سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین(ع) و اهل بیت در تفسیر کشف الأسرار
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 135 صفحه
حجم : 180 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده  
موضوع این پایانامه را انتخاب کردم به این خاطر بود که در سال اول طلبگی مختصر مطالعاتی از تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار میبدی داشتم ونیز می‌خواستم بدانم که علمای اهل سنت در مورد این همه فضایل امیرالمؤمنین واهل بیت در قرآن وسنت چه می‌گویند. بنابراین این پایانامه را در سه بخش اصلی وهر بخشی را با فصلهایی آوردیم که در ذیل برای عزیزان مطرح می‌نمایم: بخش اول کلیات که مقدمه و چهار فصل دارد. فصل اول درآمدی بر تفسیرکشف الاسرار و عدة الابرار، که در این فصل به چگونگی تدوین جایگاه نقل واسرائیلیات ومباحث کلامی وفقهی وجلوه های تشیع وعرفان در کشف الاسرار وشیوه نگارش و نثر فارسی کشف الاسرار و تاریخ تألیف تفسیر میبدی ومصادر آن ومؤلف کشف الاسرار بحث شده است. فصل دوم در این قسمت زندگانی ومؤلفات دیگر ابوالفضل رشیدالدین میبدی مطرح شده است. فصل سوم مفهوم شناسی تفسیر است. فصل چهارم که به دیدگاه ها و روشهای تفسیر پرداخته است. بخش دوم: فضایل امیرالمؤمنین واهل بیت درآیات که متشکل از دو فصل می‌باشد: فصل اول فضایل امیرالمؤمنین در آیات ولایت از جمله آیه ابلاغ، اولی الامر، إکمال و إنذار و آیات غیر ولایت که در آیات هادی أمت، نجوا و لیلة المبیت بحث شده است. فصل دوم فضایل اهل بیت در آیات که در آن آیه تطهیر، إطعام، مباهله، مودت ولؤلؤ و مرجان مطرح شده است. بخش سوم: فضایل امیرالمؤمنین واهل بیت در أحادیث که از دو فصل تهیه شده است. فصل اول فضایل امیرالمؤمنین در أحادیث که ازحدیث رد الشمس، محبت به علی، علم علی و حدیث لا فتی الّا علی وعلی مرتضی همسر فاطمه زهرا وحدیث تیر در پای علی وزهد علی متشکل شده است. فصل دوم فضایل اهل بیت در أحادیث که از سلام ملک الموت به اهل بیت وعمل کردن اهل بیت به آیه «مَنْ ذَا الَّذِی یقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً» واهل بیت اقربای پیامبرند تهیه شده است. 
واژگان کلیدی: تفسیر، آیات، فضیلت، امیرالمؤمنین(ع)، اهل بیت، کشف الأسرار
 

 
فهرست مطالب
مقدمه    1
فصل اول: کلیات    4
مقدمه    5
۱٫ تعریف مساله    5
۲- پیشینه تحقیق    6
۳- ضرورت تحقیق    7
۴- هدف تحقیق    7
۵- سئوالات تحقیق    7
۱-۵- سئوال اصلی    7
۲-۵- سئوالات فرعی    7
۶- فرضیهها    8
۷- روش تحقیق    8
گفتار اول: شناختی بر تفسیرکشف الاسرار و عده الابرار    9
۱-چگونگی تدوین    10
۲-نگاهی به ابعاد گوناگون کشف الاسرار    10
۳-جایگاه نقل درکشف الاسرار    11
۴-اسرائیلیات در کشف الاسرار    12
۵-مباحث کلامی درکشف الاسرار    12
۶-مباحث فقهی درکشف الاسرار    13
۷- فضایل علی درکشف الاسرار    13
۸-عرفان در کشف الاسرار    15
۹-شیوه نگارش و نثر فارسی کشف الاسرار    15
۱۰-تاریخ تألیف تفسیر میبدی ومصادر آن    16
۱۱-مؤلف کشف الاسرار    17
گفتار دوم: شناختی بر ابوالفضل رشیدالدین میبدی    18
۱- زندگانی ابوالفضل رشیدالدین میبدی    18
۲-مؤلفات دیگر ابوالفضل رشیدالدین میبدی    18
گفتار سوم: مفهوم شناسی تفسیر    20
۱-معنای لغوی تفسیر    20
۲-معنای اصطلاحی تفسیر    21
گفتار چهارم: جایگاه روایات در تفسیر    22
دیدگاه ها    22
۱-تفسیر قرآن باروایت    22
۲-تفسیر قرآن با قرآن    24
۳-تفسیر قرآن با قرآن و روایات    25
فصل دوم: فضایل امیرالمؤمنین واهل بیت درآیات    34
گفتار اول: فضایل امیرالمؤمنین در آیات    35
۱-آیات ولایت    35
۱-۱-آیه ابلاغ    35
۱-۱-۱-تفسیر آیه ابلاغ در کتاب کشف الاسرار ونقد آن    35
۲-۱-۱-ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین در تفاسیر شیعه    41
۳-۱-۱- روایات ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین در تفاسیر اهل سنت    42
۲-۱-آیه اولی الامر    43
۱-۲-۱-تفسیر آیه اولی الامر در تفسیر کشف الأسرار و عدة الأبرار:    43
۲-۲-۱-عصمت اولی الامر در تفاسیر شیعه و اهل سنت:    46
۳-۲-۱-روایاتی در مورد اولی الامر    48
۳-۱-آیه إکمال    49
۱-۳-۱-تفسیر آیه درکشف الأسرار و عدة الأبرار    49
۲-۳-۱-استدلال بر تفسیر صحیح:    50
۳-۳-۱-نقد نظر مشهور اهل سنت با استفاده از همین نکته کلیدی:    51
۴-۳-۱-روایات اهل سنت    53
۴-۱- آیه إنذار    54
۱-۴-۱-تفسیر آیه در کشف الاسرار    54
۲-۴-۱-روایات در تفسیر وشأن نزول این آیه از کتب اهل سنت    56
۳-۴-۱-نکته هائی در این روایات    58
۲- آیات غیر ولایت    59
۱-۲-هادی أمت    59
۱-۱-۲- در تفسیر کشف الاسرار    59
۲-۱-۲-روایاتی از شیعه واهل سنت    60
۲-۲- آیه نجوا    61
۱-۲-۲-تفسیر آیه در کشف الاسرار    61
۲-۲-۲-شأن نزول آیه در تفاسیر    62
۳-۲-۲-تنها عمل‏ کننده به آیه نجوا    63
۴-۲-۲- شبهه انکار فضیلت عمل به آیه نجوا    64
۳-۲- لیلة المبیت    65
۱-۳-۲- در تفسیر کشف الاسرار    66
۲-۳-۲- در تفاسیر شیعه و اهل سنت    66
گفتار دوم: فضایل اهل بیت در آیات    68
۱-آیه تطهیر    68
۱-۱-تفسیر آیه در کشف الأسرار    68
۲-۱-مراد از اهل بیت در تفاسیر شیعه واهل سنت    69
۳-۱-آیه تطهیر وعصمت    71
۲-آیه إطعام    72
۱-۲- تفسیر آیه در کشف الأسرار    72
۲-۲-مفاد آیه: «وَ یطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی‏ حُبِّهِ»    73
۳-۲-شأن نزول سوره «هل أتی»    74
۴-۲-سوره «هل أتی» در اشعار شاعران    75
۳-آیه مباهله    76
۱-۳- تفسیر آیه در کشف الأسرار    76
۲-۳-معنی مباهله در لغت    77
۳-۳-حضور اهل بیت درمباهله در تفاسیر اهل سنت    78
۴-۳-یکی از فضائل بزرگ اهل بیت    78
۴-آیه مودت    79
۱-۴-تفسیر آیه در کشف الأسرار    79
۲-۴-شأن نزول آیه مودّت    81
۳-۴-توضیح واژگان    81
۱-۳-۴- مودّت    82
۲-۳-۴-قربی    82
۴-۴-مصداق «قربی»    82
۱-۴-۴- روایات شیعه درباره آیه مودّت    83
۲-۴-۴- روایات اهل سنت در تفسیر آیه مودّت    84
۵-آیه لؤلؤ و مرجان    84
۱-۵-تفسیر آیه در کشف الاسرار    84
۲-۵-تفسیر آیه در تفاسیر اهل سنت    84
فصل سوم: فضایل امیرالمؤمنین واهل بیت در أحادیث کشف الأسرار    87
گفتار اول: فضایل امیرالمؤمنین در أحادیث کشف الأسرار    88
۱-حدیث رد الشمس    88
۱-۱-حدیث رد الشمس در کشف الاسرار    88
۲-۱- برگشت خورشید پس از وفات پیامبر    89
۳-۱-ردالشمس در روایات    90
۴-۱-حدیث ردالشمس در منظر اهل سنت    90
۵-۱-اشکالات و ابهامات    91
۲-محبت امیرالمؤمنین    92
۱-۲-محبت امیرالمؤمنین در تفسیر کشف الاسرار    92
۲-۲-محبت امیرالمؤمنین در کتب اهل سنت    93
۳-علم امیرالمؤمنین    94
۴-لا فتی الّا علی    95
۱-۴-حدیث لافتی در کشف الاسرار    95
۲-۴-جوانمردی امیرالمؤمنین در جنگ احد    96
۵-علی مرتضی همسر فاطمه زهرا    97
۱-۵-ازدواج امیرالمؤمنین با فاطمه زهرا در آسمان    97
۲-۵- فضیلت بودن همسری فاطمه زهرا    99
۶-تیر در پای امیرالمؤمنین    99
۱-۶- در کشف الاسرار    99
۲-۶-بررسی صحت این روایت    100
۷-زهد امیرالمؤمنین    102
۱-۷-‏در تفسیر کشف الاسرار    102
۲-۷-نمونه هایی از زهد امیرالمؤمنین    103
گفتار دوم: فضایل اهل بیت در أحادیث کشف الأسرار    105
۱-سلام ملک الموت به اهل بیت    105
۲-عمل کردن اهل بیت به آیه «مَنْ ذَا الَّذِی یقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً»    106
۱-۲- عمل به آیه در تفسیر میبدی    106
۲-۲- پاسخ به دو شبهه    107
۳-اهل بیت ذوی القربای پیامبر    108
۱-۳-ذوی القربی در تفسیر کشف الأسرار و عدة الأبرار    108
۲-۳-ذوی القربی در بقیه تفاسیر    108
نتیجه‌گیری    110
فهرست منابع و مؤاخذ    113

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل