سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه هفت اقلیم عشق در اشعار عطار و مولانا
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 142 صفحه
حجم : 150 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده 
 آنچه در این مقال آمده و پیش روی شما فرهیختگان گرامی قرار دارد گوشه ای از عرفان ناب اسلامی است که اهل طریقت و بصیرت آن را در هفت شهر عشق و یا هفت اقلیم در ادبیات کُهن یافته و بر آن پرداخته اند.هر چند شرح و بیان وادی پر سوز و گداز عشق و بخصوص تامل و تفحصّ در احوال عارفان واصل و دل در گرو عشق نهاده کاریست بس مُشکل که علمی بالاتر می طلبد در توان و بضاعت این کمترین نمی گنجد. لکن بر حسب وظیفه و تکلیف آنچه در چنته خیال داشته به بیان ارکان حَقّه وادی پر شور عشق گردیدم که در اینجا علاوه بر هفت وادی نقبی هم به شرح احوال عارفان نامی و بنیانگذاران هفت اقلیم بطور اختصار زده شد و بیان گردید.
در مورد واژه هفت و عدد  هفت و قداست آن از نظر قرآن کریم و اقوال دیگر تحقیقی انجام پذیرفت که بطور مختصر و موجز درج گردید. لازم دیدم شرح مختصری از زندگی جناب عطار و مولانا بخصوص اهل عرفان و پیدایش آن در ایران اسلامی از نظر عارفان ایرانی گریزی به دنیای احوال عارفان انجام پذیرد که در این نوشتار ملاحظه خواهید فرمود. امید که نقصان آن را خرده نگیرند و بر بضاعت اندک این حقیر ببخشایند.
من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست       تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی 
واژگان کلیدی: هفت اقلیم، عشق، عطار، مولانا 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۲ بیان مساله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰ 
۱-۵ سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۶ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰ 
۱-۷ هفت وادی………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۸ ویژگی سخن عطار …………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۱-۹ معرفی آثار عطار ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۱-۱۰ گزیده ای از اشعار عطار نیشابوری ……………………………………………………………………………………….۱۹
۱-۱-۱۱ تذکره نویسان به گونه ای دیگر احوالات شیخ فریدالدین را بیان نموده اند …………………..۲۶
فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵ 
۲-۱پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۲ مروری بر پژوهش های پیشین ………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۳ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۴ابزار گردآوری……………………………………………………………………………………………………………………۳۷
فصل سوم( خلاصه ای از زندگینامه عطار)………………………………………………………………………………………۳۸
۳-۱ خلاصه ای از زندگینامه عطار نیشابوری ………………………………………………………………………………..۳۹
۳-۲ شرح مختصری از احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ……………………………………………………..۴۲
۳-۳ بررسی جایگاه عشق در اشعار عطار نیشابوری ……………………………………………………………………….۴۷
فصل چهارم یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۵۷
۴-۱بخش اول) انواع عشق ………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۲ عشق انسانی و اقسام آن …………………………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۳ عشق غریزی که در حیوانات نیز هست ………………………………………………………………………………….۵۸
۴-۴ عشق عرفانی ……………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۴-۵ هفت اقلیم عشق (مرگ عشق) ……………………………………………………………………………………………….۶۷
۴-۶ مراحل هفت گانه عرفان ایرانی………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۷ پله پله تا ملاقات خدا  ……………………………………………………………………………………………………………82
۴-۸ چطور توانست تبتل تا فنا را پیدا نماید …………………………………………………………………………………۸۲
۴-۹ تبتل تا فنا از دیدگاه مولانا چیست ………………………………………………………………………………………..۸۲
۴-۱۰ چطور به مرحله تبتل تا فنا رسید ………………………………………………………………………………………۸۲
 بخش دوم) ویژگی عدد هفت در نزد بزرگان ایران زمین…………………………………………………۹۶
۴-۲-۱جایگاه ویژه عدد مقدس هفت در نزد بزرگان ایران زمین …………………………………………………۹۶
۴-۳-۱بخش سوم) وجه تسمیه عدد هفت ………………………………………………………………………………….۱۰۷
۴-۳-۲وجه تسمیه عدد هفت از نظر قرآن کریم و اقوام دیگر ……………………………………………………۱۰۷
۴-۳-۳عدد هفت در امور دینی ……………………………………………………………………………………………………۱۰۷
 4-3-4(الف) سبع و سبعه در قرآن کریم …………………………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۳-۵ (ب) عدد هفت در روایات ………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۴-۳-۶دو نمونه از آیات قرآن در مورد عدد هفت ……………………………………………………………………….۱۰۹
۴-۳-۷هفت سلام قرآنی ……………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۴-۳-۸هفت خاصیت خرما ……………………………………………………………………………………………………۱۱۵
۴-۳-۹خواندن هفت مرتبه جهت حاجت دنیوی و اخروی …………………………………………………………۱۱۵
۴-۳-۱۰طواف هفت گانه آدم و حوا به دور خانه خدا …………………………………………………………………۱۱۵
۴-۳-۱۱فرهنگ معین (داستان حضرت یوسف در مورد خواب پادشاه وقت ………………………………۱۲۰ 
فصل پنجم (زندگینامه حضرت مولانا جلال الدین رومی) …………………………………………………………..۱۲۲
۵-۱ عشق از دیدگاه حضرت مولانا جلال الدین…………………………………………………………………………..۱۲۳
فصل ششم  نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
۶-۱نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶
۶-۲ منابع …………………………………………………………………………………………………………………۱۲۷

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت