سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه مقایسه روش های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 130 صفحه
حجم : 150 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده 
یکی از مسائل مهم در سازه های مهندسی و بررسی تغییر شکل زمین، کنترل جابجایی می باشد. بدین منظور لازم است در منطقه مورد بررسی شبکه های میکروژئودزی ایجاد گردند. این شبکه ها متشکل از چندین نقطه مبنا و نقطه موضوع می باشد که موقعیت دقیق این نقاط در چندین اپک می بایست تعیین گردند. در مرحله بعدی باید نقاط پایدار شبکه با استفاده از روش های موجود آشکارسازی از نقاط ناپایدار مشخص شوند. از جمله روش های کلاسیک آشکارسازی نقاط ناپایدار می توان به روش تست ثبات کلی و روش مینیمم سازی نرم اول اشاره نمود. 
با توجه به خاصیت پخش کنندگی خطاها در روش کمترین مربعات، نقاط ناپایدار مانند مشاهدات اشتباه عمل کرده و می تواند موجب کشف ناصحیح نقاط ناپایدار شود که این موضوع نیز بر روی جابجایی های برآورد شده تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت. ایده ای که به منظور مقابله با این محدودیت مطرح می شود استفاده از آنالیز زیرشبکه می باشد. هر زیرشبکه تنها شامل یک نقطه موضوع و نقاط مبنا می باشد. هر زیرشبکه بطور جداگانه سرشکن شده و نقاط ناپایدار آن کشف خواهد شد. 
در این تحقیق روش  های مختلف کشف نقاط پایدار در شبکه های میکروژئودزی شامل روش های معمول تست ثبات کلی و مینیمم سازی نرم اول و روش پیشنهادی این تحقیق، آنالیز زیرشبکه بررسی می-شوند. کارایی و عملکرد این روش ها در شبکه شبیه سازی شده و یک شبکه واقعی کنترل جابه جایی مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدا به منظور بررسی کارایی این روش های آشکارسازی کشف نقاط پایدار در شبکه های کنترل جابجایی از چندین نمونه داده های شبیه سازی شده استفاده شد. مشاهدات شبیه¬سازی شده، مشاهدات طول مبنای GPS در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که استفاده از روش آنالیز زیرشبکه بجای روش تست ثبات کلی باعث بهبود نتایج خواهد شد. در روش آنالیز زیرشبکه در تمام حالت های شبیه سازی شده (شبکه منظم و نامنظم با جابجایی¬های مشخص و تصادفی)، بهبود نتایج صحیح کشف نقاط، درصد قابل ملاحظه ای است. این بهبود در همه حالت های شبیه سازی شده به طور متوسط حدود ۳۵ درصد است. بهبود نتایج روش زیرشبکه نسبت به روش مینیمم سازی نرم اول در حد یک درصد است. در ادامه الگوریتم های کشف نقاط ناپایدار روش های رایج و روش آنالیز زیرشبکه بر روی مشاهدات یک شبکه واقعی در اطراف سد کبودوال واقع در استان گلستان پیاده سازی شد که نتایج حاصل، در تطابق با نتایج شبکه شبیه سازی شده می باشد و حاکی از برتری روش آنالیز زیرشبکه نسبت به روش-های رایج است. در خاتمه میزان جابجایی نقاط ناپایدار کشف شده محاسبه گردید.
کلمات کلیدی: کنترل جابه جایی، تست ثبات کلی، مینیمم سازی نرم اول، آنالیز زیرشبکه
 
 
فهرست مطالب
چکیده    1
فصل اول   مقدمه
۱-۱  معرفی موضوع تحقیق    2
۱-۲  مروري بر مطالعات انجام شده    4
۱-۳   اهداف تحقیق    6
۱-۴  معرفی فصل های بعدی    9
فصل دوم   روش های سرشکنی مشاهدات در شبکه های ژئودزی    10
۲-۱  مبانی سرشکنی    10
۲-۱-۱  خاصیت نا اریبی    11
۲-۱-۲  خاصیت کمترین واریانس    11
۲-۱-۳  خاصیت بیشترین درست نمایی    12
۲-۲  سرشکنی به روش کمترین مربعات    12
۲-۲-۱  کمترین مربعات وزندار (WLSE)      14
۲-۲-۲  کمترین مربعات ( BLUE )    15
۲-۲-۳  خصوصیات روش کمترین مربعات    16
۲-۳  تعریف دیتوم    16
۲-۳-۱  حل مسائل منفرد و اضافه کردن قیود در معادلات    18
۲-۳-۲  سرشکنی آزاد (سرشکنی با قیود داخلی)    19
۲-۴  آزمون های آماری    21
۲-۵  آزمون های بعد از سرشکنی    24
۲-۵-۱  آزمون فاکتور واریانس ثانویه    24
۲-۵-۲  آزمون باقیمانده های استاندارد شده    27
۲-۶  معیارهای طراحی شبکه های کنترل جابه جایی    28
۲-۶-۱  معیارهای دقت    29
۲-۶-۱-۱  معیارهای عمومی ( کلی) دقت    29
۲-۶-۱-۲  معیارهای منطقه ای (محلی) دقت    29
۲-۶-۱-۲-۱  بیضی خطای مطلق    30
۲-۶-۱-۲-۲  بیضی خطای نسبی    31
۲-۶-۲  معیارهای اعتمادپذیری    31
۲-۶-۲-۱  اعتمادپذیری داخلی    31
۲-۶-۲-۲  اعتمادپذیری خارجی    32
۲-۶-۳  معیار هزینه    34
۲-۶-۴  معیار حساسیت شبکه    34
فصل سوم   روش های تعیین میدان جابجایی در شبکه های کنترل جابجایی
۳-۱  شبکه های کنترل جابجایی    36
۳-۲  روش تست ثبات كلي شبکه    38
۳-۳  روش مینیمم کردن نرم اول    45
۳-۴  روش آنالیز زیرشبکه    50
۳-۴-۱  آنالیز زیرشبکه با روش تست ثبات کلی    52
۳-۴-۲  آنالیز زیرشبکه با روش مینمیم کردن نرم اول    52
فصل چهارم   معرفی داده های شبیه سازی شده و واقعی از یک شبکه کنترل جابجایی
۴-۱  داده های شبیه سازی شده    54
۴-۲  داده های واقعی مورد استفاده در این تحقیق    55
۴-۲-۱  آماده سازی دستگاه ها برای عملیات صحرایی    58
۴-۲-۲  دریافت و ثبت داده ها    58
۴-۲-۳  فاصله زمانی بین مشاهدات دو اپک    59
۴-۲-۴  پردازش مشاهدات GPS    59
فصل پنجم   نتایج عددی و مقایسه روش های تعیین میدان جابجایی
۵-۱  شبکه کنترل جابجایی شبیه سازی شده    62
۵-۱-۱  شبکه منظم با جابجایی های مشخص    63
۵-۱-۱-۱   نتایج بدست آمده برای سناریوی اول    68
۵-۱-۱-۲  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم    69
۵-۱-۱-۳   نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم    71
۵-۱-۲  شبکه منظم با جابجایی¬های تصادفی    72
۵-۱-۲-۱ نتایج بدست آمده برای سناریوی اول    73
۵-۱-۲-۲  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم    75
۵-۱-۲-۳   نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم    76
۵-۱-۳  شبکه نامنظم با جابجایی های مشخص    77
۵-۱-۳-۱  نتایج بدست آمده برای سناریوی اول    79
۵-۱-۳-۲  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم    80
۵-۱-۳-۳  نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم    82
۵-۱-۴  شبکه نامنظم با جابجایی های تصادفی    83
۵-۱-۴-۱  نتایج بدست آمده برای سناریوی اول    85
۵-۱-۴-۲  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم    86
۵-۱-۴-۳  نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم    87
۵-۲  شبکه کنترل جابجایی واقعی    89
۵-۲-۱  نتایج بدست آمده برای روش های تست ثبات کلی و نرم اول    89
۵-۲-۲  نتایج بدست آمده برای روش آنالیز زیرشبکه    90
۵-۲-۳  تعیین میزان جابجایی نقاط ناپایدار    96
فصل ششم   نتیجه گیری و پیشنهادات
۶-۱  خلاصه و نتیجه گیری    99
۶-۲  پیشنهادات    100
فهرست مراجع    101
پیوست ها    104

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت