سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه نظام اخلاق در اندرزنامه های پهلوی
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 175 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
موضوع اخلاق در دین زرتشتی از جایگاه مهمی برخوردار است. در دوران ساسانی ما شاهد شکوفایی سبک خاصی در ادبیات اخلاقی هستیم که امروزه با نام اندرزنامه ها شناخته می شود. اندرزنامه ها، از سنخ اخلاق عملی هستند که با ویژگی های خاصی، سعی دارند تا مخاطبان خود را اخلاقی بار بیاورند. این نوشتار تلاش دارد تا نشان دهد که می توان اندرزنامه ها را در یک چارچوب دید. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد گردید که ارکان این نظام و مفاهیم کلیدی آن توضیح داده شده و خود را با دیگر واژگان معنا نمایند. در این میان محقق چاره ای جز اتخاذ رویکرد متنی و گفتگوی متون با یکدیگر ندارد. آنچه در پی این نوشتار روشن خواهد گردید آن است که اخلاق موجود در اندرزنامه ها، اخلاقی فضیلت گرا است و با مدل یونانی فضیلت ارتباط نزدیکی دارد. در این اخلاق انسان دارای دو ساحت روان و بدن است و البته اصالت آدمی به روان اوست. مفاهیم دیگری همچون خرد، میانه روی، خیم، بخت، دین و غیره همگی خود را در راستای سعادت مندی روان می بینند. آدمی چه در عالم صغیر و چه در جهان کبیر باید تلاش کند تا ایزدان را یاری نموده و درنهایت آن ها را در خود میهمان سازد. از سوی دیگر برآیند عملی اخلاق هنجاری در اخلاق کاربردی است از این رو نشان داده خواهد شد که زیر بنای مسائل اخلاق کاربردی اندرزنامه ها همانند اخلاق شهریاری، شهروندی، جنگ و صلح بهداشت تن و روان، خانواده، اخلاق جنسی و معاشرت را باید در اخلاق هنجاری موجود و به تبع آن در مفاهیم کلیدی اخلاقی آن ها مشاهده کرد.
مفاهیم کلیدی: اندرزنامه، اخلاق زرتشتی، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی، روان، اخلاق فضیلت.  

 
 
فهرست مطالب
۱٫ مقدمه    1
۲٫ طرح بحث    2
۳٫ پیشینۀ پژوهش    3
۴٫ ضرورت و اهمیت تحقیق    3
۵٫ فصل بندي    4
۶٫ روش تحقیق    4
۷٫ محدودیت های پژوهشی    4
۸ . خاتمه    5
فصل اول    6
معرفی اندرزنامه¬های پهلوی    6
۱٫ چیستی اندرزنامه    7
۲٫ ویژگی¬های متون اندرزی    9
۳٫ معرفی مهم¬ترین اندرزنامه¬ها    12
۱٫۳٫ دینکرد    12
۲٫۳٫ مینوی خرد    15
۳٫۳٫ یادگار بزرگمهر    16
۴٫۳٫ اندرزهای انوشیروان    18
۵٫۳٫ اندرزهای آذربادمهرسپندان    19
۶٫۳٫ چیدۀ اندرز پوریوتکیشان    22
۷٫۳٫ اندرز اوشنر دانا    23
۸٫۳٫ اندرز خسرو قبادان    24
۹٫۳٫ پنج خیم روحانیان    24
۱۰٫۳٫ اندرز دانایان به مزدیسنان    24
۱۱٫۳٫ اندرز دستوران به بهدینان    25
۱۲٫۳٫ خیم و خرد فرخ مرد    25
۱۳٫۳٫ اندرز بهزاد فرخ پیروز    25
فصل دوم :مفاهیم کلیدی در اندرزنامه¬های پهلوی    27    
۱٫ مینو و گیتی    27
۱٫۱٫ دلبستگی  و عدم دلبستگی    33
۲٫۱٫ دلگرمی به مینو    34
۳٫۱٫ تلاش برای مینو    35
۴٫۱٫ دلیل مینو گروشی    35
۵٫۱٫ ابزارهای مینو و گیتی    36
۶٫۱٫ راه حلی برای زندگی در گیتی و در عین حال مینوی بودن    38
۷٫۱ میزبانی    38
۲٫ تن و روان    40
۳٫ پيمان    50
۴٫ خرد    57
۵٫ خيم    68
فصل سوم : چگونگی نظام اخلاقی در اندرزنامه¬های پهلوی    76
۱٫ مکاتب اخلاق    77
۲٫ زمینه و زمانه اخلاق فضیلت    80
۱٫۲٫ سقراط    80
۲٫۲٫ افلاطون    81
۳٫۲٫ ارسطو    81
۴٫۲٫ دوران متأخر    82
۳٫ ویژگی¬های اخلاق فضیلتی در اندرزنامه¬ها    84
۱٫۳٫خوبی به خودی خود خوب است    84
۲٫۳٫ تأکید بر موضوع انسان    85
۳٫۳٫تأکید بر رشد اخلاقی    86
۴٫۳٫ توصیه¬گری    86
۵٫۳٫ عدم تساوی مردمان    87
۶٫۳٫ تبیین انگیزه و عمل اخلاقی    88
۷٫۳٫ توجه به غایات    89
۸٫۳٫صبغۀ دینی    89
۹٫۳٫ خوبی و بدی    92
۴٫ روایی و ناروایی یک فضیلت    93
فصل چهارم: اخلاق کاربردی در اندرزنامه¬های پهلوی    98
۱٫ چيستی و چگونگی اخلاق کاربردی    98
۲٫ اخلاق شهرياری    103
۱٫۲٫ اخلاق شخصی شهريار    106
۲٫۲٫ اخلاق اجتماعی    108
۳٫ اخلاق شهروندی    115
۴٫ اخلاق جنگ و صلح    118
۵٫ اخلاق بهداشت تن و روان    121
۱٫۵٫ اخلاق پزشکی و بهداشت    122
۲٫۵٫ اخلاق محیط زیست    128
۶٫ اخلاق خانواده    131
۷٫ اخلاق جنسی    134
۸٫ اخلاق معاشرت    136
فصل پنجم : نتیجه گیری    141
کتابنامه    148
واژه نامه    154

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت