سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 198 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند  لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است  با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در فصل پایانی رساله مفصل به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است.
کلیدواژه: حق، حمایت، جرم، کیفر، مجازات.

فهرست
فصل اول: کلیات و مفاهیم    15
۱٫۱کلیات    20
۱٫۱٫۱بیان مسئله تحقیق    20
۱٫۱٫۲سؤالات تحقیق    20
۱٫۱٫۳فرضيات تحقيق    20
۱٫۱٫۴ضرورت و اهداف    21
۱٫۱٫۵پيشينه تحقیق    21
۱٫۱٫۶چارچوب نظری تحقیق    22
۱٫۲مفاهیم    22
۱٫۲٫۱حق    22
۱٫۲٫۲مجازات    23
۱٫۲٫۳جرم    24
۱٫۲٫۴حمایت    24
۱٫۲٫۵برابری    25
۱٫۲٫۶تخفیف    25
۱٫۲٫۷حقوق کیفری اسلام    25
فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد    26
۲٫۱دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد    27
۲٫۱٫۱زن ودیدگاه‌ها    27
۲٫۱٫۱٫۱    دیدگاه اول:تفریطی‌ها    28
۲٫۱٫۱٫۲    دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه    32
۲٫۱٫۱٫۳    دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی)    36
۲٫۱٫۲مواردی که زن ومرد با هم مساویند    41
۲٫۱٫۳تفاوت عین عدالت است    44
۲٫۲حقوق اختصاصی زن و مرد    47
۲٫۲٫۱حقوق اختصاصی مردها    48
۲٫۲٫۱٫۱    قوامیت    48
۲٫۲٫۱٫۲    سیری در قوانین مدنی ایران    50
۲٫۲٫۱٫۳    حق تمکین    51
۲٫۲٫۱٫۴    حق انتخاب محل سکونت    54
۲٫۲٫۱٫۵    حق طلاق    54
۲٫۲٫۱٫۶    ادله انحصارطلاق به مرد    55
۲٫۲٫۱٫۷    تعدد زوجات    57
۲٫۲٫۱٫۸    حقوق اختصاصی زن    60
۲٫۲٫۱٫۹    اجرت رضاع    60
۲٫۲٫۱٫۱۰حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه    61
۲٫۲٫۱٫۱۱حق حضانت    63
۲٫۲٫۱٫۱۲حق جنسی زن    64
۲٫۲٫۱٫۱۳حقوق اقتصادی    65
۲٫۲٫۱٫۱۴نفقه    65
۲٫۲٫۱٫۱۵مهریه    67
۲٫۲٫۱٫۱۶حق حبس    69
۲٫۲٫۱٫۱۷حق مضاجعه    70
۲٫۲٫۲نتیجه حقوق خاص زن    70
۲٫۳حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها    71
۲٫۳٫۱قضاوت    71
۲٫۳٫۱٫۱    دلایل نقلی    72
۲٫۳٫۱٫۱٫۱    قرآن…………….    72
۲٫۳٫۱٫۱٫۲    روایات…………    73
۲٫۳٫۱٫۱٫۳    اجماع………..    74
۲٫۳٫۱٫۲    دلایل عقلی    74
۲٫۳٫۱٫۲٫۱ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت    75
۲٫۳٫۱٫۲٫۲    نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت    75
۲٫۳٫۱٫۳    لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان    76
۲٫۳٫۱٫۴اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او    76
۲٫۳٫۱٫۴٫۱    ارزیابی اصل عدم    77
۲٫۳٫۲نتیجه    78
۲٫۳٫۳مرجعیت    78
۲٫۳٫۳٫۱    مذاق شارع    79
۲٫۳٫۳٫۲    روایات    79
۲٫۳٫۳٫۳    اولویت قطعیه    80
۲٫۳٫۳٫۳٫۱    بررسی و نقد ادله مذکور    80
۲٫۴حاکمیت    82
۲٫۴٫۱٫۱    بررسی ادله    82
۲٫۵نتیجه فصل    84
فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان    86
۳٫۱حمایت‌های اجتماعی    87
۳٫۱٫۱ادای شهادت زن ومرد    89
۳٫۱٫۱٫۱    در امور جزائی    89
۳٫۱٫۱٫۲    امور مدنی    90
۳٫۱٫۲برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت    92
۳٫۱٫۳جایگاه شهادت    97
۳٫۱٫۴نتیجه    99
۳٫۱٫۵واجب نبودن نماز جمعه بر زن    101
۳٫۱٫۵٫۱    علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن    102
۳٫۱٫۵٫۲    امام جماعت بودن زن    103
۳٫۱٫۵٫۳    قضای نماز پدر و مادر    104
۳٫۱٫۶جهاد    104
۳٫۱٫۶٫۱    سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان    106
۳٫۱٫۷قضاوت    106
۳٫۱٫۸نتیجه حمایت‌های اجتماعی    109
۳٫۲حمایت‌های اقتصادی    110
۳٫۲٫۱مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام    110
۳٫۲٫۱٫۱    ارث    115
۳٫۲٫۱٫۲    نفقه    117
۳٫۲٫۱٫۲٫۱    حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده    119
۳٫۲٫۱٫۲٫۲    بررسی فلسفه حکم نفقه    122
۳٫۲٫۱٫۳    مهریه در اسلام    122
۳٫۳حمایت‌های اخلاقی    129
۳٫۳٫۱حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر    133
۳٫۳٫۱٫۱    آیات    133
۳٫۳٫۱٫۲    روایات    135
۳٫۳٫۲حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی    138
۳٫۳٫۲٫۱    آیات    138
۳٫۳٫۲٫۲    روایات    140
۳٫۳٫۳حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری    144
۳٫۳٫۳٫۱    آیات    144
۳٫۳٫۳٫۲    روایات    144
۳٫۳٫۴حمایت‌های قانون از زنان    147
۳٫۳٫۴٫۱    حمایت‌های جزایی    148
۳٫۴نتیجه    148
فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن    150
۴٫۱موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا    151
۴٫۱٫۱زنای بکر و بکره    153
۴٫۱٫۱٫۱    نقل روایات    154
۴٫۱٫۱٫۲    علت تبعید نشدن زن    156
۴٫۱٫۱٫۲٫۱    بیان نظرات فقها    156
۴٫۱٫۱٫۳    حد زن زناکار بکره در قانون مجازات    158
۴٫۱٫۲زنای مجنون و صغیر    158
۴٫۱٫۳زنای اکراهی    165
۴٫۱٫۳٫۱    تحقق اکراه در مرد    165
۴٫۱٫۳٫۱٫۱    نظرات مخالفین:    165
۴٫۱٫۳٫۱٫۲    نظرات موافقین    166
۴٫۱٫۳٫۱٫۳    بررسی روایات    167
۴٫۲قیادت    168
۴٫۲٫۱تعریف قیادت    169
۴٫۲٫۲مجازات قیادت    169
۴٫۲٫۲٫۱    بیان نظرات فقها    170
۴٫۲٫۲٫۲    حد قوادی زن از دیدگاه فقها    171
۴٫۲٫۲٫۳    دلایل عدم مجازات    172
۴٫۲٫۲٫۴    فلسفه قیادت    173
۴٫۲٫۲٫۵    نتیجه قیادت    174
۴٫۳محاربه    174
۴٫۳٫۱مجازات محارب    175
۴٫۳٫۱٫۱    مستندات حکم    176
۴٫۳٫۱٫۱٫۱    تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات    176
۴٫۳٫۱٫۲    جرم زن محارب از نظر فقها    176
۴٫۳٫۱٫۲٫۱    نظرات فقها‌ی اهل سنت    178
۴٫۴ارتداد    179
۴٫۴٫۱اقسام مرتد    180
۴٫۴٫۲مجازات ارتداد    181
۴٫۴٫۲٫۱    مجازات‌های مرتده    183
۴٫۴٫۲٫۱٫۱    حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه    183
۴٫۴٫۳تفاوت‌های زن و مرد در مجازات ارتداد    184
۴٫۴٫۳٫۱٫۱    اهل سنت و ادله آن‌ها    185
۴٫۴٫۴نتیجه    188
۴٫۵ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان    189
۴٫۵٫۱تازیانه    189
۴٫۵٫۲نظرات فقها    189
۴٫۵٫۲٫۱    نظرات فقهای امامیه    190
۴٫۵٫۲٫۲    نظرات اهل سنت    191
۴٫۶موارد پراکنده    191
۴٫۶٫۱حد زن باردار    192
۴٫۶٫۲مریض و مستحاضه    194
۴٫۶٫۲٫۱    نتیجه    196
نتیجه نهایی    197
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۰

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت