سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه نقد و بررسی آرای قرآنی جابری با تکیه بر کتاب مدخل إلی القرآن الکریم
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 135 صفحه
حجم : 180 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
علیرغم برجستگی شخصیت اندیشمند مراکشی محمد عابد الجابری در حوزه ی قرائت معرفت شناختی اش از میراث و پروژه ی نقد عقل عربی وی، اما کنکاش های او در حوزه ی علوم قرآنی در میان پژوهشگران علوم قرآنی هنوز ناشناخته مانده است. جابری که در پایان حیات خویش، با هدف معاصر کردن قرائت قرآن کریم به واکاوی متن قرآن پرداخته، علاوه بر نوشته های پراکنده اش در این زمینه، چهار مجلد را مختص این حوزه تألیف نموده است. جابری که پس از یک نوشتن یک جلد به عنوان مقدمه پیرامون شناسایی قرآن کریم سعی کرده است با روشی معرفت شناسانه و با تکیه بر جنبه های جامعه شناختی و همچنین بر پایه ی دید تاریخی نگر (و یا بر حسب ترتیب نزول)، این متن مقدس را با نگاهی معاصر تفسیر کند.
همگام با جابری کسانی همچون نصر حامد ابوزید و محمد ارکون نیز به تفسیری معاصر از قرآن پرداخته اند. این تفاسیر جدید که بر پایه ی شیوه های نوین علوم انسانی صورت گرفته اند، واکنش های مختلف بسیاری را در پی داشت. در برابر تفسیر ارائه شده از جابری برخی همچون بنیادگران اسلامی به نقد وی پرداختند و برخی دیگر از این پروژه همچون پروژه ی نقد عقل عربی اش استقبال فراوانی کردند.
جابری پیش از این بر اساس روش معرفت شناختی میراث را مورد واکاوی قرار داده بود با شیوه ای مشابه قرآن کریم را در ابتدا تعریف و سپس به تفسیر آن می پردازد. بنابر این می توان گفت مطالعه ی پروژه ی شناسایی قرآن کریمِ جابری در گرو آشنایی با پروژه ی نقد عقل عربی اوست.
واژگان کلیدی: محمد عابد الجابری، شناسایی قرآن، مدخل إلی القرآن، عقل عربی
         
 
فهرست مطالب
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۱
 فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………..…………………………………………………………………..۳
۱- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴  
۲- پیشینه ی علمی………………………………………………………………………………………………………………….۵              
۳- مسائل و پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۶
۴- اهداف و ضرورت ها /  فواید علمی و کاربردی تحقیق………………………………………………………………………….۷
فصل دوم: زندگی نامه و کتاب شناسی محمد عابد الجابری ……………………………………………………………….………..۹
۲ – 1 زندگی نامه…………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۲ – 1 – 1 زندگی نامه………………………………………………..………………………………………………………….۱۰
۲ – 1 – 2  تألیفات……………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲ – 1 – 3 مقالات……………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲ –  1 –  4 جوايز و دستاوردهای علمی………………………………………………………………………………………….۱۵
۲ –  2  كتاب شناسی تفصيلی از جابری بر اساس سير زمانی…………………………………………………………………….۱۸
فصل سوم: بررسی اندیشه های جابری در زمینه ی میراث و علوم قرآنی ………………………………………………………….۲۳
۳ – 1 مروری بر آرای غير قرآنی جابری…………………………………………………………………………………………۲۴
۳ – 1 – 1 ابن خلدون…………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۳ – 1 – 2 ابن رشد……………………………………………………...……………………………………………………….۲۵
۳ – 1 – 3 پروژه ی نقد عقل عربی و نقدهای وارد بر آن…………………………………………………………………………۲۶
۳– 1 – 3 – 1 تکوین العقل العربی……………………………………………………………………………………………….۲۷
۳– 1 – 3 – 2 بنیة العقل العربی………………………………………………………………………………………………….۲۸
۳– 1 – 3 – 3 دو اصل و یک روش نظام معرفتی……………………………………………………………………………….۳۰
۳ – 1 – 3 – 4 تقسیم بندی نقدهای وارد شده بر جابری………………………………………………………………………….۳۲
۳ – 1 – 3 – 5 العقل السیاسی العربی…………………………………………………………………………………………….۳۵
۳ – 2 بررسی و نقد آرای قرآنی محمد عابد الجابری……………………………………………………………………………….۳۷
۳ –  2 – 1 معرفی کتاب مدخل إلی القرآن الکریم؛ الجزء الأول: فی التعریف بالقرآن…………………………………………….۳۷
۳ – 2 – 1 – 1 بخش اول: خوانش هایی در باره ی
محیط قرآن کریم(قراءات فی محیط القرآن الکریم)……………………………………………………………………………………۳۷
۳ – 2 – 1 – 2 بخش دوم کتاب: قرآن کریم:
 روند ایجاد و شکل گیری(القرآن: مسار الکون و التکوین)…………………………………………………………………………..۴۱
 3– 2 – 1 – 3 بخش سوم کتاب: القصص فی القرآن الکریم(قصص در قرآن کریم)………………………………………………..۴۳
۳ – 2 – 2 نقد تعریف قرآن جابری………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳ – 2- 3 نقد اصطلاح پدیده ی قرآنی در نوشته های جابری…………………………………………………………………………۵۳
۳ – 2 – 4 نقد واکاوی های قرآنی جابری طبق ترتیب نزول………………………………………………………………………..۵۵
۳– 2- 5 نقد دیدگاه جابری در باره ی امی بودن پیامبر(ص)…………………………………………………………………………۵۸
فصل چهارم: مقایسه ی آرای جابری در زمینه ی علوم قرآنی با دیگر جریان های فکری …………………………………………….۶۴
۴ – 1  – 1 پیرامون تفسیر و انواع آن……………………………………………………………………………………………….۶۶
۴ – 1 – 2 روش تفسیر قرآن به قرآن علامه محمد حسین طباطبایی…………………………………………………………………..۶۸
۴ – 1 – 3 جابری و تفسیر قرآن به قرآن…………………………………………………………………………………………….۷۱
۴ – 1 – 3 – 1 تفسیر قرآن به قرآن؛ تفسیر النص بالنص (تفسیر متن به متن)……………………………………………..۷۱
۴– 2 – 1 الف: زندگی نامه ی شیخ محمد عبده………………………………………………………………………………………۷۷
۴– 2 – 2 ب: زندگی نامه ی محمد رشید رضا……………………………………………………………………………………….۷۸
۴ – 2 – 3 سبک تفسیری المنار……………………………………………………………………………………………………..۷۹
۴ – 2 – 3 – 1 عقل در تفسیر المنار………………………………………………………………………………………………..۸۴
۴ – 2 – 4 اندیشه ی تفسیری محمد عابد الجابری……………………………………………………………………………………۸۵
۴ – 3 – 1 زندگی نامه ی نصر حامد ابوزید…………………………………………………………………………………………۸۹
۴ – 3 – 2 بررسی تطبیقی میان دو کتاب «مفهوم النص» و «مدخل الی القرآن الکریم» …………………………….89
۴ – 4 – 1 زندگی نامه ی محمد ارکون………………………………………………………………………………………………..۹۴
۴ – 4 – 2 بنیادهای قرائت معاصر قرآن کریم………………………………………………………………………………………..۹۴
۴– 4 – 2 – 1 التاریخانیة(تاریخی نگری)…………………………………………………………………………………………….۹۵
۴– 4 – 2 – 2 التأویل(هرمنوتیک)…………………………………………………………………………………………………..۹۶
الف: تأویل بر محور زمانی…………………………………………………………………………………………………………….۹۶
ب:  تأویل بر محور غایات(تأویل مقاصدی)…………………………………………………………………………………………….۹۶
۴– 4 – 2 – 3 به کارگیری روش های علوم انسانی…………………………………………………………………………………..۹۸
۴ – 4 – 2 – 4  عقل گرایی در تفسیر متن قرآنی……………………………………………………………………………………۹۸
فصل پنجم: تأثیر جریان شرق شناسی بر اندیشه ی محمد عابد الجابری ………………………………………………………۱۰۲
۵ – 1 – 1 پیرامون شرق شناسی و پسا شرق شناسی…………………………………………………………………………………۱۰۳
۵ – 1 –  2 اندیشه ی محمد عابد الجابری پیرامون ابعاد مختلف دانش شرق شناسی………………………………….۱۰۵
۵ –21 محمد عابد الجابری و جمع قرآن…………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۵ –22 نولدكه، جابری و عدم جمع قرآن در زمان پيامبر(ص)…………………………………………………………………….۱۱۱
۵ –  3 منتقدان و اندیشه ی شرق شناسی محمد عابد الجابری……………………………………………………………………..۱۱۵
۵– 4 – 1 روش ها و ابزار کار جابری…………………………………………………………………………………………..۱۲۰
۵ – 4 – 1- 1 نظام معرفتی (اپیستمه ی) فوکویی………………………………………………………………………………….۱۲۰
۵- ۴- ۱- ۲ رویکرد ساختارگرایی…………………………………………………………………………………………………۱۲۱
۵- ۴- ۱ – 3 ناخودآگاه معرفتی ژان پیاژه……………………………………………………………………………………….۱۲۲
فصل ششم……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳
جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
 
 
 
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها