سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود و صحیفه سجادیه
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 86 صفحه
حجم : 100 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
تحلیل مضمون یکی از مهم ترین روش های تحقیق کیفی است که طی آن محقق به جدا سازی، مفهوم‌بندی، ادغام و یکپارچه کردن داده ها می پردازد، تحلیل مضمون صحیفه سجادیه به عنوان یک متن دعایی معتبر در سنت شیعه از یک سو و نیز دعا های مسیحی به ویژه آنچه در مزامیر داوود آمده است از سوی دیگر، و ارجاع مضمون¬ها به یکدیگر، نتایج قابل توجهی را به دنبال دارد در هز دو دسته از متون مضامین کلیدی عبارت اند از: ستایش، اعتراف، درخواست، تضرع و زاری، پناهندگی و عشق ورزی. اگر چه هر کدام از این مضامین می تواند معنا و اهمیت متفاوتی در بستر دعایی دین مربوطه داشته باشد با این حال وجود این مضامین مشترک تا اندازه ریادی از هم داستانی این دو ادبیات دعایی حکایت دارداگر قرار باشد که مضمون کلیدی که مرجع باقی مضامین است، یافت گردد، آن مضمون بی تردید گفت و گوی با خداست. گفت و گوی با خداست بدان معنا است که در این دو دین رابطه میان انسان و خدا از سطح رابطه "من ـ او"، به رابطه "من ـ تو" تغییر یافته است. براین اساس انسان همواره خدا را در کنار و مخاطب خود می داند. این ارتباط صمیمانه در ادبیات دعایی این دو متن بسیار متفاوت است. در نیایش‌های مزامیر معمولا از خدا تقاضا می شود که عدالت را برقرار سازد و بسیاری از مزمور ها، شکایت ستمدیدگان و فقیران را در بردارد. برخی از قسمت های مزامیر نیز توأم با نفرین و احساسات تلخ است و در بخش هایی فرد درد و رنج خویش را فریاد می زند در دیگر فراز ها نیز سراینده از مظلومیت و بی‌گناهی خود می گوید، به گونه ای که ارتباط صمیمانه با خدا در مزامیر بیشتر در قالب شکوه و اعتراض خود را به نمایش گذاشته است. حال آنکه در صحیفه سجادیه بیشتر درخواست ها به درخواست های معنوی و اخلاقی باز می گردد و در حین در برداشتن معارفی عمیق، زبانی ساده و همه فهم دارد. پرهیز از به کارگیری اصطلاحات غامض و رمزآلود به موازات بیان مطالب مهم از ویژگی های بارز این متن دعایی است. در صحیفه سجادیه مضامین اصلی چون ستایش، اعتراف و درخواست ما را گام به گام به سمت ارتباطی صمیمانه با خداوند سوق می¬دهد و این ارتباط صمیمانه بیشتر خود را در قالب اعتراف به شأن خداوند و عشق‌ورزی به نمایش می¬گذارد و شکوه و اعتراض در آن بسیار کمرنگ است.
کلیدواژه: دعا، ادعیه اسلامی، ادعیه مسیحی، صحیفه سجادیه، مزامیر، تحلیل مضمون  

 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات    
۱-۱٫ بخش اول: موضوعشناسی    3
۱-۱-۱٫ تبیین موضوع    3
۱-۱-۲٫ اهمیت و ضرورت    3
۱-۱-۳٫ هدفِ موضوع    خطا محل یاب تعریف نشده.
۱-۱-۴٫ ادبیات و پیشینه موضوع    خطا محل یاب تعریف نشده.
۱-۱-۴-۱٫ ادبیات دعا در مسیحیت    خطا محل یاب تعریف نشده.
۱-۱-۴-۲٫ ادبیات دعا در اسلام    خطا محل یاب تعریف نشده.
۱-۱-۵٫ مبانی نظری    خطا محل یاب تعریف نشده.
۱-۱-۶٫ روششناسی    خطا محل یاب تعریف نشده.
۱-۱-۶-۱٫ مطالعه مقایسهای    خطا محل یاب تعریف نشده.
۱-۲٫ بخش دوم: مفهومشناسی    4
۱-۲-۱٫ دعا    4
۱-۲-۲٫ دعاهای اساسی مسیحیت    6
۱-۲-۳٫ مزامیر    8
۱-۲-۴٫ صحیفه سجادیه    9
فصل دوم: مفاهیم و مضامین اصلی دعاهای صحیفه سجادیه
۲-۱٫ مضمون اول: ستایش    12
۲-۱-۱٫ ستایش خداوند    13
۲-۱-۱-۱٫ ستایش صفات ذات    15
۲-۱-۱-۲٫ ستایش خداوند با صفات فعل    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۱-۱-۳٫ کیفیت ستایش خداوند    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۱-۲٫ ستایش فرشتگان    18
۲-۱-۳٫ ستایش پیامبر    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۱-۴٫ ستایش اهل بیت، پیروان انبیاء اصحاب پیامبرو تابعین    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۱-۵٫ ستایش والدین    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۱-۶٫ ستایش ماه مبارک رمضان    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۲٫ مضمون دوم: تقدیس    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۳٫ مضمون سوم: تسبیح    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۴٫ مضمون چهارم: تنزیه و پیراسته داری    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۵٫ مضمون پنجم: سپاسگزاری    21
۲-۶٫ مضمون ششم: اعتراف    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۶-۱٫ اعتراف به شأن خداوند    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۶-۲٫ اعتراف به گناه    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۶-۳٫ اعتراف به ناتوانی    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۶-۴٫ اعتراف به ایمان    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۷٫ مضمون هفتم: استغفار    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸٫ مضمون هشتم: طلب (درخواست‌ها)    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۱٫ درخواست برای خود    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۱-۱٫ درخواست مادی    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۱-۲٫ درخواست معنوی    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۱-۲-۱٫ درخواست اخلاقی    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲٫ درخواست برای دیگران    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۱٫ درود و تحیت    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۱-۱٫ درود و تحیت برای پیامبر وآلش    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۱-۲٫ درود و تحیت برفرشتگان    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۱-۳٫ درود و تحیت بر پیروان انبیاء    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۱-۴٫ درود بر تابعین    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۲٫ دعا برای والدین    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۳٫ برای فرزندان    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۴٫ نفرین دشمنان    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۵٫ شکست شیطان    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۶٫ درخواست برای پیامبر    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۷٫ درخواست برای پیروان انبیا    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۸٫ درخواست برای اصحاب پیامبر    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۹٫ درخواست برای تابعین    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۸-۲-۱۰٫ درخواست برای مرزداران    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۹٫ مضمون نهم: تضرع و انابه    30
۲-۱۰٫ مضمون دهم: شکایت    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۱۱٫ مضمون یازدهم: اعتراض    32
۲-۱۲٫ مضمون دوازدهم: تغزل و عشق‌ورزی    34
۲-۱۳٫ مضمون سیزدهم: نا امیدی از دیگران    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۱۴٫ مضمون چهاردهم: استعاذه    38
۲-۱۵٫ شبکه کلی مضامین    خطا محل یاب تعریف نشده.
۲-۱۵-۱٫ توضیح شبکه مضامین و نحوه‌ی ارتباط مضامین در صحیفه سجادیه    خطا محل یاب تعریف نشده.
فصل سوم: مفاهیم و مضامین اصلی دعاهای مسیحی با تأکید بر مزامیر داوود
۳-۱٫ دعاهای اساسی در مسیحیت    44
۳-۱-۱٫ دعای ربّانی (دعای خداوند)    45
۳-۱-۲٫ درود بر مریم مقدس    45
۳-۱-۳٫ سرود سپاس باد    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۱-۴٫ دعای صبح    46
۳-۱-۵٫ دعای شب    46
۳-۱-۶٫ دعای آمرزش    47
۳-۱-۷٫ اعتقادنامه رسولان    49
۳-۱-۸٫ اعتقادنامه نیقیه    49
۳-۱-۹٫ مزامیر    50
۳-۲٫ مضامین استخراج شده از دعاهای اساسی مسیحیت و مزامیر داوود    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱٫ مضمون اول: ستایش    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱-۱٫ ستایش خداوند    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱-۱-۱٫ ستایش صفات ذات    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱-۱-۲٫ ستایش صفات فعل    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱-۲٫ ستایش فرشتگان    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱-۳٫ ستایش حضرت مریم    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱-۴٫ ستایش حضرت عیسی    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱-۵٫ ستایش اورشلیم    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱-۶٫ شبکه مضامین    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۲٫ مضمون دوم: تقدیس    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۳٫ مضمون سوم: تنزیه و پیراسته داری    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۴٫ مضمون چهارم: سپاسگزاری    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۵٫ مضمون پنجم: اعتراف    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۵-۱٫ اعتراف به شأن خداوند    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۵-۲٫ اعتراف به گناه    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۵-۳٫ اعتراف به ناتوانی    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۵-۴٫ اعتراف به ایمان    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۵-۵٫ شبکه مضامین    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۶٫ مضمون ششم: طلب آمرزش    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷٫ مضمون هفتم: درخواست‌ها    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۱٫ درخواست برای خود    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۱-۱٫ درخواست مادی    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۱-۲٫ درخواست معنوی    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۲٫ درخواست برای دیگران    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۲-۱٫ دعا برای همه    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۲-۱-۱٫ دعا برای ایمان داران    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۲-۲٫ نفرین دشمنان    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۲-۳٫ درود و تحیت برمریم مقدس    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۳٫ شفاعت    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۴٫ شبکه مضامین    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۸٫ مضمون هشتم: شکایت    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۹٫ مضمون نهم: اعتراض    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱۰٫ مضمون دهم: استعاذه (پناه بردن به خدا)    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱۱٫ مضمون یازدهم: تضرع و زاری    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱۲٫ مضمون دوازدهم: عشق ورزی    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱۳٫ شبکه کلی مضامین در مسیحیت    خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱۳-۱٫ توضیح شبکه مضامین    خطا محل یاب تعریف نشده.
فصل چهارم: مقایسه و جمع‌بندی
۴-۱٫ مقایسه    53
۴-۱-۱٫ مقایسه مضامین    53
۴-۱-۲٫ مقایسه حجم پرداختن به مضامین    خطا محل یاب تعریف نشده.
۴-۱-۳٫ مقایسه مضامین از نظر معنا    58
۴-۲٫ جمعبندی    خطا محل یاب تعریف نشده.
۴-۳٫ دشواریها    خطا محل یاب تعریف نشده.
۴-۴٫ پیشنهادات    64
پی‌نوشت‌ها    65
فهرست منابع    66

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل