سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي درپيشگيري ازجرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه
حجم : 487 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 

فهرست مطالب
مقدمه     1
فصل اول(کلیات)
۱-۱بیان مسئله    7
۲-۱فرضیات    7
۳-۱اهداف    8
۴-۱روش تحقیق    8
۵-۱موانع تحقیق    9
۶-۱ساختار پژوهش    9
فصل دوم(جرم وطرق پیشگیری ازآن دراسلام )
۱-۲جرم و بزهکاری    12
۱-۱-۲تعریف جرم وانواع آن    12
۱-۱-۱-۲تعریف جرم    12
۲-۱-۱-۲ماهیت جرم در فقه اسلامی    14
۳-۱-۱-۲مفهوم اخلاقی جرم    15
۴-۱-۱-۲مفهوم اجتماعی جرم    15
۵-۱-۱-۲مفهوم دینی جرم    16
۶-۱-۱-۲برخی مصادیق جرم ازنظرسنّت    19
۲-۱-۲انواع جرائم وجنایات و نظریات فقها درباب جرم    21
۱-۲-۱-۲انواع کیفرها    22
۲-۲-۱-۲ بررسی نظر دانشمندان حقوق درمورد جرم    22
۳-۲-۱-۲اقوال فقها در مورد جرم وگناه    23
۲-۲پیشگیری از وقوع جرم درسیاست جنایی اسلام و جرمشناسی    26
۱-۲-۲ ابعاد نظری پیشگیری از جرم    27
۱-۲-۲انواع پیشگیری در اسلام    31
۱-۱-۲-۲مفهوم پیشگیری وضعی ودامنه آن    34
۲-۱-۲-۲مفهوم پیشگیری وضعی درسیاست جنایی اسلام    35
۳-۱-۲-۲پیشگیری اجتماعی    38
فصل سوم(علل افزایش جرم وبزهکاری ازدیدگاه جامعه شناسی حقوقی واسلام )
۱-۳عوامل اجتماعی و محیطی افزایش بزهکاری    42
۱-۱-۳عوامل اجتماعی افزایش بزهکاری    42
۱-۱-۱-۳محیط خانوادگی    42
۱-۱-۱-۱-۳عدم آگاهی به تربیت صحیح کودک    43
۲-۱-۱-۱-۳عدم حضور والدین    43
۳-۱-۱-۱-۳اختلاف وخشونت خانوادگی    44
۴-۱-۱-۱-۳مشکلات اقتصادی خانواده    44
۵-۱-۱-۱-۳بزهکاری یکی از اعضای خانواده    45
۶-۱-۱-۱-۳اعتیاد والدین    45
۲-۱-۱-۳مشکلات اقتصادی جامعه    47
۲-۱-۳شرایط محیطی و افزایش جرم وبزهکاری    49
۱-۲-۱-۳شهرنشینی و بزهکاری    51
۱-۱-۲-۱-۳ویژگی های اجتماعی شهرها    53
۲-۱-۲-۱-۳افزایش جمعیت شهری وکاهش نظارت عمومی    55
۳-۱-۲-۱-۳معماری شهری    54
۴-۱-۲-۱-۳حاشیه نشینی وبزهکاری    56
۲-۳عوامل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام وقران    59
۱-۲-۳عوامل دروني و شخصي    59
۱-۱-۲-۳حسد    59
۱-۱-۱-۲-۳علل و انگيزه هاي حسد    60
۲-۱-۱-۲-۳تأثيرحسد بر ارتکاب جرم وجنايت    62
۳-۱-۱-۲-۳داستان هابیل و قابیل    63
۴-۱-۱-۲-۳داستان حضرت يوسف وبرادرانش    64
۲-۱-۲-۳زياده خواهي وافزون طلبي    67
۱-۲-۱-۲-۳داستان حکم داوود    68
۲-۲-۱-۲-۳داستان اصحاب سبت    68
۳-۲-۱-۲-۳تأثير افزون طلبي وزياده خواهي بر ارتکاب به جرم وجنايت    69
۳-۱-۲-۳جهل وناداني    69
۱-۳-۱-۲-۳تأثير جهل و ناداني بر ارتکاب جرم و جنايت    70
۲-۲-۳ نقش عوامل اجتماعی و محیطی بر افزایش جرم و بزهکاری در اسلام    71        
۱-۲-۲-۳عوامل و زمینه های خانوادگی    72    
۲-۲-۲-۳دوستان و همنشینان    74
    3-2-2-3  فقر و تنگدستی    78
۴-۲-۲-۳اعانت وکمک به جرم وم جرم    81
فصل چهارم (فساد مالی و نقش وزارت اقتصاد و امور داریی در پیشگیری از آن)
۱-۴ انواع فساد مالی    87
۱-۱-۴  رشوه    88
۲-۱-۴ اختلاس    89
۳-۱-۴ پولشویی    90
۴-۱-۴  اخذ پورسانت در معاملات خارجی    91
۵-۱-۴ رانت جویی    92
۶-۱-۴ سوء استفاده از موقعیت    93
۷-۱-۴  تبعیض ‌گری    94
۲-۴ علل فساد مالی    94
۱-۲-۴  ضعف شفافیت    94
۲-۲-۴ ضعف نظارت‌های درون سازمانی    95
۳-۲-۴ شفاف نبودن مقررات– قوانین وفرایندهای مربوط    96
۴-۲-۴ ضعف نظام‌های قضایی و نظارتی    97
۵-۲-۴  نامشخص بودن منابع مالی مبارزات انتخاباتی    97
۶-۲-۴  مدیریت اجرایی ناکارآمد    98
۳-۴ آثار و پیامدهای فساد مالی    99
۱-۳-۴ پیامدهای سیاسی    100
۲-۳-۴  پیامدهای اقتصادی    101
۳-۳-۴  پیامدهای اجتماعی    102
۴-۴ راهکارهای پیشگیرانه    105
۱-۴- ۴  اصلاحات اداری    105
۱-۱-۴-۴ شفافیت و پاسخگویی    106
۲-۱-۴-۴  شایسته سالاری    111
۲-۴-۴ تقویت خودکنترلی در نیروی انسانی    115
۱-۲-۴-۴  ارتقای فرهنگ وانگیزه کارکنان    115
۲-۳-۴-۴ رعایت اخلاق و رفتارحرفه‌ای    118
نتیجه گیری     120
منابع     127
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن