سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پپایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 98 صفحه
حجم : 891 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
در این پایان نامه ، شخصیت پردازی شر در فیلمنامه نویسی بر مبنای تفکر اسلامی بررسی می شود . هدف از این بررسی ، رسیدن به سبکی در شخصیت پردازی است که با تفکر اسلامی نسبت به شر سازگارتر باشد . روش این تحقیق ، مشاهده و کتابخانه ای و با استفاده از منابع مربوط ، از طریق فیش برداری انجام گرفت . بررسی شخصیت پردازی از جنبه های متفاوت ، با استفاده از منابع موجود صورت گرفت .
مورد مطالعاتی این پایان نامه ، مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته بود و از آن جا که به نظر می رسید سبک ، نظریات و شیوه های پروپ و گریماس و الگوی کنشگران در شخصیت پردازی به مورد مطالعاتی نزدیک است ، به طور خاص به آن ها پرداخته شد .
نتایج این تحقیق نشان داد که هر چند اختلافاتی بین سبک و روش پروپ و گریماس و تفکر اسلامی در شخصیت پردازی شر موجود است ، اما اشتراکات نیز بسیار است و با بررسی هر دو ، شخصیت های شرور مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته را به تصویر کشیدیم .
کلید واژه ها : شخصیت پردازی ، شر ، فیلمنامه ، پروپ ، گریماس .
فهرست مطالب
فصل اول    2
کلیات تحقیق    2
۱-۱ . بیان مسئله    3
۱-۲ . ضرورت تحقیق    4
۱-۳ . اهداف تحقیق    4
۱-۴ . سوالات تحقیق    5
۱-۵ . کاربرد تحقیق    5
۱-۶ . کلیدواژه ها و تعریف مفاهیم    5
۱-۷ . روش تحقیق    6
فصل دوم    8
مبانی نظری تحقیق    8
۲-۱ . پیشینه تحقیق    9
۲-۲ . چارچوب نظری    11
۲ -۲ -۱ . تعریف روایت    12
۲ – ۲ – 1 – 1 . تعریف روایت از منظر روایت شناسان ( ژرار ژنت و ژپ لینت ولت )    12
۲-۲-۲ . ولادیمیر پروپ    14
۲-۲-۲-۱ . نظریه و تعریف روایت از منظر ولادیمیر پروپ    17
۲-۲-۳ . تودوروف    18
۲-۲-۴ . گریماس    18
۲-۲-۴-۱٫ نظریه و تعریف روایت از منظر گریماس    23
۲ – 2- 5 . کنش    24
۲ – 2 – 6 . طرح شناسی    25
فصل سوم    29
یافته های تحقیق    29
۳-۱٫ تعریف شخصیت    30
۳-۲ . شخصیت شناسی    30
۳-۳ . سیرت اشخاص داستان    31
۳-۴ . ویژگی های منحصر به فرد شخصیت پردازی در سینما    32
۳-۵ . انواع شخصیت ها و میزان اهمیت آنها    33
۳-۵-۱ . نشانه های شخصیت های اصلی    34
۳-۵-۲ . شخصیت های داستانی و زندگی واقعی    35
۳-۵-۳ . اهمیت شخصیت    35
۳-۶ . شخصیت پردازی و حوزه تعریفی آن    38
۳-۶-۱ . روند پرداخت خمیره شخصیت    38
۳-۶-۲ . انواع شخصیت پردازی    39
۳-۶-۳ . مجموعه تکنیک های شخصیت پردازی    39
۳-۶-۴ . درک درست از شخصیت پردازی    40
۳-۷ . شخصیت پردازی در فیلمنامه نویسی    41
۳-۸ . باور پذیر کردن شخصیت    41
۳ – 8 – 1 . ابزار های لازم برای باور پذیر کردن شخصیت    42
۳-۸-۲ . تغییر پذیری در شخصیت    44
۳-۸-۳ . کشمکش و تضاد در شخصیت پردازی    44
۳-۸-۴ . احساسات مخاطب و شخصیت ها    46
۳-۸-۴-۱ . حس همدردی ماندگار نسبت به شخصیت    46
۳-۸-۴-۲ . حس تنفر نسبت به شخصیت    47
۳-۹ . شخصیت پردازی افراد شرور    49
۳-۹-۱ . بررسی دو نمونه شخصیت شرور در متون داخل و خارج    49
۳-۹-۱-۱ .  شخصیت های منفی در شاهنامه    49
۳-۹-۱-۲ . ضد قهرمان های تراژدی های شکسپیر    51
۳-۹-۲ . نیروی مخالف و شخصیت شرور    52
۳-۱۰ . شخصیت زن افسونگر    57
۳ – 11 . شر و منشا آن    57
۳ – 11 – 1 . تضاد در عالم و رابطه آن با خیر و شر    59
۳ – 11 – 2 . نقش شرور در خلیفه الله شدن انسان    61
۳ – 12 . مفهوم خیر و شر در قرآن و روایات    63
۳ – 12 – 1 . شخصیت و شخصیت پردازی در قرآن    65
۳ – 12 – 2 . شیوه ارائه شخصیت ها در قرآن    65
۳ – 12 – 2 – 1 . هدایت انسان    66
۳ – 12 – 2 – 2 . انسان ، آزادی و خلیفه الله شدن    67
۳ – 13 . مورد مطالعاتی : مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته    68
فصل چهارم    80
نتیجه گیری    80
۴ – 1 . مقدمه    81
۴ – 2 . جمع بندی نتایج    82
۴ – 3 . ارائه راهکارها    83
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران