیز دینامیکی خطی ……………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۲-۱-۴- آنالیز دینامیکی غیرخطی ………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۳- بررسی آسیب پذیری گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده ……………………………………………..۷۱
۴-۳-۱- گنبد دیاماتیک ……………………………………………………………………………………………۷۲
۴-۳-۱-۱- نتایج آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی در گنبد دیاماتیک …………………………………..۷۳
۴-۳-۱-۲- نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک ………………………………………………………۷۴
۴-۳-۱-۳- نتایج آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک ……………………………………………………۷۵
۴-۳-۱-۴- جمع بندی نتایج آنالیزهای مربوط به گنبد دیاماتیک ……………………………………………………۷۷
۴-۳-۲- گنبد لملا ………………………………………………………………………………………………….۷۸
۴-۳-۲-۱- نتایج آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی در گنبد لملا …………………………………………..۷۸
۴-۳-۲-۲- نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد لملا ………………………………………………………………۸۰
۴-۳-۲-۳- نتایج آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد لملا ………………………………………………………………۸۰
۴-۳-۲-۴- جمع بندی نتایج آنالیزهای مربوط به گنبد لملا …………………………………………………………..۸۲
۴-۳-۳- گنبد دنده دار ……………………………………………………………………………………………۸۲
۴-۳-۳-۱- نتایج آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی در گنبد دنده دار ……………………………………..۸۳
۴-۳-۳-۲- نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دنده دار ……………………………………………………….۸۴
۴-۳-۳-۳- نتایج آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دنده دار ……………………………………………………۸۵
۴-۳-۳-۴- جمع بندی نتایج آنالیزهای مربوط به گنبد دنده دار ……………………………………………………….۸۷
۴-۳-۴- گنبد اشودلر ……………………………………………………………………………………………..۸۷
۴-۳-۴-۱- نتایج آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی در گنبد اشودلر …………………………………..۸۸
۴-۳-۴-۲- نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد اشودلر ………………………………………………………..۹۰
۴-۳-۴-۳- نتایج آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد اشودلر ………………………………………………………….۹۱
۴-۳-۴-۴- جمع بندی نتایج آنالیزهای مربوط به گنبد اشودلر …………………………………………………….۹۳
۴-۳-۵- مقایسه ی نتایج …………………………………………………………………………………………۹۳
۴-۴- مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده ………………………………..۹۳
۴-۴-۱- مقاوم سازی گنبد لملا ……………………………………………………………………………………۹۴
۴-۴-۲- مقاوم سازی گنبد دنده دار ……………………………………………………………………………….۹۵
۴-۴-۳- مقاوم سازی گنبد اشودلر ……………………………………………………………………………….۹۶
۴-۵- بررسی ضریب اثرات دینامیکی در ترکیب بار استاتیکی خطی ……………………………………………۹۷
۴-۵-۱- گنبدهای دیاماتیک …………………………………………………………………………………۹۸
۴-۵-۱-۱- گنبد دیاماتیک ۶ عضوی ………………………………………………………………………….۹۸
۴-۵-۱-۲- گنبد دیاماتیک ۲۴ عضوی ………………………………………………………………………..۹۸
۴-۵-۱-۳- گنبد دیاماتیک ۶۶ عضوی …………………………………………………………………………..۹۹
۴-۵-۱-۴- گنبد دیاماتیک ۱۲۶ عضوی …………………………………………………………………………۱۰۰
۴-۵-۲- گنبدهای لملا …………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۴-۵-۲-۱- گنبد دیاماتیک ۳۶ عضوی ………………………………………………………………………………..۱۰۲
۴-۵-۲-۲- گنبد دیاماتیک ۶۰ عضوی …………………………………………………………………………………۱۰۳
۴-۵-۲-۳- گنبد دیاماتیک ۸۴ عضوی ………………………………………………………………………………..۱۰۴
۴-۵-۲-۴- گنبد دیاماتیک ۱۰۸ عضوی ……………………………………………………………………………..۱۰۴
۴-۵-۲-۵- گنبد دیاماتیک ۱۳۲ عضوی ……………………………………………………………………………..۱۰۵
۴-۵-۲-۶- گنبد دیاماتیک ۱۵۶ عضوی ……………………………………………………………………………….۱۰۶
۴-۵-۳- گنبدهای دنده دار …………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۴-۵-۳-۱- گنبد دنده دار ۱۲ عضوی ………………………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۵-۳-۲- گنبد دنده دار ۳۶ عضوی …………………………………………………………………………………..۱۰۹
۴-۵-۳-۳- گنبد دنده دار ۶۰ عضوی …………………………………………………………………………………۱۰۹
۴-۵-۳-۴- گنبد دنده دار ۸۴ عضوی ………………………………………………………………………………..۱۱۱
۴-۵-۴- گنبدهای اشودلر ………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۴-۵-۴-۱- گنبد اشودلر ۱۲ عضوی …………………………………………………………………………………..۱۱۲
۴-۵-۴-۲- گنبد اشودلر ۴۸ عضوی ………………………………………………………………………………….۱۱۳
۴-۵-۴-۳- گنبد اشودلر ۸۴ عضوی ………………………………………………………………………………….۱۱۳
۴-۵-۴-۴- گنبد اشودلر ۱۲۰ عضوی ……………………………………………………………………………………۱۱۴
۴-۵-۵- مقایسه نتایج …………………………………………………………………………………………………۱۱۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
۵-۲- بررسی پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت