سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

کار تحقیقی شیوه های مرسوم جبران خسارت معنوی در حقوق بین الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 71 صفحه
حجم : 366 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
خسارت ها به صورت های گوناگون ظاهر می شود که صرفا مادی نیستند، هرچند بیش تر خسارت های ایجاد شده از سوی دولت ها مادی است.خسارت های معنوی، در حقوق داخلی بیش تر کشورها، و نیز در حقوق بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار است.اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که اولا، چنین ضررهایی همیشه رابطه ای مستقیم با شخص خطاکار ندارد و ثانیا، در بیش تر موارد محسوس نبوده و اندازه گیری آن مشکل است. اما مشکل تر از آن، این که چنین خسارت های غیر محسوسی با پرداخت وجه جبران نمی گردد.در حقوق داخلی بیش تر کشورها، کم و بیش به لزوم پرداخت این گونه خسارت ها توجه می شود و از مجموع رویه های بین المللی و موارد اتفاق افتاده، می توان چنین نتیجه گرفت که جامعه بین المللی نیز به اهمیت جبران این نوع خسارت های معنوی، واقف تر می گردد.
کلید واژه:خسارت معنوی،بین الملل،داخلی
 
فهرست مطالب
چکیده    ا
مقدمه    1
فصل اول : کلیات
۱-۱- بیان مسئله:    6
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:    7
۱-۳- سوالات تحقیق:    8
۱-۴- فرضیات تحقیق:    8
۱-۵- پیشینه تحقیق:    8
۱-۶- روش  جمع آوری اطلاعات:    9
۱-۷- مفهوم خسارت معنوي    9
۱-۸- مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي    9
۱-۸-۱-  معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي    10
۱-۸-۱-۱- معني لغوي خسارت    10
۱-۸-۱-۲- معني اصطلاحي خسارت    11
۱-۸-۲- انواع تقسيمات خسارت و معيار آن    14
۱-۸-۲-۱- خسارات ناشي از نقض قرارداد:    14
۱-۸-۲-۲- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع    15
۱-۸-۲-۳- خسارت ناشي از ارتكاب جرم    16
۱-۸-۳- ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي    18
۱-۸-۴- تعريف خسارت معنوي    20
۱-۸-۵- انواع خسارت معنوي    23
۱-۹- پيشينه تاريخي مفهوم خسارت معنوي در اسلام و قوانين كهن    25
۱-۹-۱- پيشينه‌ي تاريخي خسارت معنوي در حقوق ايران    26
۱-۹-۲- اركان مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي و شرايط مطالبه‌ي آن    27
۱-۹-۲-۱- وجود ضرر    27
۱-۹-۲-۲- ارتكاب فعل زيانبار نامشروع    28
۱-۹-۲-۳-رابطه سببيت بين فعل زيانبار نامشروع و خسارت موجود    30
۱-۹-۲-۴- دفاع مشروع    31
۱-۹-۲-۵- اجراي حكم قانون يا مقام صلاحيت‌دار    32
۱-۹-۲-۶- اجبار    33
۱-۹-۲-۷- اضطرار    34
۱-۹-۳- شرايط ضرر قابل جبران در خسارت معنوي    34
فصل دوم:شیوه های مرسوم جبران خسارت در حقوق بین الملل و حقوق ایران
۲-۱- ماهیت جبران‌ خسارت‌ معنوي‌    43
۲-۲- راه‌هاي جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوي‌    43
۲-۲-۱- نگاه كلي به روش‌هاي جبران خسارت معنوي    43
۲-۲-۲- انواع‌ جبران‌ خسارت‌ معنوي‌    45
۲-۲-۲-۱- اعاده‌ وضعيت‌ سابق‌ يا روش‌ عيني‌    46
۲-۲-۲-۲-پرداخت‌ غرامت‌ يا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌    49
۲-۲-۲-۳- جبران‌ خسارت‌ به‌ روش‌ نمادين‌ و اسمي‌    51
۲-۲-۲-۴پرداخت‌ غرامت‌ كيفري‌ و تنبيهي‌    52
۲-۳- نحوه‌ي ارزيابي و تعيين ميزان انواع معنوي    52
۲-۳-۱- نحوه‌ ارزيابي‌ خسارت‌ معنوي‌ و تفاوت‌تألم‌پذيري‌ افراد    53
۲-۳-۲-روش‌ تعيين‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌    54
۲-۳-۳- ملاك‌ زمان‌ ارزيابي‌    55
۲-۳-۴- ملاك‌ ارزيابي‌ خسارت‌ در فرض‌ تعدّد اسباب‌    57
۲-۳-۵- ارزيابي‌ و تقويم‌ خسارت‌ معنوي‌ ناشي‌ از آسيب‌هاي‌ جسمي‌    60
۲-۳-۶- روش‌هاي‌ جبران‌ خسارت‌ معنوي‌ در لطمه‌هاي‌ روحي‌    63
نتيجه گيري    68
منابع ومراجع:    69
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت