سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه مکان یابی بهینه چاه ها در یک مخزن مدل شده به روش Streamlines
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 158 صفحه
حجم : 1800 کیلوبایت
قیمت : 150,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
چکیده

تامین انرژی مورد نیاز انسان ها یکی از مسائل مهمی است که با افزایش جمعیت جهان، روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. منابع تامین انرژی متعددند و می توان آن را به دو دسته کلی منابع تجدید پذیر نظیر باد، آب، انرژی خورشیدی و … و منابع تجدید ناپذیر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت تقسیم بندی کرد. اما علی رغم آن که نقش منابع تجدید پذیر روز به روز در حال پر رنگ تر شدن است، سوخت های فسیلی از جمله نفت همچنان یکی از پرکاربردترین منابع تامین انرژی می باشد که با افزایش برداشت ها رو به اتمام است. با توجه به حجم تقاضا و محدودیت برداشت ها، توجه هر چه بیشتر به برداشت بهینه، از منابع موجود الزامی است. در نتیجه این موضوع باعث شکل گیری مسئله مدیریت مخازن می شود.
یکی از موضوعات کلیدی که در مدیریت مخازن مطرح می شود، مکان یابی بهینه، یک یا چند چاه در یک بازه زمانی مشخص به منظور حداکثر کردن میزان تولید و سود حاصل از برداشت با در نظر گرفتن محدودیت های فیزیکی و اقتصادی مسئله می باشد. در مورد مسئله مکان یابی، مدل سازی و شبیه سازی مخزن از گام های مهم است. هر اندازه مدل مخزن به مدل واقعی نزدیک تر باشد، مکان یابی بهینه چاه های مخزن، از دقت بالاتری برخوردار خواهد شد. در اکثر روش های پیشنهادی، مدل سازی مخزن در محورهای مختصات دکارتی، منجر به مدل پیچیده تری می شود. در این پژوهش سعی بر آن است که با ارائه مدل ساده تری برای مخزن بر اساس Streamline ها و بهره جستن از طبیعت حاکم بر حرکت سیال در مخزن، به روندی موثرتر و ساده تر جهت مسئله مکان یابی بهینه چاه ها دست یافت.

کلمات کلیدی:  مکان یابی بهینه چاه های نفت، مدل سازی و شبیه سازی مخزن بر پایه Streamline، چاه تولید و تزریق.

فهرست مطالب                                                                                               
۱-۱- اهمیت مسئله    13
۱-۲- مروری بر خواص سنگ و سیال مخازن نفتی    14
۱-۲-۱-  زمین شناسی نفت و چگونگی تشکیل مخازن هیدروکربنی    14
۱-۲-۲- مهاجرت مواد نفتی از رسوبات سنگ مادر به درون سنگ مخزن    15
۱-۲-۳- ویژگی های مخازن هیدروکربنی    15
۱-۲-۴- اشباع    16
۱-۲-۵- نفوذپذیری نسبی    16
۱-۲-۶- تخلخل    17
۱-۲-۷- ترشوندگی    18
۱-۲-۸- فشار موئینگی    18
۱-۳- خواص سیال مخازن    19
۱-۳-۱- فشار مخزن    19
۱-۳-۲- دمای مخزن    19
۱-۴- معادله دارسی    19
۱-۵- سیالات موجود در مخزن    20
۱-۵-۱-  آب مخزن    20
۱-۵-۲-  نفت مخزن    20
۱-۵-۳-  گاز مخزن    20
۱-۵-۴-  انرژی مخزن    21
۱-۶- برداشت نفت از مخازن    21
۱-۶-۱-  رانش های طبیعی    21
۱-۶-۲-  رانش مصنوعی    21
۱-۶-۳-  بازیافت ثانوی    21
۱-۷-  انواع چاه های نفت    22
۱-۷-۱-  چاه های متداول    22
۱-۷-۲-  چاه های افقی    23
۱-۷-۳-  چاه های هوشمند    23
۱-۸-  مروری بر رئوس مطالب پایان نامه    23
فصل دوم: تعریف مسئله و مروری بر تاریخچه مکان یابی بهینه چاه ها
۲-۱-  تعریف مسئله مکان یابی چاه های نفت    26
۲-۲-  مروری بر روش های بهینه سازی    27
۲-۲-۱-  الگوریتم ژنتیک    28
۲-۲-۱-۱-  عملگرهای الگوریتم ژنتیک    29
۲-۲-۱-۲-  پارامترهای الگوریتم ژنتیک    33
۲-۲-۲-  الگوریتم PSO    35
۲-۲-۳-  الگوریتم Polytope    39
۲-۲-۴-  الگوریتم Simplex    41
۲-۲-۵-  الگوریتم Hook Jeeves    42
۲-۲-۶-  الگوریتم شاخه و کران    44
۲-۳-  تاریخچه مسئله مکان یابی بهینه چاه های نفت    44
۲-۳-۱-  الگوریتم های بهینه سازی    45
۲-۳-۲-  روش های بهینه سازی آزاد از گرادیان    46
۲-۳-۲-۱-  الگوریتم بهینه سازی تصادفی    46
۲-۳-۲-۲-  روش های بهینه سازی قطعی    47
۲-۳-۳-  روش های بهینه سازی ترکیبی    47
۲-۳-۴-  الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر گرادیان    48
۲-۳-۵-  کاربرد پروکسی ها    51
۲-۳-۶-  بهینه سازی تحت قید    51
    فصل سوم: توصیف معادلات حاکم بر مخزن، گسسته سازی و شبیه سازی
۳-۱-  مقدمه    54
۳-۲-  معادلات مخزن    54
۳-۳-  گسسته سازی معادلات مخزن    57
۳-۴-  معادلات مخزن بر پایه Streamline    59
۳-۴-۱-  مفاهیم و تعاریف اولیه Streamline ها    60
۳-۴-۱-۱-   برخی از تعاریف Streamline    61
۳-۴-۱-۲-  Potential Flow    62
۳-۴-۲-   مقدمه ای بر روش Streamline در شبیه سازی مخازن    63
۳-۴-۳-   تاریخچه مدل سازی مخزن بر پایه Streamline    64
۳-۴-۴-   روش Streamline    65
۳-۴-۵-   مزایا و معایب Streamline ها  در شبیه سازی مخزن    66
۳-۴-۶-   مدل ریاضی مخزن بر پایه Streamline    68
۳-۴-۶-۱-  معادله فشار و اشباع در روش IMPES    68
۳-۴-۶-۲-   پاسخ معادله فشار    70
۳-۴-۶-۳-   توصیف تحلیلی مسیر Streamline ها    70
۳-۴-۶-۴-   زمان پرواز    71
۳-۴-۶-۵-   تبدیل مختصات در راستای Streamline ها    72
۳-۵-  شبیه سازهای مخازن    72
۳-۵-۱-  نرم افزار Eclipse    73
۳-۶-  نحوه پیاده سازی مسئله مکان یابی چاه ها و ایجاد ارتباط میان نرم افزارهای Eclipse و Matlab    75
۳-۷-  نتیجه گیری    77
    فصل چهارم: شبیه سازی مخزن و اعمال الگوریتم های بهینه سازی
۴-۱-  مقدمه    80
۴-۲-  شبیه سازی مخزن مدل شده به روش FD و SL    80
۴-۲-۱-  مخزن شماره ۱    81
۴-۲-۱-۱-  سناریو:    81
۴-۲-۱-۲-  نتیجه گیری    86
۴-۲-۲-  مخزن شماره ۲    86
۴-۳-  معرفی تابع هدف مسئله مکان یابی چاه ها    86
۴-۴-  به کارگیری الگوریتم بهینه سازی جهت مسئله مکان یابی چاه ها    87
۴-۴-۱-  الگوریتم ژنتیک    87
۴-۴-۱-۱-  جمعیت اولیه    88
۴-۴-۱-۲-  انتخاب طبیعی    89
۴-۴-۱-۳-  انتخاب    89
۴-۴-۱-۴-  جهش    89
۴-۴-۱-۵-  همگرایی    90
۴-۴-۱-۶-  نتایج    90
۴-۴-۲-  الگوریتم PSO    91
۴-۴-۲-۱-  نتایج    91
۴-۴-۳-  الگوریتم ILC    92
۴-۳-۳-۱-  الگوریتم ILC نوع P    93
۴-۳-۳-۲-  به کار گیری کنترلر ILC در مسئله مکان یابی چاه ها    93
۴-۳-۳-۳-  نتایج شبیه سازی    94
۴-۴-۴-  الگوریتم FDG    97
۴-۴-۴-۱- اعمال الگوریتم در مسئله مکان یابی    97
۴-۴-۴-۲-  الگوریتم تندترین سقوط    98
۴-۴-۴-۳-  شبیه سازی و نتایج    99
۴-۵-  نتیجه گیری    100
    فصل پنجم: به کارگیری روش بهینه سازی ترکیبی در مسئله مکان یابی
۵-۱-  مقدمه    102
۵-۲- درون یاب خطی وزن دار:    102
۵-۳-  تعریف تغییرات فاصله    103
۵-۴-  Kriging    105
۵-۴-۱-  انواع مختلف روش Kriging    106
۵-۵-  پیاده سازی روش Kriging بر روی یک مثال نمونه    107
۵-۵-۱-  مثال    109
۵-۶-  ترکیب الگوریتم ژنتیک و Kriging جهت مسئله مکان یابی چاه ها    109
۵-۶-۱-  گام های ترکیب الگوریتم ژنتیک و Kriging    110
۵-۶-۲-  شبیه سازی و نتایج    112
۵-۷-  ترکیب الگوریتم FDG و تخمین گر Kriging    112
۵-۷-۱-  گام های ترکیب الگوریتم FDG و Kriging    113
۵-۷-۲-  شبیه سازی و نتایج    114
۵-۸-  نتیجه گیری    116
    فصل ششم: به کارگیری اطلاعات مدلسازی مخزن بر پایه SL در مسئله مکان یابی چاه ها
۶-۱-  مقدمه    118
۶-۲-  معرفی اطلاعات سودمند حاصل از مدل مخزن بر پایه SL    118
۶-۲-۱-  ضرایب اختصاص    119
۶-۲-۱-۱-  شبیه سازی    120
۶-۲-۲-  بازده تزریق کننده ها    121
۶-۲-۳-  زمان پرواز    122
۶-۳-  به کارگیری اطلاعات SL ها در مسئله مکان یابی    122
۶-۴-  ترکیب بازدهی چاه تزریق با الگوریتم ژنتیک جهت مکان یابی چاه تزریق    124
۶-۵-  نتایج و شبیه سازی    125
۶-۵-۱-  مخزن همگن    125
۶-۵-۲-  مخزن ناهمگن    127
۶-۶-  نتیجه گیری    129
فصل هفتم: طراحی کنترل کننده فازی به منظور بهینه سازی یک تابع هدف مشخص در مخازن نفتی
۷-۱-  مقدمه    131
۷-۲-  تاريخچه کنترل فازی    131
۷-۲-۱- مبانی سیستمهای فازی    132
۷-۲-۲- پایگاه قواعد    134
۷-۲-۳-  موتور استنتاج فازی    134
۷-۲-۴-  انواع فازی ساز    135
۷-۲-۵-  انواع غیر فازی سازها:    136
۷-۳-  به کارگیری کنترلر فازی در مسئله مکان یابی چاه ها    137
۷-۳-۱-  تابع هدف مسئله    138
۷-۳-۲-  طراحی کنترلر فازی و قواعد فازی    138
۷-۳-۲-۱-  تعریف قواعد فازی    139
۷-۳-۲-۲-  نحوه اعمال کنترلر فازی    141
۷-۴-  شبیه سازی و نتایج    143
۷-۴-۱-  مخزن ۱    143
۷-۴-۲-  مخزن ۲    146
۷-۴-۳-  مخزن ۳    147
۷-۴-۴-  مخزن ۴    149
۷-۵-  نتیجه گیری    151
فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۸-۱-  نتیجه گیری    153
۸-۲-  پیشنهادات    154
فهرست مراجع    155
    
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران