سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی واخواهی از احکام غیابی در اجرای احکام کیفری در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
حجم : 76 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید و بایستی با تقدیم دادخواست  واخواهی به همان  دادگاهی  که حکم  غیابی را صادر کرده است ، اعتراض خود را اعلام نماید در واقع ، دادگاه نخستین  با صدور حکم ، فراغت حاصل نکرده  ، چون یک طرف دعوایی خبر مانده و اکنون با دادخواست  خوانده ( محکوم علیه  غیابی ) ، دادگاه می تواند رسیدگی را تکمیل نماید . دادخواست  واخواهی باید تمام  شرایط دادخواست  از جمله مشخصات  واخواه و واخوانده و وکیل او را در برداشته  باشد . البته  باید گفت  چنانچه  حکم صادر شده  مطابق  قانون  قابل اعتراض  نباشد ، قید غیابی بودن حکم ، مجوز قبول اعتراض و پذیرش واخواهی نخواهد بود . با توجه به  ملاک تبصره "3" ذیل ماده (۳۳۹) ق . آ . د .م می توان  پذیرفت که دادگاه  مکلف است  ذیل حکم  خود ، حضوری یا غیابی بودن آن را  معین کند . نص مزبور ف دادگاه را مکلف می نماید  که ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن آن را معین  نماید . این امر به ظاهر ، در جهت رعایت مصالح  محکوم علیه  است که ممکن است  اطلاعات  حقوقی لازم  در تشخیص  قابلیت  شکایت  حکم نداشته باشد . بنابراین  استفاده از ملاک آن در واخواهی که طریق شکایتی عادی است ، مجاز می باشد . در هر حال ، پرسشی که مطرح می شود این است که چنانچه دادگاه ذیل رای خود آن را حضوری اعلام نماید ، آیا محکوم علیه می تواند به ادعای غیابی بودن آن ، نسبت به تقدیم دادخواست  واخواهی اقدام نماید ؟ ملاک تبصره  مزبور ، پاسخ مثبت را تقویت می نماید . علاوه بر این دادگاه  نمی تواند از ثبت  دادخواست واخواهی ( یا هر شکایت دیگری  و یا دادخواست بدوی ) جلوگیری نماید .در نهایت ، دادگاه  صادر کننده  حکم غیابی ، با بررسی دادخواست ، پیوست های آن ، پرونده  بدوی و حکم واخواسته  ، چنانچه بر حضوری بودن آن  اصرار داشته باشد ، قرار عدم استماع دعوای  واخواهی را صادر و به واخواه ابلاغ مینماید . این قرار ، در صورتی که حکم راجع به  اصل دعوا قابل  تجدید نظر باشد ، بر اساس بند یک  ماده (۳۳۲) ق . آ . د . م ، قابل تجدید نظر  است . در صورتی که دادگاه تجدید نظر ادعای  محکوم علیه را مبنی بر غیابی بودن حکم بپذیرد ، قرار عدم استماع دعوای واخواهی را فسخ  و پرونده  را جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بدوی ارسال می کند . د رغیر این صورت ، قرار را تائید می نماید و بدین ترتیب  حضوری بودن حکم و نبودن  حق واخواهی قطعی می شود . از سوی دیگر ، چنانچه دادگاهحکمی را که در واقع  و نفس الامر حضوری است غیابی اعلام نموده باشد این امر ، ضمن  اینکه  تخلف است ، مجوز  قبول واخواهی نخواهد بود .
کلید واژه : رای , صدور رای غیابی ، واخواهی ، تجدید نظر ، قانون مدنی و کیفری ، رسیدگی ، هزینه دادرسی
 
فهرست مطالب
چکیده    أ‌
مقدمه    1
فصل اول:  کلیات    2
۱-۱- بیان مساله    3
۱-۲- تاریخچه تحقیق    4
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
۱-۴- اهداف و اهميت موضوع    5
۱-۵- سئوالات تحقیق    5
۱-۶- فرضیه تحقیق    5
۱-۷- روش تحقیق    6
۱-۸- تعاریف ، اصطلاحات و متغیرها    6
۱-۹- بررسی رای در حقوق موضوعه    6
۱-۹-۱- تعریف رای    6
۱-۹-۲-  تعریف رأی غیابی    7
۱-۹-۳- رأی غیابی و فقه امامیه    8
۱-۹-۴- رأی غیابی در حقوق ایران    9
فصل دوم:  واخواهی در احکام غیابی    12
۲-۱- واخواهی و شرایط آن    13
۲-۲- مبانی واخواهی    14
۲-۳-اعتراض به حكم غيابي    17
۲-۴- آراء قابل واخواهی    17
۲-۴-۱- احکام غیابی صادره از دادگاه‌های نخستین    17
۲-۴-۲- احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر    18
۲-۵- اصحاب دعوای واخواهی    19
۲-۶- مهلت دعوای واخواهی    19
۲-۶-۱- مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی    20
۲-۶-۲- مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی     20
۲-۶-۳- مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجه    20
۲-۷- جهات عذر موجه    21
۲-۸-آثار واخواهی    21
۲-۱۱- روند رسیدگی  و آثار واخواهی    24
۲-۱۱-۱- عام و كلي بودن واخواهی    24
۲-۱۱-۲- واخواهي اثر انتقالي ندارد .    25
۲-۱۱-۳- مهلت واخواهی    25
۲-۱۱-۴- واخواهي حقي براي محكوم عليه رأي غيابي    25
۲-۱۱-۵- عدم تقابل واخواهی با حق تجدید نظر خواهی    25
۲-۱۱-۶- عدم تشدید  مجازات  رای غیابی با واخواهی    25
۲-۱۱-۷- احتمال نقذ  یا تغییر حکم با واخواهی    26
۲-۱۱-۸- اثر بازدارندگی و تعلیقی واخواهی    26
۲-۱۱-۹- مهلت واخواهی پس از ابلاغ    26
۲-۱۱-۱۰- رسیدگی سریع  دادگاه در مرحله  واخواهی    26
۲-۱۱-۱۱ عدم ایجاد  مانع برای  صدور قرار تامین کیفری    27
۲-۱۱-۱۲-بی هزینه بودن  دادرسی در صورت واخواهی از آراء کیفری    27
۲-۱۱-۱۳- حضوری شدن رای در اقدام به واخواهی    28
۲-۱۲- مقایسه احکام غیابی کیفری ومدنی‏ و واخواهی آنان:    28
۲-۱۳- واخواهی در آراء وحدت رویه    31
۲-۱۴-نمونه درخواست واخواهي از راي غيابي    32
نتیجه گیری  و پیشنهاد    34
کتابنامه    35
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت