سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشای جوینی
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 666 صفحه
حجم : 600 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
«فعل» کلمه‏ای است که انجام دادن کار یا روی دادن حالتی را در یکی از زمان‏های گذشته، حال یا آینده بیان کند. فعل، مهم‏ترین بخش گزاره و مرکز جمله است که با شناسه همراه است.تاریخ بیهقی، یکی از آثار بسیار گرانبهای نثر فارسی است که نثر بینابین آن هم استواری و سادگی عهد سامانی و غزنوی و هم مختصاتی از نثر فنّی را دارد. تاریخ جهانگشا مهم‏ترین اثر عطاملک جوینی است نثر کتاب مصنوع و متکلّف و در زمره‏ی بهترین متون تاریخی بازمانده از عصر مغول است. روش گردآوری مطالب، کتابخانه‏ای و روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می‏باشد. هدف این پژوهش، بررسی مقایسه‏ای صرفی افعال تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا و نحوه‏ی کاربرد هر یک از افعال در این دو اثر است. از لحاظ آماری بیشترین افعال به کار رفته، ماضی ساده و مضارع ساده و کم‏ترین افعال، فعل‏های آینده، امر و نهی بوده است. افعال مرکب با همکرد «کردن» و «شدن» به وفور یافت می‏شوند و فعل‏های ساده، مرکب و پیشوندی بیشتر به صورت معلوم و گذرا هستند.  
کلید واژه‏ ها: فعل، ساخت صرفی، ماضی ساده، مضارع ساده، تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشا.

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و کلیات
۱-۱٫مقدمه    2
۱-۲٫ کلیّات    3
۱-۲-۱٫ بیان مسأله    3
۱-۲-۲٫ پرسش‏های تحقیق    4
۱-۲-۳٫  فرضیه های تحقیق    4
۱-۲-۴٫ روش تحقیق و مراحل انجام پایان‏نامه    5
۱-۲-۵٫ضرورت و هدف تحقیق    6
۱-۲-۶٫ پیشینه‏ی تحقیق    6
فصل دوم: بنیاد نظری
۲-۱٫ تعریف فعل    8
۲-۲٫ تعریف بن فعل –  بن ماضی و بن مضارع    9
۲-۳٫ افعال با‏قاعده و افعال بی‏قاعده    9
۲-۴٫ فعل‏های پیشوندی    11
۲-۴-۱٫ معانی پیشوندها    11
۲-۴-۲٫ جایگاه پیشوندها    13
۲-۴-۳٫ پیشوندهای تصریفی    13
۲-۴-۴٫ نشانه‏های نهی و نفی    14
۲-۵٫ فعل مرکّب    14
۲-۶٫ فعل‏های گذرا و ناگذر    16
۲-۷٫ انواع فعل به اعتبار زمان    17
۲-۷-۱٫ ماضی ساده    17
۲-۷-۱-۱٫ ماضی استمراری    18
۲-۷-۱-۲٫ ماضی نقلی    18
۲-۷-۱-۳٫ ماضی بعید    18
۲-۷-۱-۴ ماضی ابعد    19
۲-۷-۱-۵٫ ماضی التزامی    19
۲-۷-۱-۶٫ ماضی مستمر    19
۲-۷-۲٫ فعل مضارع    20
۲-۷-۲-۱٫ مضارع اخباری    20
۲-۷-۲-۲٫ مضارع التزامی    20
۲-۷-۲-۳٫ مضارع مستمر    20
۲-۷-۳٫ فعل مستقبل (آینده)    21
۲-۷-۳-۱٫ فعل‏های آینده در گذشته (گذشته‏ی آیندگی)    21
۲-۸٫ فعل امر    22
۲-۹٫ فعل دعا    22
۲-۱۰٫ فعل‏های ربطی    22
۲-۱۰-۱٫ فعل‏های ربطی فرعی    22
۲-۱۱٫ فعل‏های معین (کمکی)    23
۲-۱۲٫ افعال شبه معین    23
۲-۱۳٫ فعل‏های غیرشخصی (شبه معین)    24
۲-۱۴٫ نمود یا حدّ فعل    24
۲-۱۴-۱٫ وجه اخباری    26
۲-۱۴-۲٫ وجه التزامی    26
۲-۱۴-۳٫ وجه امری    26
۲-۱۵٫ جهت فعل    26
۲-۱۵-۱٫ کاربرد فعل مجهول    27
فصل سوم: شرح احوال و آثار ابوالفضل بیهقی و جهانگشای جوینی
۳٫ شرح احوال و آثار ابوالفضل بیهقی و جهانگشای جوینی    29
فصل چهارم: بررسی افعال دو کتاب تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا
۴-۱٫ ماضی    1
۴-۲٫ مضارع    449
۴-۳٫ مقایسه ی ساخت فعل در دو کتاب تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا    582
۴-۳-۱٫ فعل های ماضی ساده در تاریخ بیهقی    582
۴-۳-۲٫ فعل های ماضی ساده در تاریخ جهانگشا    582
۴-۳-۳٫ فعل های ماضی استمراری در تاریخ بیهقی    585
۴-۳-۴٫ فعل های ماضی استمراری در تاریخ جهانگشا    586
فصل پنجم: نتیجه‏گیری
۵٫ نتیجه‏گیری    603
منابع و مأخذ    620
Abstract    623

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها