سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی معيارهاي حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي قیمت محصول
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 70 صفحه
حجم : 690 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

کاملترین پایان نامه موجود با روش نگارش سال ۹۵


چکیده:
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرس به عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از ۵ فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری  پرداخته میشود.

کلید واژه: صورتهای مالی، حسابرسی، نقش اعتباردهي ، تداوم فعاليت

 

  فهرست مطالب
چکیده:    ‌ط
فصل اول    1
کليات تحقیق    1
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲-بیان مساله    4
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقيق    7
۱-۴- اهداف تحقيق    7
۱-۵- فرضيه هاي تحقيق    8
۱-۶-قلمرو تحقیق:    8
۱-۶-۱-قلمرو زمانی تحقیق    8
۱-۶-۲-قلمرو مکانی تحقیق    9
۱-۷-مفاهيم و اصطلاحات کليدي:    9
فصل دوم    10
مبانی نظری و پیشینه تحقیق    10
۲-۱- مقدمه    11
۲-۲- اطلاعات حسابداري و تصميم گيري    11
۲-۳- ماهيت تداوم فعاليت    12
۲-۴- درجه ي شمول تداوم فعاليت    14
۲-۵- تداوم و اصول حسابداري    14
۲-۶- تداوم فعاليت و ارزش گذاري دارايي ها    15
۲-۶-۱- ارزش تسويه :    15
۲-۶-۲ – بهاي تمام شده تاريخي    16
۲-۶-۳- ارزشهاي جاري    17
۲-۶-۴ – ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي    18
۲-۷- اثرات تداوم فعاليت برحسابرسي    21
۲-۸- فرض تداوم فعاليت در ايران    22
۲-۹- مباني نظري شاخصهاي مندرج در فرضيات ۸ گانه جهت پيش بيني ورشکستگي شرکتها    27
فصل سوم    31
روش تحقيق    31
۳-۱- مقدمه    32
۳-۲- دامنه تحقيق    32
۳-۳- روش تحقيق    33
۳-۴- ابزار اندازه گيري    33
۳-۵- تهيه پرسشنامه و جمع آوري اطلاعات    34
۳-۶- پاياي ( قابليت اطمينان ) پرسشنامه    34
۳ -۷ – اعتبار ( روايي ) پرسشنامه    35
۳-۸- روش توزيع پرسش نامه    35
۳-۹- معايب پرسشنامه    37
تجزيه و تحليل داده های تحقیق    38
۴-۱-بررسی آمار توصیفی تحقیق    39
آمار اطلاعات عمومي (جمعيت شناسي ):    39
۴-۲- تجزيه و تحليل نتايج حاصل از نمونه آماري :    40
ميانگين هرشاخص و ميانگين  مبنا    42
محاسبه انحراف معيار هر شاخص :    43
فصل پنجم    53
نتيجه گيري و پیشنهاد    53
۵-۱- خلاصه    54
۵-۲- نتیجه گیری    55
۵-۳- محدوديت هاي تحقيق    56
۵-۴ – پيشنهادات براي تحقيقات آتي    57
پيوست ها    58
فهرست منابع و مأخذ    65

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران