سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

گزارش کارآموزی در سازمان آموزش و پرورش-رشته حسابداری
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
حجم : 3707 کیلوبایت
قیمت : 160,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول. ۲
آشنایی با مکان کارآموزی. ۲
۱-۱- تاریخچه آموزش وپرورش در ایران. ۳
۱-۲- سیر تحول تشکیلات آموزش وپرورش.. ۳
۱-۳- تاریخچه سازمان مدارس به سبک جدید در ایران. ۴
۱-۴-وظایف وزارت آموزش و پرورش.. ۵
۱-۵- چارت سازمانی. ۶
فصل دوم ۷
ارزیابی بخش های کارآموزی. ۷
۲-۱- موقعیت رشته کارآموز در واحد آموزشی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز ۸
۲-۲- بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد آموزشی. ۸
۲-۳- امور جاری در دست اقدام ۸
۲-۴- برنامه های آینده ۸
فصل سوم ۹
آموخته ها ۹
۳-۱- مفهوم سیستم حقوق و دستمزد ۱۰
۳-۲- تاریخچه سیستم حقوق و دستمزد در ایران. ۱۰
۳-۳- ارزيابي كار و شغل در آموزش و پرورش.. ۱۲
۳-۴- سطوح پرداخت.. ۱۳
۳-۵- طراحي يك نظام پرداخت: ۱۳
۳-۶- ویژگیهای سیستم حقوق و دستمزد ۱۳
۳-۷- مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد به اختصار ۱۴
۳-۸- حقوق چيست؟ ۱۵
۳-۹- نظريات پرداخت دستمزد: ۱۵
۳-۱۰-محاسبات حقوق و دستمزد در ادارات آموزش و پرورش: ۱۷
۳-۱۰-۱- افزايش سنواتي : ۱۸
۳-۱۰-۲- فوق العاده شغل: ۱۸
۳-۱۰-۳- فوق العاده سختي: ۱۹
۳-۱۰-۴- سختي كار: ۲۰
۳-۱۰-۵- فوق العاده جذب: ۲۱
۳-۱۰-۶- همترازي: ۲۱
۳-۱۰-۷- ارتقاء گروه: ۲۲
۳-۱۰-۸- اضافه كاري: ۲۳
۳-۱۰-۹- محاسبه نرخ حق التدريس: ۲۳
۳-۱۰-۱۰- ماليات: ۲۴
۳-۱۰-۱۱- بيمه خدمات درماني: ۲۴
۳-۱۰-۱۲- حق اولاد: ۲۴
۳-۱۰-۱۳- ماموريت: ۲۵
۳-۱۰-۱۴- برآورد ارتقاء گروه: ۳۱
۳-۱۰-۱۵- اثرات ارتقاء گروه در حق جذب: ۳۴
۳-۱۰-۱۶- فوق العاده حق جذب مديران: ۳۵
۳-۱۰-۱۷- فوق العاده حق جذب كارشناسان. ۳۶
۳-۱۰-۱۸-فوق العاده شغل = درصد فوق العاده شغل * حقوق مبناء ۳۶
۳-۱۰-۱۹- افزايش سنواتي: ۳۷
اعتبار افزايش سنواتي = ماه ۱۲ * ۲/۴% * حقوق كاركنان رسمي. ۳۷
نتیجه گیری. ۳۸
میزان رضایت کار آموزی. ۳۸
منابع و مأخذ : ۳۹
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل