سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 79 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
تحقيق حاضر ،به منظور فراهم آوردن شواهدی در رابطه با تاثیر "خصوصی سازی " بر کیفیت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  صورت پذیرفته است. قلمرو مكاني اين تحقيق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زماني آن سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۲ مي باشد. به منظور آزمون فرضيه ها، به روش حذف سيستماتيك، نمونه ايي به حجم ۴۳  شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اخذ گرديد. جهت آزمون فرضيات تحقيق، از رگرسيون خطي چند متغيره و آزمون t-test استفاده شد . نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده ها بیانگرعدم وجود رابطه بین خصوصی سازی و کیفیت سود است. به ديگر بيان، نتایج تحقیق نشان داد که خصوصی سازی که فرآیندی مهم در زمینه بهبود وضعیت بازار سرمایه به شمار می رود، هیچ تاثیری بر کیفیت سود ندارد.
کلید واژه: خصوصی سازی، کیفیت سود ، اقلام تعهدی اختیاری

 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………
۱-۲-  بیان مسئله تحقیق  ………………………………………………………………………………..
۱-۳-  اهمیت و ضرورت تحقیق  …………………………………………………………………….
۱-۴-  اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………..
۱-۵ – فرضیه‌های تحقیق  ………………………………………………………………………………
۱-۶-  کلیات روش وابزار تحقیق  …………………………………………………………………..
۱-۷-  قلمرو تحقیق  ………………………………………………………………………………………
۱-۷-۱-  قلمرو مکانی ………………………………………………………………………….
۱-۷-۲-  قلمرو زمانی ………………………………………………………………………….
۱-۷-۳-  قلمرو موضوعی …………………………………………………………………….
۱-۸-  تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی ………………………………………………….
۱-۹-  ساختار تحقیق  …………………………………………………………………………………….
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………….
۲-۲-بخش اول: ادبیات و مبانی نظری تحقیق  ………………………………………………
۲-۲-۱-خصوصی‌سازی  ……………………………………………………………………………….
۲-۲-۱-۱-تعریف و مفهوم خصوصی‌سازی  ……………………………………………………
۲-۲-۱-۲-  اهداف خصوصی‌سازی ………………………………………………………………..
۲-۲-۱-۳-  روش‌های خصوصی‌سازی ……………………………………………………………
۲-۲-۱-۴-  عوامل تاثیرگذار بر خصوصی‌سازی………………………………………………..
۲-۲-۱-۵-  خصوصی‌سازی در ایران ………………………………………………………………
۲-۲-۱-۶-  موانع خصوصی‌سازی در ایران ………………………………………………………
۲-۲-۱-۷-  خصوصی‌سازی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار …………………………..
۲-۲-۱-۸-  پیامدهایخصوصی‌سازی  ……………………………………………………………..
۲-۲-۲-  کیفیت سود …………………………………………………………………………………….
۲-۲-۲-۱-  مفهوم سود از دیدگاه حسابداری……………………………………………………
۲-۲-۲-۲-  مفهوم اقتصادی سود…………………………………………………………………….
۲-۲-۲-۳-  پیدایش نظریه کیفیت سود…………………………………………………………….
۲-۲-۲-۴-  مفهوم کیفیت سود ……………………………………………………………………….
۲-۲-۲-۵-  عناصر کیفیت سود ………………………………………………………………………
۲-۲-۲-۶-  اهمیت ارزیابی کیفیت سود …………………………………………………………..
۲-۲-۲-۷-  معیارهای اندازه‌گیری کیفیت سود ………………………………………………….
۲-۲-۲-۸-  روش‌های ارزیابی کیفیت سود ………………………………………………………
۲-۲-۲-۹-  تحلیل کیفیت سود……………………………………………………………………….
۲-۳-  بخش دوم: سوابق و پیشینه تحقیق ……………………………………………………….
۲-۳-۱-  تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………
۲-۳-۱-  تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………….
۲-۴-  خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………
۳-۲-نوع روش تحقيق…………………………………………………………………………………….     
۳-۳-طرح مسئله تحقيق……………………………………………………………………………………  
۳-۴-فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………  
۳-۵-قلمرو تحقيق……………………………………………………………………………………………   
۳-۵-۱-دوره زماني انجام تحقيق……………………………………………………………………….      46
۳-۵-۲-مكان تحقيق……………………………………………………….. …………………………….       46
۳-۵-۳-قلمرو موضوعي تحقيق…………………………………………………………………………      46
۳-۶-جامعه نمونه آماري ………………………………………………………………………………….     47
۳-۷-ابزار ونحوه گردآوري اطلاعات ………………………………………………………………….    47
۳-۸-تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………….   48
۳-۹-معرفي مدل تحقيق……………………………………………………………………………………..   48
۳-۱۰-متغييرهاي تحقيق وشاخص هاي اندازه گيري انها…………………………………………   50
۳-۱۱-روش هاي اماري تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………….   51
۳-۱۲-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………..   52
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق                                  53
۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………   54
    4-2-آمار توصيفي………………………………………………………………………………………….   54
۴-۳-آمار استنباطي…………………………………………………………………………………………   57
۴-۴-روش هاي اندازه گيري كيفيت سود………………………………………………………….   57
۴-۵-آزمون فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………..   58
۴-۵-۱-آزمون t زوجي…………………………………………………………………………………..   59
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات                                         61
۵-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………..    62
۵-۲-خلاصه تحقيق………………………………………………………………………………………    62
۵-۳-مروري بر يافته هاي تحقيق…………………………………………………………………….   62
۵-۴-بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………………………    63
۵-۵-پيشنهادهاي تحقيق………………………………………………………………………………..   64
۵-۵-۱-پيشنهادهاي مبتني برنتايج حاصل از فرضيه هاي تحقيق………………………….   64
۵-۵-۲-پيشنهادهاي موضوعي براي تحقيقات آتي……………………………………………..  65
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت