سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۳۵ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 52 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 170,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل ۳۵ اشعار می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
قانونگذارسابق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است.لکن قانونگذار در سال ۱۳۹۲ در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نمودودر ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ،حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است.که مقرر دارد:" متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیمشود.چناچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایلآن،مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یااجرای قانون لازم بداند،اظهارکند.اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.".
واژگان کلیدی:حقوق دفاعی متهم، تحقیقات مقدماتی ،حق دفاع ،حق یا تکلیف بودن بهره مندی از وکیل.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه. ‌
فصل اول « کلیات »
۱-۱- طرح مساله. ۲
۱-۲- حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. ۳
۱-۳- مبانی حقوق دادخواهی و دفاع. ۴
۱-۴-  موقعیت حق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی.. ۶
۱-۵- تضمینات حقوق دادخواهی و دفاع. ۸
فصل دوم : بررسی اصل ۳۵ قانون اساسی
۲-۱- حق انتخاب وکيل مدافع از سوي افراد. ۱۵
۲-۲- تعاریف و اصطلاحات.. ۱۷
۲-۲-۱- تعهد. ۱۷
۲-۲-۲- وکالت.. ۱۷
۲-۲-۳-موکل.. ۱۸
۲-۲-۴- وکیل.. ۱۸
۲-۳- جایگاه وکالت.. ۱۹
۲-۴- حق انتخاب وکیل از سوی متهم. ۲۰
۲-۴-۱- حق داشتن وکیل در کشف جرم از سوی متهم. ۲۰
۲-۴-۲- حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی.. ۲۱
۲-۴-۳- حق داشتن وکیل در مرحله دادرسی.. ۲۴
۲-۴-۴- حق برخورداری از وکیل تسخیری.. ۲۵
۲-۵- دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی از دیدگاه حقوق کیفری.. ۲۷
۲-۶- ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی.. ۲۹
۲-۷- منافع و مزیت های متعدد ناشی از استفاده از وکیل در دعاوی.. ۳۳
۲-۸- لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام. ۳۳
۲-۹- نقش وکیل در جلوگیری از اطاله ی دادرسی.. ۳۴
۲-۱۰- اقرار ناشی از فشار و نقش وکیل در جلوگیری از وقوع آن.. ۳۵
۲-۱۱-  رعایت تساوی سلاح ها ۳۵
۲-۱۲- آثار سوء عدم رعایت حق بر وکیل یا مشاور حقوقی در تحقیقات مقدماتی.. ۳۸
۲-۱۳- ضرورت های شغلی وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب.. ۳۹
۲-۱۳-۱- معضلِ غیرتخصصی بودن حرفه وکالت در ایران.. ۳۹
۲-۱۳-۲- چالش ها و معضلات ارائه خدمات وکالتی در عمل.. ۳۹
۲-۱۳-۲-۱- ضرورت تأمین امنیت شغلی و حرفه ای در جریان دادرسی عادلانه. ۴۱
۲-۱۳-۲-۲- موانع در اِعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا ۴۲
۲-۱۳-۲-۳- برخورد نامطلوب مقام قضایی با وکیل.. ۴۲
۲-۱۳-۲-۴- لزوم حفظ شأن وکیل در مرحله ی مقدماتی دادسرا ۴۴
۲-۱۳-۲-۵- عدم تعامل مطلوب بین دستگاه قضا و وکلا.. ۴۶
نتیجه گیری.. ۴۷
منابع و ماخذ. ۴۹

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی وقف و قانون اوقاف در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)