سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه ویرایش متون برنامه ای در رسانة ملّی (صدا و سیما)
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 177 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
رسانه های صوتی و تصویری به علّت فراگیری و مخاطب محوری همه روزه با تعداد کثیری از مردم در ارتباط  است تا جایی که رشد و توسعه فن آوری های نوینی چون اینترنت نتوانسته است جایگاه آنها را تضعیف کند. مردم در اقصی نقاط جهان همه روزه با رخدادهایی آشنا می شوند که گاهی ده ها ساعت جغرافیایی(با هواپیما) از آنها فاصله دارند. روزنامه ها، اینترنت، کتاب ها و نشریات مختلف هرکدام سهمی در این اطلاع رسانی ایفا می کنند اما بخش  عمده این وظیفه را رادیو – تلویزیون به دوش می کشند. با وجود این دیگر نقش و اهمیت اطلاع رسانی با امواج رادیو- تلویزیونی برکسی پوشیده نیست. با گسترش علوم روز در میان جوامع و وارد ساختن دستاوردهای محققان از اقصی نقاط جهان، واژگان و عبارتهایی وارد زبان می شود که معادل سازی برای آنها نیازمند دقّت نظر و تحقیق در پیشینه ی زبان است. زبان معیار در رسانه ویژگیهای خاصّ خود را دارد، چراکه از سویی وظیفه پاسداشت زبان فارسی را به دوش می کشد و از سوی دیگر با مخاطبانی هم عصر مواجه است که زبان ساده و سلیس را از رسانه مطالبه می کنند. حرکت در میان این دو جریان کاری بزرگ و ارزنده است بدین معنا که در این ارتباط هم ادبیات ملی کشور از آفات مصون بماند و هم به روز باشد و ارتباط را آسان و در عین حال گیرا و تأثیرگذار نماید.
روش کار نگارنده در تدوین این رساله، بهره گیری از مشاهدات عینی و تجزیه و تحلیل اشکالات ویرایشی در حوزه رسانه بوده است لذا یافته های تحقیق برای فعالان عرصه اطلاع رسانی جنبه کاربردی دارد. بررسی ویژگیهای ویراستار، عوامل عدول از زبان معیار در رسانه ملّی، مهم ترین اشکالات دستوری در زبان رسانه، ویرایش متون نظم، دستور خط فارسی و نقطه گذاری و نشانه گذاری متون مکتوب از جمله نتایج مهم این پژوهش است.
واژگان کلیدی: زبان معیار  ، نقطه گذاری ، ویراستار ، ویرایش ، صدا و سیما ، زبان رسانه  

فهرست مطالب
مقدمه    1
فصل اول: کلیات  تحقیق
۱-۱-بیان مسئله    7
۱-۱-۱- انواع ویرایش:    8
۱-۱-۱-۱-نمونه خوانی    9
۱-۱-۱-۲-نسخه پردازی    9
۱-۱-۱-۳-ویرایش محتوایی    9
۱-۱-۱-۴-ویرایش تخصّصی    9
۱-۱-۱-۵-ویرایش زبانی    9
۱-۲- اهمّیّت تحقیق    10
۱-۳- اهداف تحقیق    11
۱-۴- پرسشهای تحقیق    12
۱-۵- فرضیّات تحقیق    12
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- پیشینة تحقیق    15
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- روش تحقیق    18
۳-۲- ابزار گردآوری مطالب    19
۳-۳- نحوة تجزیه و تحلیل    19
فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
۴ -۱- خصوصیّات و ویژگیهای ویراستار    22
۴-۱-۱- انتقادپذیری    22
۴-۱-۲-عملکرد حرفه ای    23
۴-۱-۳- تعامل و همفکری با نویسنده    23
۴-۱-۴- احترام گذاشتن به نویسنده    24
۴-۱-۵- انعطاف پذیری    25
۴-۱-۶- علاقه به مطالعه    25
۴-۱-۷- قدرت نویسندگی    27
۴-۱-۸- دانش ادبی و دسترسی به منابع موردنیاز    27
۴-۱-۸-۱- اشکالات ویرایشی مرتبط با زبان عربی    29
۴-۱-۸-۲- واج نویسی    33
۴-۱-۹-  شناخت سبک نویسنده    33
۴-۲- برخی عوامل عدول از زبان معیار در رسانة ملی    36
۴-۲-۱- ورود عناصر زبانی متروک، منسوخ یا مهجور    36
۴-۲-۲- اصرار بر سره نویسی    38
۴-۲-۳- القای فضل و دانش به مخاطبان    39
۴-۲-۴- بی توجّهی به بارِ عاطفیِ کلمات    42
۴-۲-۵- گفتار به شیوة قدما    42
۴-۲-۵-۱- نمونه های تبدیل واج در زبان فارسی    47
۴-۲-۶- بی توجّهی به ضرورت های رسانة همراه    50
۴-۲-۷- ورود صنایع و ظرایف ادبی در زبان رسانه    53
۴-۲-۸- اطناب مملّ و ایجاز مخلّ    58
۴-۲-۹- تنافر حروف و کلمات، ضعف تألیف و تعقید، کثرت تکرار و تتابع اضافات    60
۴-۲-۱۰- برخی اشکالات ویرایشی که منطق درستی ندارند    63
۴-۲-۱۱- نبود صحّت و دقّت در اطلاع رسانی    67
۴-۲-۱۱-۱- آمار و ارقام    68
۴-۲-۱۲- حشو    69
۴-۲-۱۲-۱- شبیهِ … می مونه    71
۴-۲-۱۲-۲- جملاتِ استدراکیه    71
۴-۲-۱۳- شکسته نویسی    72
۴-۲-۱۴- ترجمة غیراصولی    75
۴-۲-۱۴-۱- گرته برداری    79
۴-۲-۱۵- بیان متکلّفانه    81
۴-۲-۱۶- پیام رسانی مستقیم    84
۴-۲-۱۷- بی توجّهی به اصل بهگزینی واژه    85
۴-۳- اشکالاتِ ویرایشیِ مربوط به دستور زبان فارسی    94
۴-۳-۱- «را»ی مفعولی    94
۴-۳-۲- وجه وصفی    99
۴-۳-۲-۱- شرایط به کارگیریِ وجهِ وصفی    99
۴-۳-۳- به کار بردن صیغة فعلی ناتمام    100
۴-۳-۴- ساخت قید های تنوین دار به سیاق عربی    102
۴-۳-۵- صیغة مجهول    103
۴-۳-۶- اشکالِ نگارشی مربوط به اسمهایِ مصدر مختوم به «ها»ی بیان حرکت    106
۴-۳-۷- تغییر وجه فعل    107
۴-۳-۸- جداسازی فعل مرکّب    107
۴-۳-۹- قرارگرفتنِ دو فـعل درکنـار هـم    109
۴-۳-۱۰- به کارگیری فعل ماضی به جای مضارع و بالعکس    109
۴-۳-۱۱- قرار گرفتن دو علامت نفی در یک جمله    110
۴-۳-۱۲- حذف بدون قرینه    110
۴-۳-۱۳- به کارگیریِ حرف اضافة نادرست    112
۴-۳-۱۴- حرف اضافة مضاعف    115
۴-۴- ویراستاری متونِ نظم    116
۴-۴-۱- منابع اینترنتی شعر    125
۴-۴-۲- اشعار موقوف المعانی    130
۴-۴-۳- جایگاه علائم نگارشی در شعر    131
۴-۵- دستور خطّ فارسی    134
۴-۵-۱- املای بعضی واژه ها و پیشوندها و پسوندها    139
۴-۵-۲- املای کلمات مرکّب    143
۴-۶- نشانه گذاری متون مکتوب    145
۴-۶-۱- ویرگول (،)    146
۴-۶-۲- نقطه(.)    149
۴-۶-۳- نقطه ویرگول(؛)    149
۴-۶-۴- دونقطه (:)    150
۴-۶-۵- گیومه / نشانة نقل قول( «…» یا "…" و ’…‘ )    151
۴-۶-۶- نشانة پرسشی(؟)    152
۴-۶-۷- نشانة تعجب(!)    152
۴-۶-۸- نشانة تعلیق(…)    153
۴-۶-۹- قلّاب[  ]    153
۴-۶-۱۰- خطّ مورّب(/)    154
۴-۶-۱۱- خط (-)    154
۴-۶-۱۲- پرانتز (    )    155
فصل پنجم:نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری    157
منابع و مآخذ    159

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل