سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 173 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در زمینه‌ی نسبت اخلاق و فیلم این است که آیا می‌توان فیلمی را به واسطه‌ی داشتن قبح اخلاقی، فاقد ارزش زیباشناختی یا دارای نقص زیباشناختی دانست؟ در پاسخ به این پرسش از افلاطون تا کنون، دیدگاه‌های مختلفی همچون «اخلاق‌گرایی افراطی»، «اخلاق‌گرایی میانه‌رو»، «زیباگرایی»، «خودآیینی‌گرایی میانه‌رو»، «نااخلاق‌گرایی افراطی» و «نااخلاق‌گرایی میانه‌رو» وجود دارد. در این میان، «اخلاق‌گرایی میانه‌رو» به عنوان یکی از رویکردهای معاصر، مدعی است که تبیین شایسته‌تری ارایه می‌دهد. در این نوشتار، پس از ایضاح برخی از مفاهیم به عنوان پیش‌فرض همچون قبح اخلاقی و ارزش زیباشناختی فیلم، دیدگاه‌های میانه‌رو در سه نوعش بیان می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین نقاط افتراق دیدگاه‌های افراطی و میانه‌روی اخلاق‌گرا در گستره‌ی پوشش ارزیابی اخلاقی، استفاده از اصول «تا آن‌جا که» و «از تمام جهات» و قایل بودن به کثرت ارزش‌ها است. دیدگاه‌های میانه‌روی اخلاق‌گرا در چند امر با هم اختلاف دارند. از منظر گستره‌ی پوشش ارزیابی اخلاقی در گونه‌های هنری و مصادیق آن‌ها، کرول آثاری را می‌پذیرد که جنبه‌ی اخلاقی آن‌ها در جذب یا مانع جذب شدن به اثر از سوی مخاطب دخیل باشند. گات آثاری را می‌پذیرد که بیان‌گر دیدگاهی اخلاقی و پاسخ‌های توصیه شده‌ی مرتبط با حوزه‌ی اخلاق باشند. کی‌یران فقط ارزیابی اخلاقی در برخی از آثار روایی را می‌پذیرد که جنبه‌ي اخلاقی آن‌ها با باورپذیری اثر در ارتباط باشد. تفاوت دوم استفاده از قید «گاهی» (کرول و کی‌يران) یا «همواره» (گات) برای ارتباط جنبه‌ی اخلاقی و زیباشناختی است. بر اساس دیدگاه‌های میانه‌رو می‌توان به الگویی برای تحلیل اخلاقی ـ زیباشناختی رسید که دیگر ارزش‌های زیباشناختی اثر را نیز لحاظ می‌کند. در بخش پایانی این الگو در دو فیلم «گریز» و «پرتقال کوکی» بررسی می‌شود و نشان می‌دهد که این فیلم‌ها تا آن‌جا که دارای جنبه‌های اخلاقاً معیوب هستند، دارای نقص زیباشناختی نیز به شمار می‌روند.
واژگان کلیدی: ارزش زیباشناختی، اخلاق‌گرایی میانه‌رو، خودآیینی‌گرایی، قبح اخلاقی، نااخلاق‌گرایی. 

 
 
فهرست مطالب
چکیده    ‌أ
فصل اول: کلیات    1
۱ـ مقدمه    2
۱ـ۱ـ طرح مسأله    2
۱ـ۲ـ پرسش پژوهش    4
۱ـ۳ـ فرضیات    5
۱ـ۴ـ اهداف و روش پژوهش    5
۱ـ۵ـ پیشینه‌ی پژوهش    6
۱ـ۵ـ۱ـ پیشینه‌ی داخلی    6
۱ـ۵ـ۲ـ پیشینه‌ی خارجی    8
۱ـ۶ـ ساختار پژوهش    10
۲ـ ارزش و ارزش‌شناسی    11
۲ـ۱ـ چیستی ارزش    11
۲ـ۲ـ ارزش‌شناسی    12
۲ـ۳ـ قبح اخلاقی فیلم    18
۲ـ۳ـ۱ـ تعریف‌گرایی    19
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ طبیعت‌گرایی اخلاقی    20
۲ـ۳ـ۱ـ۲ـ نظریه‌های مابعدالطبیعی    21
۲ـ۳ـ۲ـ ناتعریف‌گرایی، شهودگرایی    22
۲ـ۳ـ۳ـ ناشناخت‌گرایی، توصیف‌ناگرایی    23
۲ـ۳ـ۴ـ تعریف قبح اخلاقی فیلم    24
۲ـ۴ـ ارزش زیباشناختی فیلم    31
فصل دوم: نسبت هنر با اخلاق    34
۱ـ ملاک تقسیم‌بندی دیدگاه‌ها    35
۱ـ۱ـ ارتباط زیباشناختی    35
۱ـ۲ـ نسبت ارزشی    38
۱ـ۳ـ تحلیل و بررسی    40
۱ـ۴ـ قرارداد اصطلاحات    42
۲ـ خودآیینی‌گرایی    43
۲ـ۱ـ زیباگرایی    43
۲ـ۲ـ خودآیینی‌گرایی میانه‌رو    45
۲ـ۳ـ تحلیل و بررسی    46
۳ـ نااخلاق‌گرایی    49
۳ـ۱ـ نااخلاق‌گرایی افراطی    49
۳ـ۲ـ نااخلاق‌گرایی میانه‌رو    50
۳ـ۳ـ تحلیل و بررسی    51
۴ـ اخلاق‌گرایی    51
۴ـ۱ـ اخلاق‌گرایی افراطی    51
۴ـ۱ـ۱ـ افلاطون‌گرایی    52
۴ـ۱ـ۲ـ آرمان‌شهرباوری    53
۴ـ۱ـ۳ـ اخلاق‌گرایی متغیر جامع    55
۴ـ۱ـ۴ـ تحلیل و بررسی    58
۴ـ۲ـ دیدگاه‌های میانه‌رو    60
۴ـ۲ـ۱ـ وجه تمایز دیدگاه‌های افراطی و میانه‌رو    61
۴ـ۲ـ۲ـ اخلاق‌گرایی میانه‌رو    63
۴ـ۲ـ۳ـ اصالت اخلاق    75
۴ـ۲ـ۴ـ میانه‌روترین اخلاق    88
فصل سوم: نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم    97
۱ـ تحلیل فیلم بر اساس دیدگاه میانه‌رو    98
۱ـ۱ـ ملاک انتخاب فیلم    99
۱ـ۲ـ مدل تحلیل فیلم    103
۲ـ تطبیق مبانی نظری بر موردهای مطالعاتی    112
۲ـ۱ـ گریز    113
۲ـ۱ـ۱ـ تبیین جنبه‌های اخلاقی فیلم    114
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ خشونت    115
۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ چگونگی رابطه‌ی زناشویی    119
۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ اروتیسم    122
۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ تبهکاری    124
۲ـ۱ـ۲ـ تحلیل بر اساس دیدگاه‌های میانه‌رو    126
۲ـ۲ـ پرتقال کوکی    129
۲ـ۲ـ۱ـ تبیین جنبه‌های اخلاقی فیلم    130
۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ خشونت    130
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ اروتیسم    136
۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ آزادی اراده    137
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ رفتار حکومت    140
۲ـ۲ـ۱ـ۵ـ رفتار کلیسا    141
۲ـ۲ـ۱ـ۶ـ تبهکاری    142
۲ـ۲ـ۲ـ تحلیل بر اساس دیدگاه‌های میانه‌رو    143
۳ـ نتیجه‌گیری    147
۴ـ آینده‌ی بحث    148
پی‌نوشت‌ها    149
منابع و مآخذ    150
منابع برای مطالعه‌ی بیشتر    157
 

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل