سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

کاهش مصرف انرژی در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از بلوم فیلتر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 166 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده:
شبکه های حسگر بی سیم متشکل از تعداد زیادی گره های حسگر کوچک هستند که این گره ها دارای محدودیت های سطح انرژی ،پهنای باند،توان پردازشی و حافظه هستند.از این رو مسیر یابی،خوشه بندی، کاهش مصرف انرژی وافزایش طول عمر شبکه چالش های اصلی مسیر یابی در شبکه حسگر بی سیم هستند که مطالعات زیادی بر روری آنها صورت گرفته است.الگوریتم های زیادی برای خوشه بندی و مسیریابی ارائه شده است و تلاش تمام آنها کاهش مصرف انرژی است. مااز بلوم فیلتر که یکی از انواع توابع درهم سازی می باشد استفاده می کنیم وقتی از بلوم فیلتر استفاده می شود می توان پهنای باند مصرفی راکاهش داد زیرا بلوم فیلتر یک ساختار داده ای تصادفی دارد که فضای کمتری را اشغال می کند و زمان ارسال داده در بلوم فیلتر کم می باشدو کاهش ترافیک شبکه رادر شبکه حسگر بی سیم انجام می دهد اين پروتكل برای خلاصه کردن محتوا جهت پشتیبانی از همکاری ها در شبکه حسگر بی سیم استفاده می شود همچنین بلوم فیلتر ها امکان بکارگیری الگوریتم های احتمالی در مکان یابی منابع را فراهم می کند و ابزاری برای تسریع و ساده سازی پروتکل های مسیر یابی بسته فراهم می کند دراين پایان نامه ما با استفاده از يك الگوريتم مناسب جدول درهم سازي توزيع شده متناسب سازي شده و رابطه بين داده هاي سيستم بصورت مستقيم با حداقل وابستگي به جدول درهم سازي برقراري شده و اين موضوع امكان پردازش پرس و جوها را با زمان كمتري امكان پذير مي سازد. كارايي برتر اين پروتكل از لحاظ افزايش طول عمر مفيد شبكه در مقايسه با پروتكل‌هاي پيشين نظير LEACH و LEA2C و نيز تاثير تابع هزينه پيشنهادي بر كارايي آن (با شبيه‌سازي) به اثبات رسيده است.
واژه‌هاي كليدي: شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم، بلوم فیلتر،كاهش مصرف انرژي، طول عمر شبکه،توابع درهم سازی
فهرست مطالب                                                                                                        
عنوان                                                  صفحه
فصل ۱ مقدمه    1
۱-۱٫مقدمه       2
 1-2.تعریف مساله و سئوالات اصلی تحقیق              4
۱-۳٫فرضیه ها    5
۱-۴٫اهداف تحقیق    5
۱-۵٫روش تحقیق    6
۱-۶٫مراحل انجام تحقیق     6
۱-۷٫نمای کلی راه حل ما    6
۱-۸٫ساختار پایان نامه    7
 فصل۲ مروری بر منابع مطالعاتی                 8
۱-۲٫معرفی شبکه های حسگر بی سیم    9
۲-۲٫ کاربرد شبکه های حسگر بی سیم    14
۲-۳٫معماری شبکه های حسگر بی سیم    16
۲-۴٫عوامل مهم در طراحی شبکه های حسگر بی سیم    16
۲-۵٫اجزای نرم افزاری    21
۲-۶٫سیستم عامل Tinyos    21
۲-۷٫جدول توزیع درهم سازی     22
۲-۸٫انواع جدول توزیع درهم سازی    23
۲-۹٫مقایسه بلوم فیلتر و درهم سازی     26
۲-۱۰٫توابع هش بلوم فیلتر    27
۲-۱۱٫مروری بر پروتکل پیشنهادی بلوم فیلتر    28
۲-۱۱-۱٫مقدمه    28
۲-۱۱-۲٫سیستم بلوم فیلتر    29
۲-۱۲٫طبقه بندی روش های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر      32
۲-۱۲-۱٫چرخه وظایف    32
۲-۱۲-۲٫روش های داده گرا    34
۲-۱۲-۳٫روش های مبتنی بر قابلیت تحرک    37
۲-۱۳٫نتیجه گیری    39
فصل ۳ مسیریابی و الگوریتم پیشنهادی    40
۳-۱٫پروتکل های مسیریابی    41
۳-۲٫پارامترهای موثردر طراحی پروتکل های مسیر یابی    42
۳-۲-۱٫ پروتکل با محوریت داده (  Data-Centeric-Protocols)       43
۳-۲-۱-۱٫ Flooding و Gossiping    44
۳-۲-۱-۲٫ SPIN    45
۳-۲-۱-۳٫ Direct Diffusion    46
۳-۲-۱-۴٫ EAR    46
۳-۲-۱-۵٫ GBR    48
۳-۲-۲٫ پروتکل های دارای سلسله مراتبی (Hierachical-Protocols )    48
۳-۲-۲-۱٫ LEACH    49
۳-۲-۲-۲٫PEGASIS    49
۳-۲-۲-۳٫ TEEN    49
۳-۲-۲-۴٫ APTEEN    50
۳-۲-۳٫ پروتکل های مبتنی بر مکان (Lcation-Based-Protocols )    50
۳-۲-۳-۱٫ GEAR    50
۳-۲-۴٫ پروتکل های مبتنی بر جریان شبکه و Qos    51
۳-۲-۴-۱٫ SAR    51
۳-۳٫ روش Anita Kanavalli    50
۳-۳-۱٫ تعریف مسئله    54
۳-۳-۲٫الگوریتم    54
۳-۴٫ روش پیشنهادی برای مسیر یابی با کمک بلوم فیلتر    55
۳-۴-۱٫ توضیحات مقدماتی    56
۳-۴-۲٫الگوریتم پیشنهادی    56
۳-۴-۳٫ مثبت نادرست بلوم فیلتر    58
۳-۵٫ فشرده سازی بلوم فیلتر    62
۳-۶٫ جمع بندی پروتکل های مسیر یابی برای شبکه حسگر بی سیم    63
فصل ۴ پروتکل جدید پیشنهادی    64
۴-۱٫ مقدمه    67
۴-۲٫ ارزیابی کارایی    67
۴-۲-۱٫ مدل رادیویی     67
۴-۴-۲٫جزئیات شبکه     68
۴-۲-۳٫پارامترهای شبیه سازی    69
۴-۲-۴٫نتایج شبیه سازی     70
۴-۳٫الگوریتم های خوشه بندی     74
۴-۳-۱٫الگوریتم LEACH     74
۴-۳-۲٫پروتکل خوشه بندی  LEACHمرکز    77
۴-۳-۳٫معایب و مزایای الگوریتم LEACH     79
۴-۳-۴٫تعیین درصد خوشه در کل شبکه     79
۴-۴٫روش پیشنهادی برای خوشه بندی     81
۴-۵٫انتقال بلوم فیلتر     82
۴-۶٫مقایسه روش پیشنهادی با LEACH     83
۴-۷٫شبیه سازی    85
۴-۸٫مصرف انرژی     90
۴-۹٫نتیجه گیری    91
فصل ۵ جمع بندی و پیشنهادها     92
۵-۱٫ مقدمه     93
۵-۲٫ یافته های تحقیق     94
۵-۳٫ نوآوری تحقیق     95
۵-۴٫ پیشنهادها     95
مراجع     96
پیوست۱                                            99   
پیوست۲                                       129
واژه نامه    136
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت