سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه مقایسه دینداری تکلیف محور و دینداری متکلّفانه
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 155 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
 از آنجائی که گروهی در امر دینداری از مسیر اعتدال خارج شده و به نام تکلیف دینی دشواریهایی بر خود ودیگران تحمیل می کنند و از اغراض شریعت فاصله می گیرند، این پایان نامه باعنوان ( مقایسه دینداری تکلیف محور ودینداری متکلّفانه ) به روش اسنادی وتحلیلی، به بررسی محوریّت تکلیف در دینداری با هدف دستیابی و شناخت دینداری تکلیف محور بر پایه فرامین الهی و اقبال صفات اخلاقی حمیده و اعراض از صفات نکوهیده با توجه به شریعت سهله و سمحه و در مقابل آن به تحلیل و شناخت تکلّف در دینداری تکلّف آمیز پرداخته است. دینداری برگرفته از تعصبات، بدعت ها، افراط و تفریط ها، وسوسه های نفسانی و شیطانی همچنین آداب و رسوم غلط که متکلّفین در دین به دلیل برداشتهای خارج از حدود الهی در انجام تکالیف دینی، خود را در تعب و رنج قرار داده و علاوه بر اینکه از لذت عبادت بی نصیب هستند، مشمول غضب الهی نیز می گردند. اینان از ادای حق الله و حق الناس غافلند ولی نسبت به انجام فرائض دقت بیش از اندازه داشته و سرانجام به دام وسواس و ناهنجارهای رفتاری گرفتار می گردند. نتیجه اینکه دینداری تکلیف محور، نشأت گرفته از بصیرت به منظور کسب معرفت است، و دینداری متکلّفانه دینداری کاذبی است که انسان را به اعمال باطل و غیر نافع وادار می کند و او و جامعه اش را از صراط مستقیم منحرف می گرداند. بنابراین در دنیا و آخرت دچار خسران می شود.
کلیدواژه : دینداری- تکلیف دینی – تکلّف دینی- تساهل و تسامح دینی-احتیاط

 
فهرست مطالب
مقدمه                    1
فصل ۱-    کلیات        4
۱-۱-    تعیین موضوع تحقیق و اهمیت آن    5
۱-۲-    چگونگی یا نحوه انتخاب موضوع    5
۱-۳-    اهداف و فوائد تحقیق    6
۱-۴-    سؤالات اصلی و فرعی تحقیق    6
۱-۵-    فرضیات اصلی و فرعی تحقیق    6
۱-۶-    نوع و روش تحقیق    7
۱-۷-    پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق    7
۱-۸-    واژگان کلیدی    9
فصل ۲-    بررسی مفهوم و روش دینداری از دیدگاه آیات و روایات    11
۲-۱-    بخش اول- مفهوم دین و دیدگاههای گوناگون درباره آن    12
۲-۱-۱-    مفهوم دینداری    16
۲-۲-    بخش دوم- بصیرت دینی    18
۲-۳-    بخش سوم- تقلید در احکام فقهی    22
۲-۴-    بخش چهارم- شرایط تحقق دینداری    24
۲-۴-۱-    حوزه اعتقادات    24
۲-۴-۱-۱-    توحید        24
۲-۴-۱-۲-    عدل            25
۲-۴-۱-۳-    نبوت            26
۲-۴-۱-۴-    امامت        27
۲-۴-۱-۵-    معاد            28
۲-۴-۲-    حوزه احکام و عبادات    28
۲-۴-۲-۱-    نماز            29
۲-۴-۲-۲-    روزه            30
۲-۴-۲-۳-    خمس و زکات        30
۲-۴-۲-۴-    حج                31
۲-۴-۲-۵-    جهاد            32
۲-۴-۲-۶-    امر به معروف و نهی از منکر    33
۲-۴-۲-۷-    تولی و تبری        34
۲-۴-۳-    حوزه اخلاقیات    37
۲-۴-۳-۱-    محبت        37
۲-۴-۳-۲-    توکل            38
۲-۴-۳-۳-    کذب            40
۲-۴-۳-۴-    بخل            41
۲-۵-    تفاوت انتساب به یک دین و تدین به آن    44
فصل ۳-    تکلیف دینی و دینداری تکلیف محور    46
۳-۱-    بخش اول- مفهوم مکلّف بودن در دین    47
۳-۲-    بخش دوم- تکلیف دینی و آزادی  انسان    52
۳-۳-    بخش سوم- مروری بر رابطه حق و تکلیف از دیدگاه اسلام    55
۳-۴-    بخش چهارم-  مفهوم سهله و سمحه بودن شریعت اسلام    60
۳-۵-    بخش پنجم- مبانی تسهیل و تسمیح در شریعت اسلام    67
۳-۶-    بخش ششم- قاعده نفی حرج و قاعده لاضرر در فقه اسلامی    74
۳-۶-۱-    مفهوم قاعده  نفی حرج    74
۳-۶-۲-    مفهوم قاعده لاضرر     79
۳-۷-    بخش هفتم-  دینداری تکلیف محور    81
فصل ۴-    بررسی و نقد سخت گیری در دینداری    90
۴-۱-    بخش اول- ثبات عقیده و تفاوت آن با سخت کیشی    91
۴-۲-    بخش دوم- گونه های انحراف از معیارهای ثبات در عقیده    94
۴-۲-۱-    خرافات        95
۴-۲-۲-    غلوّ    96
۴-۲-۳-    کثرت گرایی    99
۴-۲-۴-    تعصب        100
۴-۳-    بخش سوم- پایبندی عملی به دستورات دینی    103
۴-۴-    بخش چهارم- گونه های انحراف از تقید دینی در عمل    105
۴-۴-۱-۱-    وسواس        105
۴-۴-۲-    تقلید از عوام    110
۴-۴-۳-    بدعت    112
۴-۴-۴-    آداب و رسوم قومی و محلی غلط    115
۴-۴-۵-    امیال شخصی    118
۴-۵-    بخش پنجم- بررسی قاعده احتیاط    121
۴-۶-    بخش ششم- عوامل مؤثر در دینداری عاری از تکلّف    123
۴-۶-۱-    تقوی    123
۴-۶-۲-    اخلاص        124
۴-۶-۳-    یقین    127
۴-۶-۴-    علم به حکمت عبادات    128
فصل ۵-    جمع بندی و نتیجه گیری    131
۵-۱-    بخش اول- نتایج کلی    134
۵-۲-    بخش دوم- پیشنهادات وراه کارها    134
منابع    136
 

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه ارائه روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و Fuzzy c- means