سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مقایسه خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 106 صفحه
حجم : 7854 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
لیپازها یکی از مهمترین آنزیم ها در سیستم های بیولوژیکی در صنایع مختلف است. کاربرد لیپاز آزاد به دلیل نیمه عمر کمتر در صنایع مقرون به صرفه نیست. تثبیت آنزیم روی پایه¬های مختلف باعث افزایش پایداری، استفاده مکرر، سهولت جداسازی محصول، کنترل بیشتر واکنش و هزینه کمتر می شود. تثبیت آنزیم غالبا بر روی پایه های متخلخل آلی یا معدنی انجام می شود اما در سال های اخیر از انواع نانوذرات به دلیل سطح تماس بالا در واحد حجم استفاده شد. هدف از این مطالعه سنتز نانوذرات کیتوسان و تثبیت آنزیم لیپاز بطریق کووالان با واسطه گلوتارآلدئید روی نانوذره و مقایسه فعالیت و پارامترهای سینتیکی آنزیم آزاد و تثبیت شده می باشد. ابتدا نانو ذره کیتوسان در آزمایشگاه سنتز و سپس عملیات تثبیت آنزیم بطریق کووالانسی از طریق واکنش بازشیف انجام شد. و با روش های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) و زتا سایزر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در مرحله بعد فعالیت آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده به دو روش کیت تشخیصی پارس آزمون و روش استاندارد پارانیتروفنیل پالمیتات (pNPP) اندازه¬گیری و پارامترهای سینتیکی Km  و Vm  تعیین شدند. نتایج میکروسکوپ الکترونی نشان داد که اندازه نانوذرات کیتوسان کمتر از nm100 است و بر اساس نتایج زتاسایزر اندازه ذرات قبل از تثبیت در محدوده nm300-10 و بعد از تثبیت آنزیم در محدوده nm500-20 بود. همچنین طیف FT-IR لیپاز آزاد و تثبیت شده بترتیب دارای پیک جذبی در طول موج cm-1 1645 و cm-1 9/1646 می باشند که تثبیت لیپاز روی نانوذرات را تأیید نمود. pH بهینه لیپاز آزاد ۷ و تثبیت شده، ۵/۷ بدست آمد. همچنین لیپاز آزاد در دمای °C30 وتثبیت شده در °C 40 بیشترین فعالیت را نشان داد. اگرچه میزان پایداری و نیمه عمر کمتری در مقایسه با آنزیم تثبیت شده داشت.
براساس نتایج مطالعه حاضر می¬توان آنزیم لیپاز را بطور کووالان با واسطه گلوتارآلدئید با موفقیت روی نانوذرات کیتوسان تثبیت نمود و آنزیم تثبیت شده دارای فعالیت و خصوصیات سینتیکی مناسبی برای کاربرد در صنایع مختلف است.
کلمات کلیدی:نانوکیتوسان، لیپازسودوموناس، تثبیت، فعالیت آنزیم، خصوصیات سینتیکی
 

فهرست مطالب
چکیده:     1
فصل اول: مقدمات و کلیات
۱-۱-بیان مسئله     3
۱-۲-اهداف تحقیق     4
۱-۳-فرضیه های تحقیق    4
۱-۴- مفهوم نانوتکنولوژی     5
۱-۴-۱-کاربردهای نانوتکنولوژی    5
۱-۴-۱-۱- تولید مواد و محصولات صنعتی    5
۱-۴-۱-۲- پزشكي و بدن انسان    6
۱-۴-۱-۳- پایداری منابع    6
۱-۴-۱-۴- صنایع غذایی    6
۱-۵-آنزیم ها    8
۱-۵-۱-خصوصیات آنزيم ها    8
۱-۵-۲- خصوصیات واکنشهای آنزیمی    11
۱-۵-۳- پارامترهای موثر بر واکنشهای آنزیمی    14
۱-۵-۳-۱- دما    14
۱-۵-۳-۲-pH     14
۱-۵-۳-۳-بازدارنده¬ها    15
۱-۵-۴- سینتیک واکنش آنزیمی    16
۱-۵-۵-عوامل موثر برسرعت و فعالیت آنزیمها     17
۱-۵-۵-۱-اثر غلظت ماده اولیه برسرعت واکنش آنزیمی    17
۱-۵-۶- معادله میکائیلیس- منتن    18
۱-۵-۷- معادله لینویور- برک     21
۱-۵-۸- آنزیم لیپاز    23
۱-۵-۸-۱-كاربرد ليپاز    25  
۱-۵-۸-۲- سینتیک واکنش لیپاز    27
۱-۵-۸-۳-روش های اندازه¬گیری فعالیت لیپاز    28
۱-۶- تثبيت آنزيم     30
۱-۶-۱- انتخاب پایه و روش مناسب جهت تثبیت آنزیم    31
۱-۷- کیتین و کیتوسان     32
۱-۷-۱- کیتین    33
۱-۷-۲- کیتوسان    34
۱-۷-۲-۱- کاربردهای کیتوسان    35
۱-۸-تعیین مشخصات نانوذرات کیتوسان     38
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-مروری برمطالعات آنزیمی     41
۲-۲-مروری بر پیشینه آنزیم لیپاز     42
۲-۳-تاریخچه تولید کیتین و کیتوسان     44
۲-۴-تاریخچه تثبیت آنزیم روی نانو ذرات     45
۲-۵-تحقیقات پیشین در این زمینه     46
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱- مقدمه     51
۳-۲-مواد شیمیایی     52
۳-۳-وسائل و دستگاه های مورد نیاز     54
۳-۳-۱-ظروف آزمایشگاهی    54
۳-۳-۲-دستگاه¬ها    54
۳-۴-روش¬های آزمایشگاهی بکار گرفته شده در پایان نامه     58
۳-۴-۱-سنتز نانو ذرات کیتوسان     58
۳-۴-۲-تثبیت آنزیم لیپاز  به روش اتصال کووالان بر اساس واکنش باز شیف    59
۳-۴-۳-تعیین خصوصیات نانو ذره کیتوسان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی    60
۳-۴-۴-تعیین توزیع اندازه ذرات نانوکیتوسان سنتز شده به روش تفرق نور با استفاده از زتاسایزر    61
۳-۴-۵-طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR)     62
۳-۴-۶- اندازه¬گیری پروتئین تام به روش برادفورد    62
۳-۴-۷-اندازه¬گیری مقدار پروتئین (لیپاز) تثبیت شده بر روی نانوذره کیتوسان    63
۳-۴-۸-اندازه¬گیری فعالیت آنزیم لیپاز    63
۳-۴-۸-۱-منحنی استاندارد فعالیت لیپاز    64
۳-۴-۸-۲-روش اول- اندازه¬گیری فعالیت لیپاز به روش کیت پارس آزمون (کیت تشخیصی کمی Lipase DC)  در سرم یا پلاسما به روش فتومتریک    66
۳-۴-۸-۳-روش دوم- اندازه¬گیری فعالیت لیپاز با استفاده از سوبسترای پارانیتروفنیل پالمیتات (pNPP)    68
۳-۴-۹- بررسی اثر دما بر فعالیت آنزیم لیپاز در حالت آزاد و تثبیت شده روی نانو کیتوسان    68
۳-۴-۱۰-بررسی اثر pH بر فعالیت آنزیم لیپاز در حالت آزاد و تثبیت شده روی نانو کیتوسان    69
۳-۴-۱۱-بررسی پارامتر های سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان    69
فصل چهارم: نتایج
۴-۱-مقدمه     71
۴-۲-تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)     71
۴-۳-طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)     72
۴-۴-توزیع اندازه نانوذرات سنتز شده با استفاده از زتا سایزر     74
۴-۵-فعالیت لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانوذره کیتوسان     75
۴-۶-بررسی اثر pH بر فعالیت آنزیم لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانوذره کیتوسان     76
۴-۷-مقایسه درصد فعالیت نسبی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده در pH های مختلف     77
۴-۸-بررسی اثر دما بر فعالیت آنزیم لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان     78
۴-۹-مقایسه درصد فعالیت نسبی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده در دماهای مختلف     79
۴-۱۰-پارامترهای سینتیکی آنزیم لیپازسودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان     80
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
بحث    83
نتیجه گیری     87
مشکلات وپیشنهادات     89
منابع و مآخذ    90
فهرست منابع فارسی    91
فهرست منابع غیر فارسی    92
چکیده انگلیسی    100

 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت