سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 200 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
آنچه که فرهنگ یک جامعه را پاس می دارد وسبب رشد وتعالی و انتظام زندگی انسان می گردد؛ پایبندی به هنجارها وسنتهای حکیمانه ای است که دین برای انسان تعیین کرده است.ولی از آنجایی که ممکن است بنا به عوامل مختلف  (امیال نفسانی، زمان و مکانهای مختلف، نوع حکومتها وگوناگونی فرهنگ ها…) هنجارهای الهی تغییر کند؛ به طوری که منجر به گسترش انحرافات و بی تعهدی ها گردد، لذا باید به تقویت هنجارها پرداخت تا بدین وسیله فرهنگ اسلامی در جامعه حاکم گردد. بدین منظور  این پژوهش با روشتحلیلی توصیفی، بانگاهی به بیانات  ورفتارهای عملی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می باشد.در پیغنی- سازی فرهنگو انتقال ارزشها وهنجارها، به نقش دین وارکان آن  اشاره دارد. لذا به ذکر پیامدهای ویرانگر هنجار گریزی وعوامل مؤثر در ایجاد آن می پردازد. بر این اساس باز شدن راه گناه، بی محتوا شدن دین، کاهش انسجام اجتماعی وتحریف فرهنگ از جمله آثارهنجارگریزی است.همچنین انواع محرومیتها (اعم از جسمی وروحی، عدم سلامت خرد وبصیرت ) وفشارهای ناشی از محیطهای آلوده(رفتارهای تضاد آمیز، ظلم وتجاوز به حقوق مادی ومعنوی انسان ها…)به عنوان مهمترین عوامل زمینه ساز ناهنجاری ها معرفی شده است که این مسأله سبب می شود افراد حساسیت خود را نسبت به رعایت هنجارها از دست بدهند ویا با کراهت آنها را انجام دهند ونهایتا خود را از قید هنجارها رها کنند وهنجارگریز گردند. لذا می بایست در مقابل ناهنجاریها برخورد نمود. در این راستا موضع گیری امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده از دو شیوه و رفتار سازگارانه وقاطعانه می باشد. نتیجه آنکه برای مصون ماندن جامعه از آسیب و پایبندی ومرزبانی از هنجارها،بایدانگیزهی عمل به هنجارها را تقویت نمود  ونیز با نظارت های مؤثر در ابعاد مختلف در جهت تداوم بخشیدن به هنجارها تلاش کرد.
کلید واژه ها: هنجار، سنت، هنجارگريزی، فرهنگ، جامعه
 
 
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
۱-۱٫تبیین موضوع تحقیق و اهمیت آن………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۲٫بیان سؤالات اصلی و فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………….۶
۱-۲-۱٫سؤالات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۲-۲٫سؤالات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۳٫فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۴٫پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………..۷
۱- ۵ .روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۶٫ محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷ . واژه ها و اصطلاحات مهم و کاربردی………………………………………………………………………………………….۸
  1-7-1.هنجار……………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۷-۲٫تعریف جامعه………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۷-۳٫فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۷-۴٫هنجارهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۷-۵٫هنجارهای دینی………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۷-۶٫مفهوم هنجار از دیدگاه نهج البلاغه………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۷-۶-۱٫سنت……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۷-۶-۲٫آداب…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۱-۷-۶-۳٫عرف……………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۱-۷-۶-۴٫خیر……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۱-۷-۷٫ نابهنجاری، کجرو و کجروی……………………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۷-۸٫مفهوم هنجارگریزی از دیدگاه قرآن وامیرالمؤمنین علیه السلام…………………………………………………..۱۹
فصل دوم:رابطه ی جامعه، فرهنگ وهنجارها
۲-۱٫ضرورت زندگی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۲٫فرهنگ زیر بنای جامعه……………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۳٫تأثیر عوامل فرهنگی بر دگرگونی اجتماعی…………………………………………………………………………………۲۷
۲-۴٫دین عامل تغییرات فرهنگی اجتماعی………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۵٫ارتباط هنجار با فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۶٫غنی سازی فرهنگ وجامعه……………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۶-۱٫تشکیل حکومت دینی…………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۶-۱-۱٫ اعتقادات………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۶-۱-۲٫رفتار به عدالت……………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۶-۱-۲-۱٫درک زمان و نیازهای متغیر انسان………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۶-۱-۲-۲٫ شناخت انسان…………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۶-۱-۲-۳ .اجرای عدالت زمینه ساز ارتباط انسان با خدا……………………………………………………………………۳۸
۲-۶-۱-۳٫ ایجادامنیت …………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۶-۱-۳-۱٫رابطه ی امنیت و عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۶-۲٫معیار و سنجش هنجارها………………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۶-۳٫شناخت منشأ هنجارها…………………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۶-۳-۱٫ رابطه بین ارزشها و هنجارها……………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۶-۳-۲٫جایگاه ارزشها……………………………………………………………………………………………………………….۴۲
الف)ارزشهای فطری……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
ب) ارزشهای غیرفطری و اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۶-۴٫شیوه های شناخت هنجارهای مطلوب اجتماعی و ارزیابی آنها…………………………………………………….۴۴
۲-۶-۴-۱٫عقل سلیم……………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۶-۴-۱-۱٫به حکم عقل، ترجیح حکم الهی بر حکم جاهلیت…………………………………………………………….۴۵
٢-۶-۴-۲٫تجربه و عبرت پذیری……………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۶-۴-۳٫الگوهای صحیح دینی……………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۶-۴ -۴٫مطابق با فطرتِ حیات بخش…………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۶-۵٫معیار گزینش برای متصدیان فرهنگ وهنجار آفرینان………………………………………………………………..۵۳
۲-۶-۶٫پیامد و آثار هنجارگریزی……………………………………………………………………………………………………۵۵
۲-۶-۶-۱٫باز شدن راه گناه و فساد در جامعه………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۶-۲-۲٫بی محتوا شدن دین و رشد و تربیت ناکارآمد……………………………………………………………………….۵۸
۲-۶-۲-۳٫سلب اعتماد عمومی………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۲-۶-۲-۴٫کاهش انسجام اجتماعی و گسیخته شدن قواعد و رسوم اجتماعی……………………………………………۶۰
۲-۶-۲-۵٫پدید آمدن فتنه………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۲-۶-۲-۶٫تحریف و تخریب فرهنگ……………………………………………………………………………………………….۶۳
۲-۶-۲-۷٫عذاب الهی وهلاکت جامعه……………………………………………………………………………………………..۶۴
نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
فصل سوم:ریشه ها وعوامل هنجارگریزی
۳-۱٫محرومیت از سلامت جسم وجان………………………………………………………………………………………………۶۷
۳-۱-۱٫تفاوتهای فردی وتأثیر متقابل جسم وروح……………………………………………………………………………….۶۸
۳-۱-۱-۱٫ تفاوتهای جسمانی وارتباط آن باوراثت………………………………………………………………………………۶۹
۳-۱-۱-۲٫بیماریهای جسمی و روحی………………………………………………………………………………………………۷۱
۳-۱-۱-۲-۱٫غذاهای  غیرطیب……………………………………………………………………………………………………….۷۲
۳-۱-۱-۲-۲٫ برآورده نشدن نیازهای روانی  واختلالات شخصیتی…………………………………………………………۷۳
الف) نبود احترام و توجه کافی…………………………………………………………………………………………………………۷۴
ب) تمسخر گرفتن افراد…………………………………………………………………………………………………………………۷۴
ج) نسبتهای ناروا دادن……………………………………………………………………………………………………………………۷۵
د)عدم توجه به  تفاوتهای زیستی و روانی زن ومرد……………………………………………………………………………….۷۶
۳-۱-۱-۳٫به ظهور رسیدن استعداد های منفی…………………………………………………………………………………….۷۷
۳-۱-۱-۳-۱٫رذائل اخلاقی و خصلت های ناپسند………………………………………………………………………………۷۸
الف) هواپرستی…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
ب) عجب و خودپسندی…………………………………………………………………………………………………………………۷۹
ج) لجاجت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
د)حسد……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
ه)دروغگویی………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
و) خشم و غضب…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
ز)حرص و طمع……………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۲٫محرومیت از سلامت خرد وبصیرت…………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۲-۱٫عدم تفکرصحیح……………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲-۲٫  شتابزدگی……………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۲-۳٫ اکتفا به شنیده ها………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۳-۲-۴٫معیار قرار دادن خویش……………………………………………………………………………………………………….۸۶
۳-۲-۵٫عادت به خرافه گرایی و عقاید بی اساس…………………………………………………………………………………۸۷
۳-۲-۶٫شک وگمان……………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۲-۷٫حب وبغض………………………………………………………………………………………………………………………۸۸
۳-۲-۸ . دلیل تراشی و نپذیرفتن واقعیات…………………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۲-۹٫عدم شناخت کافی از دین…………………………………………………………………………………………………….۸۹
۳-۲-۹-۱٫رابطه میان عقل ودین………………………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۲-۹-۲٫اختلاف وبرداشتهای ناصحیح از دین………………………………………………………………………………….۹۰
۳-۲-۹-۲-۱٫نبود معرفت توحیدی………………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۲-۹-۲-۲٫گمراهی و لغزش خواص……………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۲-۹-۲-۳٫ برداشت اشتباه عموم مردم ازمتدینین……………………………………………………………………………..۹۴
۳-۲-۱۰٫عدم شناخت کافی از دنیا…………………………………………………………………………………………………..۹۵
۳-۲-۱۰-۱٫دنیا صحنه ی تضاد………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۳-۲-۱۰-۲ تشابه امور دنیوی………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۳-۲-۱۰-۳ .دنیا میدان امتحان و آزمایش…………………………………………………………………………………………..۹۸
۳-۲-۱۰-۴٫دنیا میدان گول زدن و گول خوردن………………………………………………………………………………….۹۹
۳-۳ . اجتماع آلوده و بی بهره از مناسبات حکیمانه……………………………………………………………………………….۹۹
۳-۳-۱٫رفتارهای تضاد آمیز در جامعه…………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۳-۳-۱-۱٫تضاد خواسته های  مردم ورهبری…………………………………………………………………………………….۱۰۲
۳-۳-۱-۲٫تضاد در رفتارها در قالب های مختلف نفاق………………………………………………………………………..۱۰۳
۳-۳-۲٫ بی تفاوتی………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۳-۳-۲-۱٫عوامل بی تفاوتی………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
الف) بی برنامگی و اندازه نداشتن……………………………………………………………………………………………………۱۰۵
ب) یأس و ناامیدی از اصلاح…………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
ج)عادت پذیری و خو گرفتن به رفتارها…………………………………………………………………………………………..۱۰۶
……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷ د ) بی دینی
ه ) بی حیایی و بی شرمی……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
و)سستی و مسامحه در امر به معروف ونهی از منكر……………………………………………………………………………۱۰۸
ز)ذلت پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
ح) نبود نظام پاداش وجزا و تساوی نیکوکار و بدکار ………………………………………………………………………….۱۰۹
۳-۳-۳٫روش حکومتداری……………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
۳-۳-۳-۱٫ دلایل ناپایداری حکومت ها ………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۳-۳-۳-۱-۱٫عدم مشروعیت………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
۳-۳-۳-۱-۲٫عدم مقبولیت…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۳-۳-۳-۱-۳٫ ظلم وتجاوز به حقوق مادی ومعنوی انسانها………………………………………………………………….۱۱۳
الف) قوانین ناعادلانه……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴
ب) نبود جایگاه اجتماعی مناسب برای انسانهای باکفایت……………………………………………………………………۱۱۵
ج) گسترش فقر و اختلاف طبقاتی…………………………………………………………………………………………………۱۱۶
۳-۴ . فشار و جبر حوادث وپیروی اکثریت از شیوه ی رفتارهای اجتماعی………………………………………………۱۲۰
۳-۴-۱٫تأثیرات رسانه بر رفتارهای اجتماعی…………………………………………………………………………………….۱۲۱
۳-۴-۲٫ بهره گیری رهبر جامعه از روشهای زورمدارانه و اجبار…………………………………………………………….۱۲۱
۳-۴-۲-۱٫ زور واجبار روشی برای کسب قدرت……………………………………………………………………………..۱۲۲
۳-۴-۳٫همشکلی با اکثریت برای کسب رضایت عموم جامعه …………………………………………………………….۱۲۶
۳-۴-۳-۱٫انتخاب نادرست الگوها…………………………………………………………………………………………………۱۲۷
۳-۴-۳-۲٫عدم رعایت حد و مرزها………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۳-۴-۳-۲-۱٫ترویج فر هنگ قوم گرایی وشخصیت پرستی……………………………………………………………….۱۲۹
۳-۵ .تغییرات ناگهانی………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
۳-۵-۱٫تغییر رژیم و حکومت ها……………………………………………………………………………………………………۱۳۱
۳-۵-۲٫ نوآوری ها……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱
۳-۵-۳٫ مهاجرت ها وتقابل فرهنگ و اعتقادات مختلف……………………………………………………………………..۱۳۲
نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵
فصل چهارم:سیره امام علی علیه السلام در برخورد با ناهنجاری ها
۴-۱٫سازگاری……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۷
۴-۱-۱٫جایگاه سازگاری ومدارا……………………………………………………………………………………………………۱۳۸
۴-۱-۱-۱٫مدارا جلوه ای از رحمت الهی…………………………………………………………………………………………۱۳۸
۴-۱-۱-۲٫ رفق و مدارا و افزایش ایمان……………………………………………………………………………………………۱۳۸
۴-۱-۱-۳٫ مدارا و مأموریت انبیاء…………………………………………………………………………………………………..۱۳۹
۴-۱-۲٫ سازگاری و هماهنگی با تغییرات زمان…………………………………………………………………………………۱۳۹
۴-۱-۲-۱٫ عدم اعتماد مطلق به روزگار و زمان…………………………………………………………………………………۱۴۰
۴-۱-۲-۲٫ داشتن بصیرت و بینش صحیح نسبت به دنیا………………………………………………………………………۱۴۰
۴-۱-۲-۳٫ عدم مخالفت با دستورات دین……………………………………………………………………………………….۱۴۳
۴-۱-۲-۴٫ سازگاری وهماهنگی با توانایی های افراد…………………………………………………………………………۱۴۴
۴-۱-۲-۵٫ سازگاری و هماهنگی با فرهنگ جامعه…………………………………………………………………………..۱۴۵
۴-۱-۳ .آثار مثبت هنجارپذیری وسازگاری در جامعه……………………………………………………………………….۱۴۶
۴-۱-۳-۱٫ سامان دهی امور………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶
۴-۱-۳-۲٫ ایجاد روحیه ی عدالت پذیری و حفاظت از آنها………………………………………………………………..۱۴۶
۴-۱-۳-۳٫ محبوبیت و دور ساختن اسباب دشمنی    
۴-۱-۳-۴٫ تقویت ارتباطات فردی اجتماعی    
۴-۱-۳-۴-۱٫ رأفت و عطوفت……………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
۴-۱-۳-۴-۲٫ تحمل و بردباری…………………………………………………………………………………………………….۱۵۰
۴-۱-۳-۴-۳٫ تغافل وگذشت………………………………………………………………………………………………………۱۵۱
۴-۱-۳-۴-۴٫ حسن ظن به دیگران………………………………………………………………………………………………..۱۵۳
۴-۱-۳-۴-۵٫ همدلى و خیرخواهى………………………………………………………………………………………………۱۵۴
۴-۱-۳-۴-۶٫ فروتنى و احترام به دیگران……………………………………………………………………………………….۱۵۵
۴-۲٫ واکنش و برخورد قاطعانه……………………………………………………………………………………………………..۱۵۶
۴-۲-۱٫ پیکار همه جانبه با اهریمن جهل و بیسوادی…………………………………………………………………………..۱۵۷
۴-۲-۱-۱٫ وجود عالمان و پیوندمیان علم و عمل……………………………………………………………………………..۱۵۸
۴-۲-۱-۲٫ شناخت ناهنجاریها……………………………………………………………………………………………………۱۵۹
۴-۲-۱-۳٫ توجه به نوع علم و دانش………………………………………………………………………………………………۱۶۰
۴-۲-۲٫ تغییر وشكستن سنت ها واندیشه های غلط…………………………………………………………………………..۱۶۰
۴-۲-۲-۱٫ مقابله با فرهنگ رابطه محوری………………………………………………………………………………………۱۶۰
۴-۲-۲-۲٫ مقابله با فرهنگ  نیرنگ ورزی………………………………………………………………………………………۱۶۱
۴-۲-۲-۳٫ مبارزه با سنت عیب جویی و نسبت ناروا دادن…………………………………………………………………….۱۶۲
۴-۲-۲-۴٫ مقابله با سنت تکریم پادشاهان……………………………………………………………………………………….۱۶۲
۴-۲-۲-۵ .مقابله با سنت پذیرش هدیه، در میان کارگزاران………………………………………………………………..۱۶۳
۴-۲-۲-۶٫ مبارزه با رهبانیت و تحریف زهد…………………………………………………………………………………….۱۶۳
۴-۲-۲-۷٫ مبارزه با تحریف قضا وقدر……………………………………………………………………………………………۱۶۴
۴-۲-۳ .ریشه کن ساختن گناهان………………………………………………………………………………………………….۱۶۵
۴-۲-۳-۱٫ استقامت و پایداری در برابر امیال نفسانی…………………………………………………………………………۱۶۵
۴-۲-۳-۱-۱٫ دگرگونی عادات و خوی های ناپسند………………………………………………………………………….۱۶۶
۴-۲-۳-۱-۲٫تعصب در صفات شایسته…………………………………………………………………………………………..۱۶۷
۴-۲-۳-۱-۳٫ مداومت به عمل صالح……………………………………………………………………………………………..۱۶۸
۴-۲-۳-۲٫ تأثیر گذاری در شرایط مختلف جامعه…………………………………………………………………………….۱۶۸
۴-۲-۴٫ قاطعیت در اجرای عدالت………………………………………………………………………………………………….۱۷۲
۴-۲-۴-۱٫ اجرای عدالت بدون درنظرگرفتن مصلحت………………………………………………………………………۱۷۲
۴-۲-۴-۲٫ اجرای عدالت بدون در نظر گرفتن منفعت طلبی ها…………………………………………………………….۱۷۳
۴-۲-۴-۳٫ موضع گیری سرسختانه در برابر تضاد طبقاتی و بی عدالتی ها………………………………………………۱۷۵
۴-۲-۴-۴٫ حساسیت نسبت به بیت المال………………………………………………………………………………………..۱۷۵
۴-۲-۴-۵٫ مخالفت با خونخواران و مفسدان دولت…………………………………………………………………………..۱۷۶
۴-۲-۴-۶ .کیفر کارگزاران خیانت پیشه………………………………………………………………………………………..۱۷۷
۴-۲-۴-۷٫ قاطعیت دراجرای حدود و احکام الهی…………………………………………………………………………….۱۷۷
نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۹
فصل پنجم: راهکارها و نتایج
۵-۱٫ ایجاد فضای رغبت و انگیزه……………………………………………………………………………………………………۱۸۱
۵-۱-۱٫ بهره برداری صحیح از اراده……………………………………………………………………………………………….۱۸۲
۵-۱-۲٫ ایمان وانگیزه ی الهی داشتن………………………………………………………………………………………………۱۸۴
۵-۱-۲-۱٫ راه های تقویت انگیزه های الهی…………………………………………………………………………………….۱۸۵
الف)محبت وعشق به خداوند………………………………………………………………………………………………………..۱۸۵
ب)احساس حضورخداوند…………………………………………………………………………………………………………..۱۸۵
ج)اعتقاد به منجی بشریت……………………………………………………………………………………………………………..۱۸۶
 د)اشتیاق به بهشت وترس از آخرت……………………………………………………………………………………………….۱۸۶
۵-۱-۳٫ پاداش وكیفرها ی دنیوی در برانگیختن انگیزه ها……………………………………………………………………۱۸۷
۵-۱-۳-۱٫ عوامل اثر گذار در پاداش ها و کیفر ها…………………………………………………………………………….۱۸۹
۵-۱-۴٫  قرارگرفتن در مسیر رقابت های سالم همراه با تقوا…………………………………………………………………۱۹۲
۵-۱-۵٫ ارائه الگوهای عملی وجهت گیری مطابق آنها………………………………………………………………………۱۹۳
۵-۱-۵-۱٫ رعایت حد وحدود در الگو پذیری…………………………………………………………………………………۱۹۴
۵-۱-۵-۲٫ مسئولیت خطیر الگوها…………………………………………………………………………………………………۱۹۴
۵-۱-۵-۲-۱٫ ساده زیستی الگوها زمینه ی عمل به هنجارها………………………………………………………………..۱۹۴
۵-۱-۵-۲-۲٫ هماهنگی گفتار وکردار در الگوها……………………………………………………………………………..۱۹۵
۵-۲٫ نظارت در ابعاد مختلف زندگی………………………………………………………………………………………………۱۹۶
۵-۲-۱٫ بازرسی، نظارت و کنترل اجتماعی اثرگذار…………………………………………………………………………..۱۹۷
۵-۲-۱-۱٫ مقبولیت نظام کنترل و نظارت………………………………………………………………………………………..۱۹۷
۵-۲-۱-۲٫ رعایت حداعتدال و میانه روی در نظارت…………………………………………………………………………۱۹۸
۵-۲-۱-۳٫ نظارت مسئولین جامعه بر رفتارهای مردم…………………………………………………………………………۱۹۸
۵-۲-۱-۴٫ نظارت همگانی و عمومی مردم بر مسئولین………………………………………………………………………۱۹۹
۵-۲-۲٫ نظارت وآموزشهای همگانی از سوی نهادهای مختلف اجتماعی………………………………………………۲۰۱
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۵
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۳
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل