سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی کیفیات تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 56 صفحه
حجم : 104 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
تعدد جرم در حقوق کيفري ايران ، حول سه محور قابل بررسي است. محور اول ، راجع به تعريف آن است. علي رغم برخي ترديدها ، تعريف تعدد جرم در حقوق کيفري ايران پس از انقلاب تغييري نکرده محور دوم در خصوص تفکيک تعدد مادي به دو دسته تعدد مادي جرائم مختلف و مشابه است که مقنن براي اولي ، قاعده جمع مجازاتها و براي قاعده مجازات واحد با وصف اختيار تشديد توسط دادگاه را پذيرفته است. به نظر مي رسد اين ابداع مقنن با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالي که با توجه به تفاوتهاي بنيادين و ماهيتي که بين احکام حدود و تعزيرات وجود دارد، اين اقدام مقنن قابل دفاع نيست. محور سوم راجع به معيار تشديد مجازات در مورد جرائم متعدد مشابه است که مقنن علي رغم اينکه اختيار تشديد مجازات را به دادگاه داده ، اما معياري براي نحوه تشديد مجازات تعيين نکرده است. اين نقص قانوني گرديده که ديوان عالي کشور در اقدامي انتقادآميز حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانوني بودن مجازاتها ، اصل اختيار دادگاهها در تعيين مجازات به بيش از حداکثر مقرر قانوني را منکر شود.
کلید واژه : تشدید مجازات ، کیفیت ، تکرار و تعدد جرم ، قانون مجازات اسلامی ، دیدگاه حقوقی ، قانون
 
فهرست مطالب
چکیده    ا
مقدمه    1
فصل اول : کلیات
۱-۱- طرح مساله    3
۱-۲-تشدید مجازات    3
۱-۳- طبقه بندی تشدید مجازات    6
۱-۳-۱- جهات عینی و جهات شخصی    6
۱-۳-۲- جهات عام و جهات خاص    10
۱-۴-  تعریف تعدد جرم    12
۱-۵- انواع تعدد جرم    14
۱-۵-۱- تعدد واقعی جرم    14
۱-۵-۲- تعدد اعتباری جرم    15
۱-۶- مقایسه مفهوم تعدد جرم با  عناوین مشابه    15
۱-۶-۱- تعدد جرم و تکرارجرم    15
۱-۶-۲- تعدد جرم و جرم مستمر    16
۱-۶-۳-  تعدد جرم و جرم به عادت    16
۱-۶-۴-  تعدد جرم و جرم مرتبط    17
۱-۶-۵- تعدد جرم و جرم مرکب    18
فصل دوم :کیفیات مشدد تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
۲-۱- موقعیت قانونی وقضایی تعدد جرم و مجازات آن درحقوق جزایی ایران    20
۲-۱-۱- تعدد جرم و مجازات آن براساس قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴    21
۲-۱-۲- تعدد جرم و مجازات آن براساس ماده ۲ الحاقی مصوب ۱۳۱۲    23
۲-۱-۳- تعدد جرم درقانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲    24
۲-۱-۴- تعدد جرم ومجازات درقانون سال۱۳۷۰    25
۲-۱-۵- تعدد جرم ومجازات درقانون سال ۱۳۹۲    26
۲-۲-تعدد جرم و برخی مصادیق مبهم دربررسی تطبیقی درحقوق  ایران و حقوق مصر    27
۲-۲-۱- حقوق ایران    27
۲-۲-۱-۱- تعدد مادی جرم درقتل عمد مستوجب قصاص    28
۲-۲-۱-۲-تعدد مادی جرم درمداخله اموال مسروقه    29
۲-۲-۱-۴- تعدد مادی درفرض وحدت موضوع جرم    32
۲-۲-۲- حقوق مصر    33
۲-۲-۲- ۱- تعدد جرم درقتل عمد مورد اعدام    33
۲-۲-۲- ۲-تعدد جرم درمداخله اموال مسروقه    34
۲-۲-۲- ۳- تعدد جرم درجرم توهین    35
۲-۲-۲- ۴- تعداد جرم در فرض وحدت موضوع جرم    36
۲-۳- دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به تعدد و تکرار جرم در  حقوق ایران    37
۲-۳-۱- تعیین و نحوه  مجازات در تعدد جرم    37
۲-۴- تعددجرم از نظر صلاحیت محاکم    41
۲-۵- آراء شعب دیوان عالی کشور درباره تکرار و تعدد جرم    43
۲-۶- بررسی تخفیف در تعدد جرم با اجتماع کیفیات مشدد و مخففه    45
۲-۶-۱- تعدد جرم از نظر سابقه تکرار    46
۲-۶-۲- تعدد جرم از نظر نتایج عمل    47
۲-۶-۳- تعدد در عمد اشتباهی    47
۲-۷-تعدد در جرائم سیاسی    49
نتیجه گیری    51
منابع و ماخذ    52
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران