سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

کار تحقیقی شیوه های مرسوم جبران خسارت معنوی در حقوق بین الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 71 صفحه
حجم : 366 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
خسارت ها به صورت های گوناگون ظاهر می شود که صرفا مادی نیستند، هرچند بیش تر خسارت های ایجاد شده از سوی دولت ها مادی است.خسارت های معنوی، در حقوق داخلی بیش تر کشورها، و نیز در حقوق بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار است.اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که اولا، چنین ضررهایی همیشه رابطه ای مستقیم با شخص خطاکار ندارد و ثانیا، در بیش تر موارد محسوس نبوده و اندازه گیری آن مشکل است. اما مشکل تر از آن، این که چنین خسارت های غیر محسوسی با پرداخت وجه جبران نمی گردد.در حقوق داخلی بیش تر کشورها، کم و بیش به لزوم پرداخت این گونه خسارت ها توجه می شود و از مجموع رویه های بین المللی و موارد اتفاق افتاده، می توان چنین نتیجه گرفت که جامعه بین المللی نیز به اهمیت جبران این نوع خسارت های معنوی، واقف تر می گردد.
کلید واژه:خسارت معنوی،بین الملل،داخلی
 
فهرست مطالب
چکیده    ا
مقدمه    1
فصل اول : کلیات
۱-۱- بیان مسئله:    6
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:    7
۱-۳- سوالات تحقیق:    8
۱-۴- فرضیات تحقیق:    8
۱-۵- پیشینه تحقیق:    8
۱-۶- روش  جمع آوری اطلاعات:    9
۱-۷- مفهوم خسارت معنوي    9
۱-۸- مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي    9
۱-۸-۱-  معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي    10
۱-۸-۱-۱- معني لغوي خسارت    10
۱-۸-۱-۲- معني اصطلاحي خسارت    11
۱-۸-۲- انواع تقسيمات خسارت و معيار آن    14
۱-۸-۲-۱- خسارات ناشي از نقض قرارداد:    14
۱-۸-۲-۲- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع    15
۱-۸-۲-۳- خسارت ناشي از ارتكاب جرم    16
۱-۸-۳- ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي    18
۱-۸-۴- تعريف خسارت معنوي    20
۱-۸-۵- انواع خسارت معنوي    23
۱-۹- پيشينه تاريخي مفهوم خسارت معنوي در اسلام و قوانين كهن    25
۱-۹-۱- پيشينه‌ي تاريخي خسارت معنوي در حقوق ايران    26
۱-۹-۲- اركان مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي و شرايط مطالبه‌ي آن    27
۱-۹-۲-۱- وجود ضرر    27
۱-۹-۲-۲- ارتكاب فعل زيانبار نامشروع    28
۱-۹-۲-۳-رابطه سببيت بين فعل زيانبار نامشروع و خسارت موجود    30
۱-۹-۲-۴- دفاع مشروع    31
۱-۹-۲-۵- اجراي حكم قانون يا مقام صلاحيت‌دار    32
۱-۹-۲-۶- اجبار    33
۱-۹-۲-۷- اضطرار    34
۱-۹-۳- شرايط ضرر قابل جبران در خسارت معنوي    34
فصل دوم:شیوه های مرسوم جبران خسارت در حقوق بین الملل و حقوق ایران
۲-۱- ماهیت جبران‌ خسارت‌ معنوي‌    43
۲-۲- راه‌هاي جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوي‌    43
۲-۲-۱- نگاه كلي به روش‌هاي جبران خسارت معنوي    43
۲-۲-۲- انواع‌ جبران‌ خسارت‌ معنوي‌    45
۲-۲-۲-۱- اعاده‌ وضعيت‌ سابق‌ يا روش‌ عيني‌    46
۲-۲-۲-۲-پرداخت‌ غرامت‌ يا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌    49
۲-۲-۲-۳- جبران‌ خسارت‌ به‌ روش‌ نمادين‌ و اسمي‌    51
۲-۲-۲-۴پرداخت‌ غرامت‌ كيفري‌ و تنبيهي‌    52
۲-۳- نحوه‌ي ارزيابي و تعيين ميزان انواع معنوي    52
۲-۳-۱- نحوه‌ ارزيابي‌ خسارت‌ معنوي‌ و تفاوت‌تألم‌پذيري‌ افراد    53
۲-۳-۲-روش‌ تعيين‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌    54
۲-۳-۳- ملاك‌ زمان‌ ارزيابي‌    55
۲-۳-۴- ملاك‌ ارزيابي‌ خسارت‌ در فرض‌ تعدّد اسباب‌    57
۲-۳-۵- ارزيابي‌ و تقويم‌ خسارت‌ معنوي‌ ناشي‌ از آسيب‌هاي‌ جسمي‌    60
۲-۳-۶- روش‌هاي‌ جبران‌ خسارت‌ معنوي‌ در لطمه‌هاي‌ روحي‌    63
نتيجه گيري    68
منابع ومراجع:    69
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران