سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه نوستالژی در شعر شهریار، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 131 صفحه
حجم : 150 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
نوستالژی، اصطلاحی است که از روان شناسی وارد ادبیات شده است و آن را به معنی حسرت و دل تنگی بر گذشته تعریف کرده‌اند. مهدی اخوان ثالث، محمدحسین شهریار و فروغ فرخ‌زاد، شاعرانی هستند که اشعارشان سرشار از مفاهیم نوستالژیک است؛اما در عین حال تفاوت‌هایی هم بین آنان وجود دارد و هریک از این شاعران به یک جنبه از نوستالژی بیشترتوجه کرده است.ادبیات معاصر، به خاطر جریانات و شرایط حاکم برآن، زمینه ساز مفاهیم مختلف نوستالژی بوده است و این سه شاعر نیز از افراد خاص این دوران هستند که از شرایط موجود متأثر شدهاند و این امر نمودهای مختلف نوستالژی را دراشعار آنان به وجود آورده است. اخوان ثالث، شرف وعزت ایران را در گذشته های دور می بیند وبه همین دلیل همیشه در حسرت روزگاراران پراقتدار گذشته است.فرخزاد هم شاعری است که شرایط اجتماعی اورا بهیأس و بدبینی کشانده است واین را درفضای بسیاری از شعرهای او می بینیم و شهریار که شکست عشقی می خورد، سراسر دیوانش سرشار از غم هجران ودوری از معشوق می شود.این پژوهش برآن است تابه بررسی مفاهیم مختلف نوستالژی درشعر معاصر فارسی ودر اشعار این سه شاعر معاصر بپردازد وعلل روی آوردن آنان را به نوستالژی توضیح دهد وهمچنین در ضمن مقایسه آنان با یکدیگر، میزان تأثیر پذیری هر یک را ازشاعران ونویسندگان غربی بررسی کند.
کلیدواژه:
نوستالژی،غم غربت، ،شعرمعاصرفارسی،مهدی اخوان ثالث،شهریار،فروغ فرخزاد.
 
فهرست مطالب
مقدمه     1
فصل اول (کلیات)    
۱-۱- تاریخچه نوستالژی    3
۱-۲-تعریف  نوستالژی    4
۱-۳- نوستالژی در مکتب ادبی رومانتیک    5
۱-۳-۱- ویکتور هوگو    5
۱-۴- بودلر    7
۱-۵- سارتر     9
۱-۶-نوستالژی در ادبیات سنتی    10
۱-۶-۱-رودکی    10
۱-۶-۲-فرخی سیستانی    11
۱-۶-۳-فردوسی    12
۱-۶-۴-خاقانی    13
۱-۶-۵-حافظ    13
۱-۷-ادبیات معاصر    14
۱-۸-شعر نو    15
۱-۹-چند فرق شعر نو و سنتی    16
۱-۱۰-دوره بندی تاریخی شعر نیمایی    17
۱-۱۰-۱-ویژگی دوره اول از ۱۳۰۴ تا شهریور ۱۳۲۰ ش.    17
۱-۱۰-۲-ویژگی دوره دوم از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲    18
۱-۱۰-۳-ویژگی دوره سوم از سال ۳۲ تا ۴۲ ش. (قیام ۱۵ خرداد)    18
۱-۱۰-۴-دوره چهارم از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ ش. (انقلاب اسلامی)    19
۱-۱۱-نگاهی به  حزب توده    19
۱-۱۲-بررسی کودتای ۲۸ مرداد    21
فصل دوم: اخوان ثالث    
۲-۱-زندگی نامه اخوان ثالث    24
۲-۲-شعر اخوان    26
۲-۳-کتاب شناسی آثار اخوان     29
۲-۴-نگاهی به دفترهای شعری اخوان    30
۲-۵-سال شمار زندگی اخوان    33
۲-۶-در مورد تخلص اخوان به م. امید    35
۲-۷-جلوه های نوستالژی در اشعار اخوان    35
۲-۷-۱-نوستالژی غم غربت    36
۲-۷-۲-نوستالژی دوران باستان    38
۲-۷-۳-نوستالژی دوری از معشوق    51
۲-۷-۴-نوستالژی دوران جوانی    57
فصل سوم: فروغ فرخزاد    
۳-۱-زندگی نامه    62
۳-۲-فروغ و شعر او    64
۳-۳-نگاهی به دفترهای شعری فروغ    66
۳-۴-جلوه های نوستالژی در اشعار فروغ    68
۳-۴-۱-نوستالژی دوری از معشوق    68
۳-۴-۲-نوستالژی دوران کودکی و نوجوانی    75
۳-۴-۳-نوستالژی یأس و ناامیدی (پوچی)    78
فصل چهارم: شهریار    
۴-۱-زندگی نامه    89
۴-۲-شعر شهریار    91
۴-۳-جلوه های نوستالژی در شعر شهریار    93
۴-۳-۱-نوستالژی دوری از معشوق    93
۴-۳-۲- نوستالژی غم غربت    101
۴-۳-۳-نوستالژی دوران کودکی و نوجوانی    106
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری    
۱۱۸
فهرست منابع
چکیده انگلیسی    119
۱۲۲

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت