سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه کنترل اجتماعی در آموزه های قرآن کريم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 225 صفحه
حجم : 1496 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکيده
اين تحقيق در صدد است گزاره هاي اسلامي را در قالب مفاهيم جامعه شناسي عرضه کند و به يک جمع بندي نهايي در قالبِ دیدگاهی منتسب به آموزه های قرآن، در بارة کنترل اجتماعی برسد. سؤال اصلي پژوهش اين است که «ديدگاه اجتماعي قابل انتساب به آموزه های قرآن دربارة کنترل کجروی چيست». اين پژوهش با روش کيفي گراندد تئوري(نظرية زمينه اي) با مراجعه به همة آيات قرآن و کدگذاري و تحليل آيات مرتبط، انجام گرفته است. بر اساس اين پژوهش، قرآن کريم، راهبردهاي کنترل کجروي را از مرحلة هنجارگذاری آغاز می کند و سپس «نظارتِ» صحيح و کامل بر اجراي آن را مد نظر قرار داده است. اين نظارت به دو شکل نظارت مستقیم خداوند با ابزارهای مختلف به عنوان حاکم، بر کنش هاي انسان و لزوم نظارت انسانها بر کنش هاي يکديگر، انجام مي‌گيرد. ازدیدگاه قرآن کریم، علاوه بر جعل هنجارهای مناسب و قابل دفاع، یکی از شروط اساسی برای کارآمد شدن این نظارت، «مقبوليت ناظران و حاکمان و قدرت آنان بر تنبيه کجروان» است. با توجه به اينکه یکی از ابزار کنترل کنش هاي کجروانة انسان، تنبیه و مجازات است، قرآن کريم با تعیین مجازات هاي مختلف دنیوی و ماوراي طبيعي براي کجروان، سعي در کنترل کنش هاي کجروانة آنان دارد. سایر راهکارهای ارائه شده از دیدگاه قرآن در این باره، عبارتند از: «نظارت خانواده بر کنش های اعضای آن»، ‌«انتخاب کارگزاران و مديران کاردان و شايسته»، «حمايت اجتماعي و حمايت از قرباني کجروي». همچنين قرآن براي بازگرداندن کجرو از کجروي، استفاده از راهکارهاي «جامعه پذيري مجدد»، «کنترل ارزشي»، «کنترل عاطفي» و مجازات اقتصادي را پيشنهاد مي‌کند. و در نهايت براي کساني که با  اين روش ها قابل اصلاح نيستند، مجازات فیزیکی(تنبیه بدنی) را به عنوان آخرين مرحله، به کار می گیرد. استخراج آموزه¬هاي قرآن در اين باره، مي¬تواند زمینه را برای  تدوین نظریة کنترل کجروی از دیدگاه اسلامی فراهم سازد و کمک مؤثري به مسئولان نظام اسلامي براي کنترل کنش هاي کجروانة اعضاي جامعه و نيز مقابله با نابهنجاري های اجتماعی باشد.
 واژه هاي کليدي: کجروي، کنترل اجتماعي، قرآن، نظارت اجتماعي، نظارت خداوند، مجازات، مجازات فیزیکی، قربانی کجروی، نظریة زمینه ای، هنجارگذاری، خانواده، حمایت اجتماعی.
 
فهرست مطالب
مقدمه    1
فصل اول    2
کلیات    2
۱-۱- بیان مساله (مشکل چیست؟)    3
۱-۲- ضرورت انجام تحقیق    6
۱-۳- اهداف    6
۱-۴-پرسش های تحقیق    6
۱-۵- مفروضات پژوهش    7
۱-۶ – روش تحقیق    7
۱-۷- مشکلات پژوهش    8
۱-۸- پیشینه    9
فصل دوم    13
چارچوب مفهومی    13
۲-۱- رفتار    15
۲-۲- نياز    15
۲-۲-۱- انواع نيازهاى انسانى    16
۲-۲-۲- نیازهای معنوی    17
۲-۲-۳- تأثیر  نيازها بر انتخاب کجروی    17
۲-۳- انگيزه    20
۲-۳-۱- نيازها، انگیزه های رفتار    20
۲-۴- كنش  و كنش اجتماعي    21
۲-۵- تعامل اجتماعی    22
۲-۶- هنجار    23
۲-۶-۱- نیاز اشخاص به هنجار    24
۲-۶-۲- الزام آوری هنجارها    26
۲-۷- جامعه پذيرى    28
۲-۷-۱- جامعه پذيرى نارسا    29
۲-۷-۲- جامعه پذيرى هاى متعدد    30
۲-۸-كجروى    32
۲-۸-۱- كجروى، «كنش اجتماعى»    32
۲-۸-۲- كجروى، «شكستن هنجار»    33
۲-۹- کنترل اجتماعی    34
۲-۹-۱- تأثیر نيازها بر کنترل اجتماعی    34
۲-۹-۲- شيوه ها و ابزار اِعمال كنترل اجتماعى    34
۲-۹-۳- شيوههای اِعمال كنترل اجتماعى    35
۲-۹-۴- انواع کنترل اجتماعی    35
۲-۹-۴-۱- كنترل رسمى    35
۲-۹-۴-۲- كنترل غير رسمى    36
۲-۹-۴-۳- كنترل بيرونى    36
۲-۹-۴-۴- كنترل فیزیکی (تنبیه بدنی)    36
۲-۹-۴-۵- كنترل اقتصادى    37
۲-۹-۴-۶- كنترل درونى    37
۲-۹-۴-۷- كنترل ارزشى    38
۲-۹-۴-۸- كنترل عاطفى    39
۲-۹-۴-۹- كنترل ماوراى طبيعى    40
۲-۱۰- تصميم گيري    41
۲-۱۱- پيش گيرى    42
۲-۱۲- یکپارچه نگری به دیدگاههای تبیین کننده کجروی    42
۲-۱۲-۱- تبیین کجروی در سطح خرد    43
۲-۱۲-۲- تبیین کجروی در سطح کلان    44
۲-۱۲-۲-۱- تبیین های ساختی    44
۲-۱۲-۲-۲- تبيينهاى خرده فرهنگى    45
۲-۱۲-۲-۳- تبيينهاى تضاد    46
۲-۱۲-۳- تبيين کجروی در سطح میانه(تبيينهاى روان شناختى اجتماعى)    47
۲-۱۲-۴- جمع بندی:    48
فصل سوم    51
روش تحقیق    51
۳-۱- انطباق مزاياي روش كيفي با اين پژوهش    53
۳-۲- روش گراندد تئوری(رویش نظریه)    53
۳-۲-۱-گام های تحقیق در روش رویش نظریه    54
۳-۲-۱-۱-  نمونه گيري نظري    55
۳-۲-۱-۲- تکنیک جمع آوري داده‌ها    56
۳-۲-۱-۳- تحلیل داده ها    57
۳-۲-۱-۳-۱- مقولهبندي و كدگذاري متن (دادهها)    57
۳-۲-۱-۳-۱-۱- كدگذاري باز    57
۳-۲-۱-۳-۱-۲-  كدگذاري محوري    58
۳-۲-۱-۳-۱-۳-  كدگذاري انتخابي    58
۳-۲-۱-۳-۱-۴ – اعتبار كدگذاريها و مفاهيم و مقولههای استخراج شده    59
۳-۲-۱-۳-۲- يادداشتها    60
۳-۲-۱-۳-۲-۱- يادداشتهاي كدگذاري    60
۳-۲-۱-۳-۲-۲- يادداشتهاي نظري:    60
۳-۲-۱-۳-۲-۳- يادداشتهاي عملياتي:    60
۳-۲-۱-۳-۳- نگارش يافتهها و تحليل نهايي:    61
۳-۴- کاربرد روش «رويش نظريه» در عمل    61
فصل چهارم    66
یافتههای تحقیق    66
۴-۱- مفاهیم و مصادیق کجروی در قرآن    70
۴-۲- حکیمانه بودن هنجارها    78
۴-۲-۱- کدگذاری اولیه    78
۴-۲-۲- کد گذاری محوری    82
۴-۲-۲-۱- مقترن بودن هنجارها    82
۴-۲-۲-۲- انعطاف در هنجار گذاری و اجرای هنجار    84
۴-۲-۲-۳- قابل فهم بودن هنجارها    86
۴-۳- نظارت خداوند بر کنش های انسان    88
۴-۳-۱- کدگذاری اولیه    88
۴-۳-۲- کد گذاری محوری    95
۴-۳-۲-۱- اهمیت نظارت خداوند    96
۴-۳-۲-۲- در منظر خداوند بودن کنشهای انسان    99
۴-۳-۲-۳-  آشکار شدن کنشهای انسان در قیامت    100
۴-۳-۲-۴-  در منظر شاهدان الهی بودن کنش های انسان    100
۴-۳-۲-۵- فرایند اثرگذاری نظارت خداوند بر کنترل کجروی    101
۴-۳-۲-۵-۱- میل به مقبولیت و عملکرد درست    101
۴-۳-۲-۶-۲- یقین کردن به مجازات    102
۴-۴- نظارت همگانی بر کنش های اشخاص( امر به معروف و نهی از منکر)    104
۴-۴-۱- کدگذاری اولیه    104
۴-۴-۲- کد گذاری محوری    125
۴-۴-۲-۱- نظارت همگانی    127
۴-۵- مقبولیت حاکمان و ناظران    128
۴-۵-۱- کدگذاری اولیه    128
۴-۵-۲- کد گذاری محوری    140
۴-۵-۲-۱ مقبولیت ناظران و حاکمان    141
۴-۶- تنبیه کجروان    142
۴-۶-۱- کدگذاری اولیه:    142
۴-۶-۲-کد گذاری محوری    151
۴-۶-۲-۱- تنبیه کجروان    152
۴-۷- نشان دادن قدرت ناظران و حاکمان بر مجازات    153
۴-۷-۱-کد گذاری اولیه    153
۴-۷-۱-۱- عبرت گرفتن از مجازات اقوام گذشته    153
۴-۸- همنشین نشدن با کجروان    155
۴-۸-۱-کد گذاری اولیه    155
۴-۸-۲-کد گذاری محوری    170
۴-۸-۲-۱- همنشینی    171
۴-۹- انتخاب کارگزاران شایسته و کاردان    173
۴-۹-۱-کد گذاری اولیه    173
۴-۹-۲-کد گذاری محوری    202
۴-۹-۲-۱- ویژگیهای کارگزار و وظایف او    204
۴-۱۰- حمایت اجتماعی    205
۴-۱۰-۱- کد گذاری اولیه    205
۴-۱۰-۲-کد گذاری محوری    210
۴-۱۰-۲-۱- حمایت عمومی    211
۴-۱۰-۲-۲- حمایت از قربانی کجروی    211
۴-۱۱- بازگرداندن کجرو از کجروی (جامعه پذیری مجدد)    213
۴-۱۱-۱-کد گذاری اولیه    213
۴-۱۱-۲-کد گذاری محوری    232
۴-۱۱-۲-۱- باز گشت از کجروی    233
۴-۱۲- مقبولیت دعوت کننده گان به بازگشت از کجروی    235
۴-۱۲-۱- کدگذاری اولیه    235
۴-۱۲-۲- کد گذاری محوری    238
۴-۲۱-۲-۱- مدیون خدا و پیامبر بودن    239
۴-۱۲-۲-۲-محبت خداوند و پیامبر(ص) به انسانها    242
۴-۱۲-۲-۳- مورد اعتماد بودن پیامبر(ص)    244
۴-۱۳- پاسخ به بهانه جویی کجروان در ادامه دادن کجروی    245
۴-۱۳-۱-کد گذاری اولیه    245
۴-۱۳-۲-کد گذاری محوری    255
۴-۱۳-۲-۲- پاسخ به بهانه جویی کجروان    256
۴-۱۴-کنترل ارزشی    257
۴-۱۴-۱- کد گذاری اولیه    257
۴-۱۴-۲- کد گذاری محوری    260
۴-۱۴-۲-۱- کنترل ارزشی    260
۴-۱۵- کنترل عاطفی    262
۴-۱۵-۱-کد گذاری اولیه    262
۴-۱۵-۲- کد گذاری محوری    264
۴-۱۵-۲-۱- محرومیت از دوستی خداوند و مؤمنان    264
۴-۱۶- کنترل اقتصادی    266
۴-۱۶-۱-کد گذاری اولیه    266
۴-۱۶-۲-کد گذاری محوری    268
۴-۱۶-۲-۱- انجام فعالیتهای عام المنفعه    268
۴-۱۶-۲-۲- الزام به پرداخت جریمه  و نابود کردن ابزار کجروی    269
۴-۱۷- مجازات فیزیکی (تنبیه بدنی)    270
۴-۱۷-۱- کدگذاری اولیه    270
۴-۱۷-۲- کدگذاری محوری    278
۴-۱۷-۲- ۱- سلب حیات:    278
۴-۱۷-۲- ۲-تنبیه بدنی:    280
۴-۱۷-۲- ۳- سلب آزادی:    281
فصل پنجم    284
بحث و نتیجه‌گیری    284
۵-۱-انواع کنترل اجتماعی و راهکارهای اجرایی آن    286
۵-۲- دیدگاه قرآن در بارة مجازات و تنبیه کجروان    289
فهرست منابع    298
کاربرد روش «رويش نظريه» در عمل (نمونه سورة بقره)    302
مرحله اول و دوم    303
مرحله سوم    307
مرحله چهارم    310
مرحله پنجم    313
مرحله ششم    316
مرحله هفتم    318
مرحله هشتم    323
مرحله نهم    360
مرحله دهم    365
مرحله یازدهم    368
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن

پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی