سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه کاهش دامنه ارتعاشات لوله هاي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 144 صفحه
حجم : 18848 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکيده:
ارتعاشت يکي از مفاهيم مهم و اساسي در علوم  مهندسي مي باشد. به زبان ساده هر سيستم که داراي جرم و خاصيت فنري باشد، قابليت ارتعاش داشته و مي تواند در يک فرکانس طبيعي در حال ارتعاش باشد. با اطمينان مي توان گفت که ۹۵ % ارتعاشات واقع در صنايع براي سيستم ها مضر مي باشند. اگر سيستم در هر صورت به طور خواسته و ناخواسته با نيرويي تحريک شود به طوريکه فرکانس تحريک با فرکانس طبيعي منطبق گردد، دامنه نوسان چنان افزايش مي يابد که باعث فروپاشي سيستم مي گردد. در اين حالت يکي از محدودکننده هاي ارتعاشات، دمپينگ و ميرايي موجود در سيستم مي باشد. در تاسيسات ايستگاه ها عامل اصلي ايجاد ارتعاش رگولاتورهاي منصوب مي باشند، که اين مقوله هم با استفاده از تجربه و آزمايش انجام گرفته مورد تاييد مي باشد. در ابتدا بهترين روش براي جلوگيري از ارتعاش، محو ارتعاش در مبدا  توليد است. اما اين کار هميشه عملي نمي باشد ، لذا در اکثر موارد به دليل هزينه هاي زياد اين کار غير عملي خواهد بود و دنبال روش هايي براي متعادل کردن ارتعاشات مي باشند. اين فرايند در ايستگاه هاي تقليل فشار با تغيير توزيع جرم و سختي به وسيله نصب مهار و پايه انجام مي گيرد که در اين صورت فرکانس طبيعي تغيير مي کند، بطوريکه ديگر فرکانس تحريک بر فرکانس هاي طبيعي منطبق نشود. رنج فرکانسي لوله ها به دو دسته طبقه بندي مي شوند. دسته اول فرکانس هاي زير ۳۰۰ هرتز که اين حالت بيشتر در پالايشگاه هاي نفت و گاز و پتروشيمي اتفاق مي افتد. در اين حالت براي برخي از حالات حل دقيق وجود دارد و مابقي داراي حل هاي تجربي ( بر اساس شرايط عملياتي ، کاري و نوع سيال ) هستند. اما در فرکانس هاي بالاي ۳۰۰ هرتز که غالبا در نيروگاه هاي هسته اي اتفاق مي افتد، حل دقيق وجود نداشته و اطلاعات بيشتر بر پايه حل های عددی ، نتايج آزمايش و تجربه استوار مي باشد. در اين پايان نامه با عنايت به قرار گرفتن ارتعاشات در نوع اول، به بررسي ساپورت ها و قيود پرداخته شده است و با عنايت به مدل سازي و تحليل با برنامه اجزاي محدود، دامنه  ارتعاشات کاهش يافته است.
کلمات کليدي:
نوسان، ارتعاش، فرکانس طبيعي، رزونانس مکانيکي، پالس هاي فشار، خط لوله اصلي، انشعابات، ساپورت ها و قيود، اجزاي محدود و کاهش ارتعاشات

 فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه و مفاهيم اساسي
۱٫۱    ارتعاشات    2
۲٫۱     پديده هاي طبيعي و ارتعاشات    3
۳٫۱    تاثير فيزيولوژيکي ارتعاشات     4
۴٫۱    تنشهاي ناشي از ارتعاشات     5
۵٫۱    ارتعاشات و خستگي     5
۶٫۱    محدوده دامنه ارتعاشات     6
۷٫۱    ارتعاشات در لوله ها     6
۸٫۱    مطالعه ارتعاشات لوله و آناليز تنش    6
۹٫۱    مرور روشهاي اجزاي محدود     7
۱۰٫۱    استنتاج معادلات    7
۱۱٫۱    موضوع اين پايان نامه    8
    فصل دوم
آشنايي مقدماتي با  ايستگاههاي تقليل فشار گاز
۱٫۲    انواع ايستگاههاي تقليل فشار گاز    10
۲٫۲    تجهيزات بکار رفته در ايستگاههاي تقليل فشار ( حالت ويژه )     11
۱٫۲٫۲    فيلتر      11
۲٫۲٫۲    هيتر      12
۳٫۲٫۲     شير قطع کن       12
۴٫۲٫۲    رگولاتور      13
۵٫۲٫۲    شير اطمينان         14
۶٫۲٫۲    کنتور       14
۷٫۲٫۲    بودار کننده       15
    فصل سوم
رفع عيب موجود از سيستم  پايپينگ موجود
۱٫۳    ديدگاه کلي    17
۲٫۳    بررسي اجمالي  و پايش سيستم      19
۱٫۲٫۳    شکست لوله در اثر ترکهاي ناشي از خستگي     20
۲٫۲٫۳    ارتعاشات قابل مشاهده زياد يا حرکات قابل ديدن زياد     22
۳٫۲٫۳    ساپورتها و قيود آسيب ديده يا ناموثر     23
۴٫۲٫۳    ارتعاشات زياد متعلقات منصوب بر روي لوله     27
۵٫۲٫۳    ضربات شديد نويزهاي حاصل از تحريک سيال      29
۳٫۳    مرور مجدد تاريخجه ارتعاشات و شرايط عملياتي     30
۴٫۳     مرحله طراحي طرح    31
۵٫۳    اندازه گيري مقدماتي ارتعاشات       33
۶٫۳    ابزار دقيق مورد استفاده     34
۷٫۳    مشخص کردن مشخصات ارتعاشاتي       36
۸٫۳    انتخاب معيار مناسب     37
۹٫۳    تنش القاء شده در اثر ارتعاشات      39
۱٫۹٫۳    معيار بر اساس دامنه ارتعاشات و فرکانس     39
۲٫۹٫۳    معيار فقط بر اساس دامنه ارتعاشات      40
۳٫۹٫۳    معيار بر اساس سرعت ارتعاشات      41
۴٫۹٫۳    معيار کرنش ديناميکي      41
۱۰٫۳    نياز به سمجش جزييات بيشتر     42
۱۱٫۳    بيشترين دلايل ارتعاشات      43
۱٫۱۱٫۳    رزونانس      43
۲٫۱۱٫۳    نوسانات فشار مربوط به رگولاتور      45
۳٫۱۱٫۳    جريان مغشوش      46
۴٫۱۱٫۳    کاويتاسيون ،  فلاشينگ و Slug flow      46
۵٫۱۱٫۳    ايجاد گردابه در جريان      49
۶٫۱۱٫۳    ضربه قوچ  و سرج    50
۷٫۱۱٫۳    پيگ  راني      51
۸٫۱۱٫۳    تغييرات زياد و ناگهاني در سطح مقطع      52
۹٫۱۱٫۳    تعداد انشعابات زياد بر گرفته از خط اصلي      53
۱۰٫۱۱٫۳    پرهيز از اتصالات بي مورد      55
۱۲٫۳    منابع تحريك ارتعاشات     56
۱۳٫۳    راه حل مشکلات ارتعاشات لوله      57
۱۴٫۳    اصلاحات سيستم جهت حل مشکل ارتعاشات     58
    فصل چهارم
تحليل ارتعاشات در سيستمهاي لوله کشي
۱٫۴    مقدمه     67
۲٫۴    محاسبه فركانس طبيعي سيستم لوله كشي      67
۱٫۲٫۴    لوله با با طول Span  مستقيم     68
۲٫۲٫۴    لوله هاي داراي خم     69
۳٫۴    تاثير جرمهاي متمركز    73
۴٫۴    ارتباط فركانس طبيعي هاي محاسبه شده و اندازه گيري شده     76
۵٫۴    ارتعاشات پوسته جداره لوله     76
۶٫۴    تنش حاصل شده توسط ارتعاشات    78
۱٫۶٫۴     معيار جابجايي ارتعاشات و فركانس     78
۲٫۶٫۴    معيار تنش بر حسب تابعي از دامنه جابجايي  ارتعاشات      79
۳٫۶٫۴    تنش به صورت تابعي از سرعت ارتعاشات     85
۷٫۴    ملاحظات ديگر براي تنش ناشي از ارتعاشات      90
۱٫۷٫۴    ضريب تصحيح وزن   K1    90
۲٫۷٫۴    ضريب تصحيح مود K2       91
۳٫۷٫۴    ضريب تصحيح تنش براي وزن حجم لوله و عايق آن  K3    92
۸٫۴    ارتعاشات پوسته جداره و تحميل تنش به سيستم      93
۹٫۴    معيار كرنش و  SPL   لوله ها     94
    فصل پنجم
تحليل و شبيه سازي کامپيوتري
۱٫۵    بررسي و اندازه گيري ارتعاشات در ايستگاه    97
۲٫۵    مدل سازي و شبيه سازي رايانه اي    111
۳٫۵    آناليز مودال مدل با آرايشات مختلف    112
۴٫۵    آناليز ديناميکي مودال     114
۵٫۵    مرور و نتيجه گيري    127
۶٫۵    پيشنهادات براي ادامه کار    128
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت