سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 107 صفحه
حجم : 336 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده
امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.
پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.
بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.
واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت
 
فهرست مطالب
چکیده  1
مقدمه  2    
بخش نخست : پلیس ، بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم۶
فصل نخست : پلیس ۷
مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس ۷
گفتار اول : تعریف پلیس ۷
گفتار دوم : ساختار پلیس  8
بند اول : پلیس اداری و پلیس قضائی۸
بند دوم : پلیس عمومی و پلیس اختصاصی ۹
بند سوم : پلیس دولتی و پلیس خصوصی۱۱
بند چهارم : پلیس عمومی و پلیس محلی۱۲
مبحث دوم : اهداف و وظایف پلیس۱۳
گفتار اول : استقرار نظم و امنیت۱۳
گفتار دوم :تامین آسایش عمومی و فردی ۱۴
گفتار سوم : انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری  15
فصل دوم : بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم۱۶
مبحث اول : بزه دیده ۱۶
گفتار اول : مفهوم و اقسام بزه دیده ۱۶
بند اول : تعریف بزه دیده ۱۷
بند دوم : اقسام بزه دیده ۱۹
الف : بزه دیده حقیقی و بزه دیده حقوقی ۱۹
ب : بزه دیده مستقیم و بزه دیده غیر مستقیم۱۹
پ : بزه دیده نخستین و بزه دیده ثانویه۱۹
گفتار دوم : مبانی حقوقی حمایت از بزه دیده ۲۰
بند اول : حمایت از بزه دیده در حقوق ایران ۲۰
بند دوم :  حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی ۲۱
الف : اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان ۲۱
ب : اصول و قواعد بین المللی ناظر به عملکرد پلیس ۲۲
مبحث دوم : آسیب های ناشی از جرم ۲۴
گفتار اول : مفهوم و اقسام آسیب های ناشی از جرم۲۴
بند اول : تعریف آسیب های ناشی از جرم۲۴
بند دوم : اقسام آسیب های ناشی از جرم۲۴
الف : آسیب های مادی۲۴
۱ – آسیب های جسمانی۲۴
۲ – آسیب های مالی ۲۶
ب : آسیب های معنوی۲۷
۱ – تعریف و مصادیق آسیب های معنوی۲۷
۲ – نحوه ارزیابی آسیب های معنوی۲۹
پ : آسیب های منافع ممکن الحصول ۳۲
بخش دوم : پلیس و کاهش آسیب های ناشی ازجرم ۳۳
فصل نخست : رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده ۳۴
مبحث اول : رفتار همراه با احترام به بزه دیده۳۵
گفتار اول : استاندارد سازی رفتار پلیس  35
بند اول : منشور اخلاقی پلیس۳۵
بند دوم : منشور حقوق مراجعین به پلیس۳۶
گفتار دوم : توجه و همدردی  بزه دیده ۳۷
بند اول : توجه به نگرانی ، آلام ، دیدگاهها و نیازهای بزه دیده۳۷
بند دوم : همدردی و حفظ آبروی بزه دیده ۳۸
بند سوم : مشارکت دادن بزه دیده در فرایند کیفری۳۹
گفتار سوم : تقویت و توسعه سازمان پلیس و نهادهای حامی بزه دیده در آن۴۱
بند اول : تقویت و تجهیز سازمان پلیس۴۱
بند دوم : توسعه نهادهای حامی بزه دیده در سازمان پلیس۴۱
الف : مددکاری اجتماعی۴۱
ب : خدمات مشاوره حقوقی ۴۴
۱ – ارائه اطلاعات ضروری به بزه دیده ۴۴
۲ – ارائه اطلاعات و آموزش همگانی۴۵
مبحث دوم : حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزه دیده۴۶
گفتار اول : حفاظت از امنیت بزه دیده۴۶
بند اول : حفاظت از امنیت بزه دیده در رویاروئی با متهم۴۶
بند دوم : حفاظت از امنیت بزه دیده و شهودش در برابر تهدیدات۴۷
گفتار دوم : حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده۵۱
بند اول : تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده۵۱
بند دوم : حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده ۵۲
فصل دوم : واکنش پلیس در مقابله با جرم ۵۴
مبحث اول : آگاهی و اقدام فوری پلیس۵۴
گفتار اول : آگاهی پلیس از جرم۵۴
بند اول : دسترسی بزه دیده به پلیس و اعلام شکایت۵۴
الف : دسترسی بزه دیده به پلیس۵۵
ب : اعلام شکایت بزه دیده ۵۵
بند دوم : اعلام جرم ۵۷
الف : اعلام جرم در پاسگاه پلیس ۵۷
ب : اعلام جرم به پلیس ۱۱۰ ۵۷
بند سوم : آگاهی از جرائم مشهود۵۸
گفتار دوم : اقدام قضائی فوری پلیس۶۱
بند اول : حفظ صحنه ، آثار و دلایل جرم۶۱
الف : حفظ صحنه و معاینه محل۶۲
ب : ضبط آلات و ادوات جرم۶۳
بند دوم : تحقیق ، بازجوئی و جمع آوری ادله  64
الف : تحقیقات محلی ۶۴
ب : تفتیش اماکن و اشیاء متهم ۶۶   
پ : مراقبت از فرار یا مخفی شدن متهم ۶۹
ت : احضار و جلب و تحقیق از شهود بزه دیده۷۱
ث : نیابت قضائی در جهت حمایت از بزه دیده۷۳
بند سوم : گزارش به مقامات قضائی و اجرای تصمیمات آنان۷۴   
الف : تکمیل پرونده و تنظیم گزارش نهائی ۷۴
ب : ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی۷۶
پ : استرداد اشیا و اموال بزه دیده۸۰
مبحث دوم : پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی ۸۲
گفتار اول : پیشگیری از وقوع بزهکاری ۸۲
گفتار دوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی ۸۵
بند اول : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی زنان ۸۸
بند دوم  : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان ۹۱
بند سوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان بزه دید ۹۴  
مبحث سوم : میانجیگری کیفری پلیس۹۷
گفتار اول : اهداف میانجیگری کیفری۹۸
گفتار دوم : پلیس و عدالت ترمیمی۹۹  
نتیجه و پیشنهاد ها۱۰۱
الف : نتیجه ها۱۰۱
ب : پیشنهادها۱۰۲  
منابع و مآخذ۱۰۳  
چکیده انگلیسی ۱۰۶
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان