سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه پیش بینی تقاضا برای بیمه عمر در ایران با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
حجم : 1208 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
بیمه عمر را می‌توان یکی از هوشمندانه ترین ابداعات بشر در راستای تامین امنیت و آرامش محسوب کرد. با توجه به اینکه بیمه عمر یکی از مولفه های تولید ناخالص داخلی است، پیش بینی مقدار آن با استفاده از متغیرهای اقتصادی کلان برای سیاستگذاران حائز اهمیت است.
 در این تحقیق از الگوی پیش بینی ساختاری و با بهره‌گیری از دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی و با استفاده از داده‌های سالانه مربوط به سالهای ۱۳۱۷ تا ۱۳۸۵ هجری شمسی به پیش بینی حق بیمه‌های عمر با استفاده از متغیرهای توضیحی" تولید ناخالص داخلی" ، " تورم" و "مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجباری شدن بیمه عمر کارکنان دولت" پرداختیم.
بدین منظور ابتدا تعدادی شبکه عصبی با معماری‌ها و الگوریتم‌های آموزشی مختلف و با استفاده از معیارهای میانگین خطا به توان دو و ضریب تعیین مورد مقایسه قرار گرفتند و در نهایت شبکه عصبی پیش‌خور ۳ لایه با الگوریتم آموزشی لونبرگ مارکواردت انتخاب شد. در ادامه به پیش بینی با رگرسیون خطی با روش حداقل مربعات معمولی پرداختیم و نتایج حاصل از آن با خروجی شبکه عصبی مصنوعی منتخب مورد بررسی قرار گرفت. در آخر مشخص شد که با توجه به هر دو معیار فوق الذکر، شبکه عصبی مصنوعی دارای عملکرد بهتری می‌باشد.
واژگان کلیدی : بیمه عمر، شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق     1
۱-۱ مقدمه    2     
۱-۲ تعریف مساله و سوالات اصلی تحقیق ۴
۱-۳ فرضیه ها    4
     1-3-1 فرضیه اصلی    4
     1-3-2  فرضیه ها فرعی    5
۱-۴ اهداف تحقیق    5
     1-4-1  اهداف اصلی تحقیق    5
     1-4-2 اهداف فرعی تحقیق ۵
۱-۵ روش تحقیق    5
۱-۶ مراحل انجام تحقیق    5
۱-۷ ساختار پایان نامه    6
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع    7
۱-۲ مقدمه    8
۲-۲ تعریف بیمه    8      2-3 انواع بیمه    9
     2-3-1 بیمه‌های اجتماعی(اجباری)    9
     2-3-2بیمه‌های بازرگانی(اختیاری).    10
     2-3-3 بیمه اشخاص    12    
۲-۴  تاریخچه پیدایش بیمه    13     
۲-۵  اصول حاکم بر قراردادهای بیمه    16
۲-۶  بررسی وضعیت بیمه عمر در ایران و جهان    20
۲- ۷  مروری بر تحقیقات انجام شده    21
۲-۸  شبکه‌های عصبی    31
     2-8-1 پرسپترون    32
     2-8-2 مساله فیلتر تطبیقی    33
     2-8-3 تکنیک‌های بهینه‌سازی نامشروط    34
     2-8-4  روش شیب‌ترین کاهش    35
     2-8-5 الگوریم لونبرگ مارکواردت     36
     2-8-6  دو مسیر محاسباتی    41
     2-8-7  نرخ یادگیریی    43
     2-8-8  مودهاي آموزشي انباره‌اي و ترتيبي    45
     2-8-9 معیار توقف     46
۲-۹  رگرسيون    47
     2 -9-1  رگرسيون پارامتري     48
     2-9-2  رگرسيون خطي ساده    48
           2-9-2-1 برآورد ضرايب رگرسيون خطي ساده     49
           2-9-2-2 آزمون ضرايب رگرسيون خطي ساده     49
  2-9-3 رگرسيون خطي چندگانه    51
      2-9-3-1 برآورد ضرايب رگرسيون خطي چندگانه    51
      2-9-3-2 آزمون ضرايب در رگرسيون خطي چندگانه    52
فصل سوم:مواد و روش ها    53
۳-۱  مقدمه     54
۳-۲ مروری بر افرضیات تحقیق     54
     3-2-1 فرضیه اصلی     54
     3-2-2 فرضیه‌های فرعی     54
۳-۳ گزینش متغیرهای توضیحی تحقیق     54
۳-۴ چارچوب نظری تحقیق تحقیق     55
      3-4-1 تولید ناخالص داخلی     55
     3-4-2 تورم     57
     3-4-3  مصوبه مجلس مبنی بر اجباری شده بیمه عمر کارکنان دولت     60
۳-۵ تعیین محدوده زمانی و مکانی تحقیق     61
۳-۶ برازش مدل رگرسیونی به داده‌ها     61
۳-۷    انتخاب پارامترهای ورودی، توپولوژی و الگوریتم آموزشی مناسب برای شبکه عصبی     61
۳-۸ مقایسه نتایج حاصل از هر دو روش رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی     61
فصل چهارم:  نتایج و یافته‌ها     62
۴-۱ مقدمه     63    
 4-2 تحلیل توصیفی داده ها و بررسی فرضیه نرمال بودن متغیرها     63    
 4-3  بررسي ضریب همبستگي پيرسون    66
۴-۴ بررسي  فرضیات تحقيق    67    
۴-۵  شبيه سازي با شبکه‌های عصبی    75
۴-۶  مقایسه شبکه عصبی منتخب و رگرسیون خطی با استفاده از معیارهایMSE و ضریب تعیین    78
فصل پنجم:  نتیجه گیری و جمع بندی    80
۵-۱ مقدمه    81
۵-۲ پاسخ به سوالات تحقیق    81 5-3 نتیجه گیری    82
۵-۴ پیشنهاد برای تحقیقات آتی    82
منابع    84
پیوست‌ها ۸۷
 
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن