سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه نقش امام سجاد(ع) در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 130 صفحه
حجم : 180 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده 
 یکی از وظایف خطیر و مهمی که امامان معصوم نسبت به جامعه اسلامی دارند، احیای دین و زودودن انحرافات و تحریف‌ها می‌باشد.امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود شیوه‌های مختلفی را اتخاذ کردند که در این نوشتار سعی شده است به نقش سازنده و مهم ایشان در مقابله با انحرافات فکری عصر خود بپردازد. یکی از اهداف این تحقیق، شناخت انحرافات عصر امام سجاد وتبیین شیوه های مبارزاتی حضرت در مقابله با هر انحراف در حوزه های مختلف می باشد. از مهم ترین نتایج این نگارش بیان زندگی جهادگونه حضرت در مقابله با انواع انحرافات وسکوت نکردن ایشان در اوج اختناق شدید جامعه آن روز می باشد که درقالب ۴ فصل بیان شده است، فصل اول کلیات بحث مطرح شده است است که از جمله زندگی مختصر حضرت و همچنین اوضاع و احوال عصر ایشان و وظایف کلی امامان شیعه بیان شده و فصل های دوم و سوم و چهارم این نوشتار بر اساس انحرافات مختلف، درسه بعد عقیدتی، فرهنگی و سیاسی تدوین شده است و در هر فصل نقش حضرت در مقابله با هر انحراف بیان شده است، که هر کدام از این انحرافات می‌تواند در فکر و بینش مردم اثرات سوئی داشته باشد ومردم را ازتعالیم ومعارف اسلامی دور کند. حضرت سجاد درروشهای مبارزاتی خود در قالب‌های پند واندرز، دعاومناجات، کادرسازی و تربیت شاگردان خاص و نخبه، فکر وبینش مردم را هدف قرارداده بودند تا جامعه را با تعالیم و معارف والای اسلامی آشنا کنند که در اینصورت است که مردم آن جامعه در مقابل هر انحرافی میتوانند ایستادگی کنند.
واژگان کلیدی: انحرافات فکری، امام سجاد(ع)، غلو، جبرگرایی، مشبه، مرجئه،مبارزه
 
فهرست مطالب
مقدمه    1
تعریف مسأله    2
پیشینه‌ی تحقیق    2
ضرورت تحقیق    3
اهداف تحقیق    4
سؤالات تحقیق    4
سؤال اصلی    4
سؤالات فرعی    4
فرضیه ها    5
روش انجام تحقیق    5
ساختار تحقیق    5
فصل اول: کلیات    8
گفتار اول: معنا شناسی    9
الف) واژه انحراف    9
۱)    معنای لغوی    9
ب) انواع انحراف    10
گفتار دوم: آشنایی با امام سجاد و زمان ایشان    11
۱) القاب، کنیهها، تاریخ و مکان ولادت حضرت    11
۲) فضائل و مناقب امام سجاد    12
الف – خصوصیات اخلاقی امام سجاد    12
۱)عبادت و بندگی    13
۲) دستگیری از مستمندان و رسیدگی و محبت به محرومان    15
۳) بزرگواری، بردباری، گذشت    16
۴) شجاعت    16
ب– مقام علمی امام سجاد    17
۳) اوضاع و احوال عصر امام سجاد    19
گفتار سوم: وظایف و مسؤلیتهای کلی امامان شیعه    23
الف) تبلیغ و تفسیر دین    23
ب ) حفظ شریعت    24
ج) کوشش برای تشکیل حکومت اسلامی    25
فصل دوم: انحرافات اعتقادی و نقش مبارزاتی حضرت سجاد علیه آن    28
گفتار اول: غلو    30
۱٫ غلو چیست؟    30
۲٫ غلو در قرآن    30
الف) سوره مبارکه نساء آیه ۱۷۱    30
ب) سوره مبارکه مائده آیه ۷۷    31
۳٫ غلو در روایات    32
۴٫ غلو در علم فرقه شناسی اسلامی    33
۵٫ فرقه‌های غلات در زمان امام سجاد    34
الف) علل پدید آمدن غلات منتسب به شیعه    34
ب) بعضی از عقاید غالیان    35
۱٫ کیسانیه    36
۲٫ مختاریه    37
۳٫ هاشمیه    38
۶٫ ایستادگی امام سجاد در برابر غالیان    38
گفتار دوم: جبرگرایی    40
۱٫ تاریخچه جبرگرایی    40
۲٫ مبارزه امام سجاد با جبرگرایی    41
۳٫ مبارزه امام سجاد با عالمان وابسته به حکومت    43
برخورد حضرت با زهری    44
گفتار سوم: تشبیه و تجسیم(مشبهه)    46
۱٫ عقیده به تشبیه    46
۲- نقش امام سجاد در مقابله با مشبهه    47
گفتار چهارم: تفکر مرجئه    50
۱٫ معرفی مرجئه    50
۲٫ تاریخ و پیدایش مرجئه    50
۳٫ خطای مرجئه    51
۴٫ نقش امام سجاد در مقابله با اندیشه مرجئه    52
گفتارپنجم: تصوف و عرفان‌های کاذب    54
۱-تعریف تصوف    54
۲٫تاریخ پیدایش صوفیگری    54
۳٫ نقش امام سجاد در مقابله با متصوفه و زاهد نمایان    55
فصل سوم: انحرافات فرهنگی اخلاقی و نقش مبارزاتی حضرت سجاد علیه آن    58
گفتار اول: فاصله گرفتن جامعه از اهل بیت    59
۱٫معرفی و تثبیت مسئله ی امامت در جامعه    60
الف) از طریق قرآن    60
ب) از طریق سخنان پندگونه برای مردم    62
ج) از طریق دعا    62
۱٫ دعای امام سجاد درروز عرفه    62
۲٫تأکید بر تعبیر «صلوات» به صورت کامل در دعاهای امام سجاد    63
د) از طریق کرامات و خبر دادن از امور غیبی    64
۲٫ زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا؛    65
گفتار دوم: گسترش فساد و بی بند و باری‌های اخلاقی در جامعه؛    67
۱٫ پند و ارشاد امت    69
۲٫ کادرسازی و نیرو سازی    71
۳٫ عبادت و مناجات‌های امام سجاد    74
گفتار سوم: گسترش و رواج جهل و نادانی در بین مردم    77
فصل چهارم: انحرافات سیاسی اجتماعی و نقش مبارزاتی حضرت سجاد علیه آن    80
گفتار اول: زمامداران عصر امام سجاد و مقابله حضرت با آنها    81
۱٫ یزید بن معاویه و موضعگیری حضرت سجاد نسبت به او    81
۲٫ عبدالملک بن مروان و موضعگیری حضرت سجاد نسبت به او    84
۳٫ ولیدبن عبدالملک و موضعگیری حضرت سجاد نسبت به آن    88
۴٫ عبدالله بن زبیر و موضعگیری حضرت نسبت به او    89
گفتار دوم: قیامهای عصر امام سجاد و موضعگیری حضرت نسبت به آنها    91
۱٫ قیام مردم مدینه ( واقعه حّره ۶۳ ه. ق)    91
۲٫ قیام توابین ( ۶۱-۶۵ ه. ق)    94
رابطه امام سجاد با توابین و موضع حضرت نسبت به آن    95
۳٫ قیام مختار (۶۶-۶۷ ه ق)    96
موضع امام سجاد در برابرقیام مختار    98
۴٫ ارزیابی کلی موضعگیری امام سجاد در مقابل با قیامها و شورشها    98
نتیجهگیری    103
فهرست منابع و مآخذ    107
 

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل